adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

20-lecie

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Komunikat

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku zmienią się druki wniosków na następujące zadania za zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

  2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 

Pobierz Wnioski na zaopatrzenie

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2. Klauzula informacyjna

 

Pobierz Wnioski na turnus

1. Klauzula informacyjna

2. Oświadczenie opiekuna

3. Oświadczenie osobie niepełnosprawnej

4. Oświadczenie

5. Wniosek lekarski

6. Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2020

7. Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia

Drukuj

Wyniki otwartego konkursu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na 2020 rok.

                                                                

Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju Nr 243/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku

pdf

Pobierz

 

 

Drukuj

Betlejemskie Światło Pokoju przybyło również do PCPR w Busku-Zdroju

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Jak co roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zuchy wraz  z Komendantami Buskiego Hufca w osobach hm Adama Gadawskiego i hm Teresy Leszczyńskiej przynieśli ogień Betlejemski, który w roku bieżącym został przywieziony z Wiednia.

DSCN2456

Serdecznie dziękujemy za przekazany symbol pokoju, jak również życzenia Bożonarodzeniowe.

Drukuj

Od dzieci życzenia na Boże Narodzenie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odwiedziły dzieci oraz Dyrekcja i wychowawcy z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie. Mali zwiastunowie Bożego Narodzenia. Piękne wykonanie kolęd i pastorałek, wielce nas wzruszyło. Bowiem blisko już do żłobka Jezusowego.

DSCN2449

Dziękujemy za cudne życzenia świąteczne.

Drukuj

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kurs na samodzielność 2019” – szkolenie zaawansowane

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej ( „szkoła zimowa”) w terminie 9.02.2020. - 29.02.2020. w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje 200 złotych. Oferujemy: • warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia • warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą • warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego • indywidualne konsultacje psychologiczne • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym • zajęcia kulturalno-rozwojowe

 

Więcej informacji na stronie internetowej

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019-szkolenie-zaawansowane/ 

 

Drukuj

Konferencja poświęcona Centrom Usług Społecznych w Pałacu Prezydenckim

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

dwnld304674002W dniu 11 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Centra Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej” z udziałemPrezydenta RP Andrzeja Dudy.
W konferencji brał udział Pan Andrzej Smulczyński – reprezentant Rady Pomocy Społecznej, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Drukuj

Trwa przekazywanie paczek żywnościowych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

info1a

IMG_20191210_160422_HDR-1.jpg20191209_111951.jpgIMG_20191210_162635_HDR.jpg

Drukuj

Bajkowe „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem

Łukasz Drobek Opublikowano: .

6Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało w dniu 04.12.2019r.  Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 27 Rodzin Zastępczych (gospodarstw domowych) oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wsparcie zostałozrealizowane w ramach Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych