adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Barbara Gruchała Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

Drukuj

Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2015 roku.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Więcej informacji

 

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję iż ukazał się nowy numer bezpłatnego magazynu dla niepełnosprawnych (nr 2/2014) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

 


- rozmowę z Prezesem PFRON Panią Teresą Hernik o przyszłości Funduszu (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł „Nowa karta parkingowa” – bądź na bieżąco – kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób można starać się o nowy dokument (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł dotyczący karty parkingowej „Koniec i początek” – zmiany w prawie komentowane burzliwie m.in. przez internautów (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł po protestach rodziców dzieci niepełnosprawnych „Cdn.” – rodzice i opiekunowie czekają na efekty tzw. okrągłego stołu - (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

 

Ponadto osoby zainteresowane w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu.

Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuję o zakończeniu kwalifikacji wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złożonych od 01.04.2013 do 31.03.2014 r. W dniach 10-11.06.2014 r. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła łącznie 154 wnioski, w tym: 88 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 28 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz 38 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

Drukuj

Komunikat – podział środków finansowych PFRON

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Uchwałą nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, zostały podzielone środki finansowe na rehabilitację społeczną i zawodową w 2014 roku. W/w uchwałą zostały podzielone środki w następujący sposób:

Drukuj

Komunikat – zmienione wysokości przyznawania dofinansowań w 2014 roku

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż Uchwałą nr 830/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2014 zostały zmienione wysokości przyznawania dofinansowania w roku bieżącym. Ustalono następujące wysokości:

Drukuj

Komunikat likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – dobiega końca termin składania wniosków, rozpatrywanych w roku bieżącym.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina, iż w poniedziałek tj. 31.03.2014 roku, dobiega końca termin składania wniosków na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Wnioski, które wpłyną do PCPR po tym terminie będą rozpatrywane w roku przyszłym. Ponadto Centrum informuje, iż posiadamy zobowiązania w stosunku do 19 osób niepełnosprawnych, których wnioski Komisja Kwalifikacyjna w 2013 roku rozpatrzyła pozytywnie i umieściła na liście podstawowej i rezerwowej. W związku z posiadaniem niewystarczających środków finansowych w roku ubiegłym umowy z tymi osobami zawierane będą w pierwszej kolejności w roku bieżącym.

Drukuj

Komunikat – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż rozpoczęto wypłacanie wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Uchwałą nr XXXVI/372/2013 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku dokonano podziału środków finansowych PFRON na 2014 r. w/w uchwałą na to zadanie przewidziano 149 414, 00 zł. Aktualnie wypłacono 20 wniosków dzieci do 18 roku życia, które w roku bieżącym zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi na rok 2014 wypłacane są w pierwszej kolejności. W najbliższym czasie realizowane i wypłacane będą dalsze wnioski dorosłych wnioskodawców. Wypłaty dokonywane będą z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do PCPR do momentu wyczerpania się środków finansowych PFRON przewidzianych na ten rok. W związku z rekordową ilością wniosków, które wpłynęły w I kwartale 2014 roku, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość wszystkich wnioskodawców.

Drukuj

Komunikat – zmiana obowiązujących druków wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuję, iż zostaną zmienione obowiązujące druki wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Aktualne wnioski obowiązywać będą od dnia 01.04.2014 roku i ukażą się w ciągu najbliższych 2 tygodni. W związku z tym iż druki aktualnie są w trakcie opracowywania prosimy wszystkich wnioskodawców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Drukuj

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim

Łukasz Drobek Opublikowano: .

.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim funkcjonują od 15.12.2016 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

 •     ogólne usprawnianie,
 •     rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 •     przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 •     poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,
 •     rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej,
 •     rehabilitacja społeczna,
 •     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 •     rehabilitacja zawodowa – wykształcanie umiejętności zawodowych (obsługa urządzeń, umiejętność współpracy w grupie, plan pracy, itd.),
 •     pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (nauka pisania dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z zasobów internetowych),
 •     poradnictwo zawodowe (sposoby szukania pracy w Internecie odpowiedniej do swoich predyspozycji i możliwości),
 •     szkolenia zawodowe (uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach),
 •     wizyty studyjne w zakładach pracy.

Dodatkowo:

 •     załatwianie drobnych spraw na poczcie, w Urzędzie Gminy, w aptece, w banku, itp.
 •     rozwijanie zainteresowań
 •     kształtowanie właściwych postaw i umiejętności społecznych
 •     zaznajomienie i wytłumaczenie praw osoby niepełnosprawnej
 •     zapoznanie z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  wtz-pw
Drukuj

Przyjazny Pokój

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

PRZYJAZNY POKÓJ”

Wszystkie spotkania psychologa z osobami w potrzebie, zgłaszającymi się do
Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonym „Przyjaznym Pokoju”.

„Przyjazny Pokój” przeznaczony jest do pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Przeznaczony jest również do spotkań w obecności kuratora oraz przesłuchań w obecności psychologa. Pokój wyposażony jest w „lustro weneckie” oraz sprzęt audiowizualny do rejestracji spotkań. Daje on duże możliwości pracy z dziećmi. Wystrój pomieszczenia zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach przesłuchań zarówno młodszym jak i starszym dzieciom.

Dzieci coraz częściej uczestniczą w procedurach sądowych w charakterze małoletnich świadków, dlatego pokój udostępniany jest na potrzeby Sądu w celu przeprowadzenia przesłuchań. Specyfika i wygląd pokoju ma za zadanie zapewnić korzystającym z niego poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę podczas przesłuchań sądowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje zainteresowane
korzystaniem z „Przyjaznego Pokoju”.

 

DSCN1351.JPGDSCN1343.JPG

Drukuj

Warsztaty psychoedukacyjne dla matek

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Warsztaty psychoedukacyjne dla matek

Być rodzicem to wcale nie takie proste zadanie, na każdym kroku spotykamy się z wieloma trudnościami. Bycia mamą- tego nikt nas nie uczy, a oczekiwanie, że będziemy się sprawdzać w tej roli jest bardzo duże. Każdy wymaga od nas, że będziemy w tym perfekcyjni, a tak niestety się nie da, dlatego często czujemy się bezradni i choć bardzo chcemy pomóc naszym dzieciom, to zaczyna nam brakować pomysłów, siły i cierpliwości.

Dlatego czasami tak ważna jest konsultacja z psychologiem, która ma za zadanie wesprzeć rodzica w jego trudnej roli, pomóc odszukać "punkty zapalne", które doprowadzają do konfliktów i zainspirować do nowych rozwiązań.

Dzięki takim spotkaniom możemy zyskać większą świadomość siebie i lepiej poznać potrzeby naszych dzieci, aby bycie rodzicem mogło być także źródłem przyjemności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkie do udziału w warsztatach wszystkie matki.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

®     Warsztaty przeznaczone są dla mam wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Gdzie odbywają się spotkania?

®     Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego

ul. Leszka Marcińca 4

28-100 Busko-Zdrój

Kiedy odbywają się warsztaty?

®     Warsztaty odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 14.00-15.30

Kto prowadzi warsztaty?

®     Warsztaty są prowadzone przez psychologia oraz pedagoga z PCPR

 

Więcej informacji odnośnie warsztatów psychoedukacyjnych można uzyskać po numerem:

41 234 56 87
41 234 56 90