adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lipcu w następujących terminach

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że usługi psychiatry w miesiącu lipcu będą świadczone w następujących terminach:

 • 1.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;
 • 21.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;
 • 22.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;
 • 28.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;
 • 29.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania

z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w

Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90.

Drukuj

informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Info-PCPR

Załączniki

  informacja o wynikach     pobierz
Drukuj

Centrum dla Rodzin

Łukasz Drobek Opublikowano: .

  

centrum 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że „Centrum dla Rodzin” w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” (HUFIEC ZHP w Busku – Zdroju ul. Leszka Marcińca 4) w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2020r.będzie czynne w godzinach od 7.30 do 13.30.

Drukuj

Usługi prawnika w miesiącu lipcu

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu lipcu będą świadczone w następujących terminach:

 

10.07.2020 r. (piątek)  w godz. 15.00-18.00

15.07.2020 r. (środa) w godz. 14.30-17.30

 16.07.2020 r. (czwartek)w godz. 14.30-17.30

23.07.2020 r. (czwartek)w godz. 12.30-16.30

 24.07.2020 r. (piątek)w godz.   8.00-11.00

31.07.2020 r. (piątek)w godz.   8.00-12.00

                   

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania
z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

 

 

Drukuj

Warsztaty wychowawcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20200622 144112Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 22.06.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które podjęły temat wzmacniania talentów
i możliwości dziecka. Omówiono sposób organizowania wolnego czasu oraz urozmaicania aktywności. Ponadto, dyskutowano na temat negatywnego obrazu siebie oraz sposobów zachęcania dziecka do rozwijania swoich umiejętności.

Następne warsztaty wychowawcze dla matek odbędą się w następujących terminach:

 • 13.07.2020 r. o godzinie 13:30
 • 17.08.2020 r. o godzinie 13:30
 • 14.09.2020 r. o godzinie 13:30.

Podjemą one tematy takie jak: wpływ grupy rówieśniczej na rozwój, wychowanie
i kształtowanie się tożsamości dziecka; rodzicielskie stereotypy – w pułapce przekonań; cyberprzemoc – sposoby radzenia sobie z problemami związami z agresją w Internecie.

Prowadzone są one przez pedagog oraz psycholog w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Drukuj

Środki ochrony osobistej dla rodzin zastępczych zawodowych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z dalszymi obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przekazało środki ochrony osobistej rodzinom zastępczym zawodowym z naszego powiatu, uczestnikom Projektu "Dla Dobra Rodziny".

 

Wsparcie finasowane było z Projektu pod nazwą: ”Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

104308891_294554825283386_4574411342265802637_n.jpg104432158_301218304229539_3637695041217472730_n.jpg

Drukuj

Zajęcia z hipoterapii

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, odbywają się zajęcia z hipoterapii skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej mające na celu wspomaganie ich rozwoju psychofizycznego.

 Nasi podopieczni mogą korzystać z bezpłatnych zajęć z hipoterapii w ośrodku rekreacyjno-hipoterapeutycznym jazdy konnej „MUSTANG”.

 Hipoterapia to oddziaływanie, którego celem jest przywracanie zdrowia i sprawności poprzez kontakt z koniem. Hipoterapia znajduje swoje zastosowanie również w terapii dzieci zdrowych, które boją się nowych sytuacji, w tym również zwierząt. W trakcie zajęć z końmi mają szansę przełamać i przezwyciężyć swój lęk, przekonując się, że kontakt ze zwierzęciem może być przyjemny. Koń, a przede wszystkim jego ruch ma korzystny wpływ na układ mięśniowy, sensoryczny oraz szkieletowy. Hipoterapia to także interwencja o charakterze psychologicznym i pedagogicznym. W tym ujęciu stawiamy na rozwijanie koncentracji uwagi, zdolności uczenia się i komunikacji.

 Uczestnicy Projektu są objęci hipoterapią w formie:

 • terapia kontaktem z koniem, podczas której dziecko uczy się przebywania z koniem, dbania o jego higienę - poznaje świat koński wieloma zmysłami;
 • fizjoterapia na koniu, podczas której dziecko bawi się z koniem i ćwiczy na jego grzbiecie;
 • psychopedagogiczna jazda konna, podczas której dziecko uczy się jak wygląda świat;
 • woltyżerka terapeutyczna dla odważnych, czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie wierzchowca.

 

part000001.jpegpart000001_3.jpegpart000001_4.jpegpart000001_2.jpeg

Drukuj

Dyżury psychologa

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że od dnia 10.06.2020 r. wznowione zostały popołudniowe dyżury psychologa. We wtorki, środy oraz czwartki klienci będą przyjmowani do godziny 17:00. Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu w niezbędny sprzęt ochrony osobistej taki jak: maseczka ochronna lub przyłbica
oraz rękawiczki
.

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wznawia dyżury specjalistów

Łukasz Drobek Opublikowano: .

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że od 03.06.2020r.

wznawia dyżury specjalistów:
-psychologa
-prawnika
-terapeuty uzależnień/
specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
-pracownika socjalnego

Klienci przyjmowani będą pojedynczo, z zachowaniem wytycznych: 1 osoba na jedno stanowisko przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych obostrzeń i zaleceń sanitarnych. Jednocześnie informujemy, że w celu zachowania zasad bezpieczeństwa każda osoba podczas wizyty w Centrum musi być obowiązkowo wyposażona w niezbędny sprzęt ochrony osobistej taki jak: maseczka ochronna lub przyłbica oraz rękawiczki.

 

W trosce o zdrowie własne oraz pracowników Centrum bardzo prosimy
o przestrzeganie wprowadzonych zasad.

Wytyczne dla klienta

 1. Nie przychodź do instytucji, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji,
 2. Na spotkanie przyjdź dokładnie na umówioną godzinę,
 3. Pamiętaj, aby przed przyjściem zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, (jeśli ich nie posiadasz poproś w rozmowie pracownika to zostaną Ci one udostępnione przed wejściem do budynku przez pracownika PCPR),
 4. Po wejściu do budynku zdezynfekuj ręce środkiem znajdującym się w budynku,
 5. W trakcie rozmowy, terapii lub innych zajęć, klient zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust,
 6. W trakcie rozmowy, terapii, zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów i innych zbędnych przedmiotów,
 7. Podczas prowadzenia rozmowy, terapii, zajęć starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Drukuj

Usługi prawnika w miesiącu czerwcu

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu czerwcu będą świadczone w następujących terminach:

 

04.06.2020 r. (czwartek)      w godz. 12.30-17.30

05.06.2020 r. (piątek)          w godz. 16.00-18.00

09.06.2020 r. (wtorek)          w godz. 11.00-15.00

15.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 14.00-18.00

19.06.2020 r. (piątek)            w godz.   9.00-13.00

25.06.2020 r. (czwartek)       w godz.   8.00-11.00

                       

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania

z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,

Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:

(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.