adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

WARSZATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW” (2)

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN1283Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.10.2019 r. rozpoczęły się po raz kolejny warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

WYCIECZKA DO PARKU TRAMPOLIN

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

 

2Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 14.10.2019 r. odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających na grupę dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 11.30, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli do Kielc, do parku trampolin.

Drukuj

WARSZATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

DSCN1283Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01.10.2019 r. rozpoczęły się po raz kolejny warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.