adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Polityka Społeczna - najnowsze wiadomości

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Polityka Społeczna Opublikowano: .

Startuje MALUCH 2015

Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku 151 mln zł. To o 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. O środki z programu MALUCH 2015 mogą starać się teraz nie tylko gminy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ale także uczelnie. - Tegoroczna edycja Malucha jest wyjątkowa. O dotacje mogą się teraz starać …

Czytaj więcej.

 

 
Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” chcemy zwrócić uwagę na działalność Rzecznika Praw Dziecka, z którego inicjatywy powstał Dziecięcy Telefon Zaufania. Jest to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter tej inicjatywy: z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej - pełni rolę telefonu interwencyjnego. Psycholodzy, pedagodzy, …

Czytaj więcej.

 
Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu
warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Pomoc pracodawcom w dostosowywaniu warunków pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami to cel projektu realizowanego przez PFRON i Centralny Instytut Ochrony Pracy, który zaprezentowano na wtorkowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna wskazała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". …

Czytaj więcej.

 
Osoba niepełnosprawna z Asystentem

Osoba niepełnosprawna
z Asystentem

- Dziś w ramach pomocy społecznej mamy usługi opiekuńcze, ale nam chodzi o coś innego - o wprowadzenie do porządku prawnego możliwości finansowania osoby, która będzie pełniła wobec niepełnosprawnego rolę wspierającą, towarzyszącą - wyjaśnił ideę asystenta Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Dodał, że projekt w tej sprawie zostanie skierowany do konsultacji społecznych na początku marca. - Chcielibyśmy, …

Czytaj więcej.

Drukuj

Tygodnik PONIDZIA

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” - Spotkanie członków PZKW

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

W dniu  27 lutego odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę  w Powiecie Buskim. Podczas spotkania członkowie PZKW omówili prace nad ewaluacją programów;  Rodzinnego  Programu Aktywizacyjnego  (RPA),  Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy  (LPIW) oraz prace nad Kartami dobrych praktyk dotyczących prac z rodzinami wielodzietnymi i współpracy. Przez okres roku członkowie zespołu spotykali się, omawiali sytuację  rodzin wielodzietnych biorących udział w pilotażu i inicjowali nowe pomysły na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych w powiecie buski.

IMGP8846.JPGIMGP8849.JPGIMGP8850.JPGIMGP8851.JPGIMGP8852.JPGIMGP8855.JPG

 

Drukuj

Kondolencje

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!! (2)

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przyjmuje już wnioski na semestr letni w ramach programu „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum, pokój nr 8  lub drogą pocztową al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój do dnia 30 marca 2015 roku . W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przyjmuje już wnioski na semestr letni w ramach programu „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum, pokój nr 8  lub drogą pocztową al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój do dnia 30 marca 2015 roku . W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Drukuj

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Na podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( Dz.U. z 2013r. poz. 182 z póź. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przygotowuje sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. Kończą się prace analityczne i sprawozdawcze oraz wybór materiałów do sprawozdania. Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu przedmiotem sesji  marcowej będzie m.in. nasze sprawozdanie. 

Drukuj

Komunikat

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Drukuj

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Mirosław Sobkowiak Opublikowano: .

Tydzień plakatJuż po raz dziewiąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „Dziecka”, BOIK i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową. Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) oraz w siedzibie BOIK w Piaskach (Marysin 1) w dniach 23 - 27 lutego (od poniedziałku do piątku) 2015 r. w godzinach 10:00 do 14.00, zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” uruchomi też dodatkowo dyżury w siedzibie PCPR w środę 25 lutego od 15:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. W godzinach wszystkich dyżurów zostanie uruchomiona też informacyjna linia telefoniczna 655727799.