adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Komunikat – zmienione wysokości przyznawania dofinansowań w 2014 roku

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż Uchwałą nr 830/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2014 zostały zmienione wysokości przyznawania dofinansowania w roku bieżącym. Ustalono następujące wysokości:

Drukuj

Komunikat likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – dobiega końca termin składania wniosków, rozpatrywanych w roku bieżącym.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina, iż w poniedziałek tj. 31.03.2014 roku, dobiega końca termin składania wniosków na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Wnioski, które wpłyną do PCPR po tym terminie będą rozpatrywane w roku przyszłym. Ponadto Centrum informuje, iż posiadamy zobowiązania w stosunku do 19 osób niepełnosprawnych, których wnioski Komisja Kwalifikacyjna w 2013 roku rozpatrzyła pozytywnie i umieściła na liście podstawowej i rezerwowej. W związku z posiadaniem niewystarczających środków finansowych w roku ubiegłym umowy z tymi osobami zawierane będą w pierwszej kolejności w roku bieżącym.

Drukuj

Komunikat – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż rozpoczęto wypłacanie wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Uchwałą nr XXXVI/372/2013 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku dokonano podziału środków finansowych PFRON na 2014 r. w/w uchwałą na to zadanie przewidziano 149 414, 00 zł. Aktualnie wypłacono 20 wniosków dzieci do 18 roku życia, które w roku bieżącym zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi na rok 2014 wypłacane są w pierwszej kolejności. W najbliższym czasie realizowane i wypłacane będą dalsze wnioski dorosłych wnioskodawców. Wypłaty dokonywane będą z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do PCPR do momentu wyczerpania się środków finansowych PFRON przewidzianych na ten rok. W związku z rekordową ilością wniosków, które wpłynęły w I kwartale 2014 roku, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość wszystkich wnioskodawców.

Drukuj

Komunikat – zmiana obowiązujących druków wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuję, iż zostaną zmienione obowiązujące druki wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Aktualne wnioski obowiązywać będą od dnia 01.04.2014 roku i ukażą się w ciągu najbliższych 2 tygodni. W związku z tym iż druki aktualnie są w trakcie opracowywania prosimy wszystkich wnioskodawców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Drukuj

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim

Łukasz Drobek Opublikowano: .

.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim funkcjonują od 15.12.2016 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

 •     ogólne usprawnianie,
 •     rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 •     przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 •     poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,
 •     rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej,
 •     rehabilitacja społeczna,
 •     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 •     rehabilitacja zawodowa – wykształcanie umiejętności zawodowych (obsługa urządzeń, umiejętność współpracy w grupie, plan pracy, itd.),
 •     pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (nauka pisania dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z zasobów internetowych),
 •     poradnictwo zawodowe (sposoby szukania pracy w Internecie odpowiedniej do swoich predyspozycji i możliwości),
 •     szkolenia zawodowe (uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach),
 •     wizyty studyjne w zakładach pracy.

Dodatkowo:

 •     załatwianie drobnych spraw na poczcie, w Urzędzie Gminy, w aptece, w banku, itp.
 •     rozwijanie zainteresowań
 •     kształtowanie właściwych postaw i umiejętności społecznych
 •     zaznajomienie i wytłumaczenie praw osoby niepełnosprawnej
 •     zapoznanie z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  wtz-pw
Drukuj

Przyjazny Pokój

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

PRZYJAZNY POKÓJ”

Wszystkie spotkania psychologa z osobami w potrzebie, zgłaszającymi się do
Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonym „Przyjaznym Pokoju”.

„Przyjazny Pokój” przeznaczony jest do pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Przeznaczony jest również do spotkań w obecności kuratora oraz przesłuchań w obecności psychologa. Pokój wyposażony jest w „lustro weneckie” oraz sprzęt audiowizualny do rejestracji spotkań. Daje on duże możliwości pracy z dziećmi. Wystrój pomieszczenia zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach przesłuchań zarówno młodszym jak i starszym dzieciom.

Dzieci coraz częściej uczestniczą w procedurach sądowych w charakterze małoletnich świadków, dlatego pokój udostępniany jest na potrzeby Sądu w celu przeprowadzenia przesłuchań. Specyfika i wygląd pokoju ma za zadanie zapewnić korzystającym z niego poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę podczas przesłuchań sądowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje zainteresowane
korzystaniem z „Przyjaznego Pokoju”.

 

DSCN1351.JPGDSCN1343.JPG

Drukuj

Warsztaty psychoedukacyjne dla matek

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Warsztaty psychoedukacyjne dla matek

Być rodzicem to wcale nie takie proste zadanie, na każdym kroku spotykamy się z wieloma trudnościami. Bycia mamą- tego nikt nas nie uczy, a oczekiwanie, że będziemy się sprawdzać w tej roli jest bardzo duże. Każdy wymaga od nas, że będziemy w tym perfekcyjni, a tak niestety się nie da, dlatego często czujemy się bezradni i choć bardzo chcemy pomóc naszym dzieciom, to zaczyna nam brakować pomysłów, siły i cierpliwości.

Dlatego czasami tak ważna jest konsultacja z psychologiem, która ma za zadanie wesprzeć rodzica w jego trudnej roli, pomóc odszukać "punkty zapalne", które doprowadzają do konfliktów i zainspirować do nowych rozwiązań.

Dzięki takim spotkaniom możemy zyskać większą świadomość siebie i lepiej poznać potrzeby naszych dzieci, aby bycie rodzicem mogło być także źródłem przyjemności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkie do udziału w warsztatach wszystkie matki.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

®     Warsztaty przeznaczone są dla mam wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Gdzie odbywają się spotkania?

®     Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego

ul. Leszka Marcińca 4

28-100 Busko-Zdrój

Kiedy odbywają się warsztaty?

®     Warsztaty odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 14.00-15.30

Kto prowadzi warsztaty?

®     Warsztaty są prowadzone przez psychologia oraz pedagoga z PCPR

 

Więcej informacji odnośnie warsztatów psychoedukacyjnych można uzyskać po numerem:

41 234 56 87
41 234 56 90

 

 

Drukuj

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w strukturze Centrum utworzono OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie. Powiększony został zespół pracowników, a także rozszerzony zakres usług.

Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która wskazuje jako zadanie własne powiatu zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 3 pkt 4). Jego utworzenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc prawną.

Uruchomiony został CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

dla osób znajdujących się w kryzysie, pod którym można uzyskać pomoc psychologiczną:

506-186-518

Dysponujemy HOSTELEM z możliwością zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Przypominamy również o możliwości udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET „Przyjdź PoMoc”, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca. Grupa Wsparcia została stworzona z myślą o osobach doświadczających przemocy.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM, który jest skierowany do osób borykających się z problemem stosowania przemocy, mających trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.

Drukuj

Spotkanie Samopomocowej Grupy Wsparcia uczestników projektu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Paula Prasałek Opublikowano: .

P1250705Dnia 6 maja 2014 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie Samopomocowej Grupy Wsparcia dla rodzin wielodzietnych biorących udział w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż”. Zajęcia integracyjno – aktywizacyjne przeprowadziła Pani Dorota Kurecka, psycholog z Zespołu Interwencji Kryzysowej w PCPR . W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej biorąc czynny udział w zajęciach. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem bliższych kontaktów oraz wymianą osobistych doświadczeń. Rodziny podjęły pierwsze próby wspólnej organizacji spotkania wszystkich uczestników projektu – „Ogniska Czerwcowego”. Planowane są comiesięczne spotkania dla uczestników projektu w ramach Grup Samopomocowych przez cały okres trwania pilotażu.

P1250705.JPGP1250706.JPGP1250707.JPGP1250709.JPG

Drukuj

Pozyskane środki w ramach akcji „Czysty Aniołek”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Paula Prasałek Opublikowano: .

W miesiącu kwietniu zespół projektowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” podjął działania celem pozyskania środków czystości dla rodzin wielodzietnych objętych pilotażem w powiecie Buskim. Nawiązaliśmy kontakt ze stowarzyszeniem „Piękne Anioły”, które od miesiąca marca prowadzi akcję pn. „Czysty Aniołek”. Dnia 23 kwietnia 2014 roku po spotkaniu Członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej z prezesem stowarzyszenia Panią Katarzyną Konwecką – Hołój udało się pozyskać znaczną ilość środków czystości, w tym przede wszystkim mydełek, szamponów, płynów do kąpieli, past i szczoteczek do zębów, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz po dwa zestawy pościeli dla każdej z rodzin. Produkty zostały rozdzielone według potrzeb przez opiekunów rodzin a następnie przewiezione do biorących udział w pilotażu. Radość z otrzymanych środków okazała się niezmierna.


Dziękujemy całemu stowarzyszeniu za wrażliwość, otwartość serca oraz okazaną pomoc.

P1250685.jpgSDC15831.jpgSDC15832.jpgIMGP3036.jpgIMGP3038.jpg

Drukuj

Powiat Buski jako jeden z 40 na około 400 powiatów w Polsce wychodzi naprzeciw Rodzinom Wielodzietnym!

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Beata Doktór Opublikowano: .

Działania na rzecz Rodzin Wielodzietnych w Powiecie Buskim
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społeczneji instytucji rynku pracy - pilotaż”

 
14 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju odbyło się Spotkanie Integracyjne z dziesięcioma Rodzinami Wielodzietnymi objętymi wsparciem w ramach pilotażu z Powiatowym Zespołem Koordynującym Współpracę i Mobilną Grupą Interdyscyplinarną - zespołami utworzonymi w ramach realizowanego projektu.