adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

UCHWAŁA NR 458/2020
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

 

Drukuj

Centrum dla Rodzin

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Gawron Opublikowano: .

podsumowanieWraz z końcem roku dobiega również końca Projekt “Dla dobra Rodziny” współfinansowany w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Rok ten był znacznie trudniejszy od poprzednich, ale mimo niedogodności udało się wiele zrealizować. Każdego dnia dzieci mogły liczyć na wsparcie pedagoga w odrabianiu prac domowych oraz w rozwiązywaniu problemów. Centrum dla Rodzin było dla nich miejscem rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, wyrabiania nawyków kulturalnego zachowania oraz przyjemną alternatywą do spędzania czasu wolnego w racjonalny sposób. Codziennie realizowane były różnego rodzaju warsztaty: Usprawniające rozwój fizyczny, umiejętności artystyczne, kulinarne. Wprowadzano różnego rodzaju formy terapii- zmysłoplastyka, bajkioterapia, logorytmika, zajęcia usprawniające prace rąk oraz trening umiejętności społecznych. Podczas organizowanych Warsztatów dla matek poruszaliśmy wiele ciekawych tematów czerpiąc obopólne korzyści z wymiany doświadczeń. Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim uczestnikom zajęć i złożyć najserdeczniejsze życzenia Wesołych, zdrowych I pełnych optymizmu Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszystkiego najlepszego w Nowym 2021 Roku.

Drukuj

Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III w 2021 roku.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

programIIPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 27.11.2020 r. Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2021 roku realizowane będą następujące obszary programu:

Drukuj

Pomoc dla osób potrzebujących

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przekazało zakupione wyprawki dla ośmiu najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu buskiego, które są jednocześnie klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wyprawka zawiera niezbędne rzeczy, które przyczynią się do polepszenia jakości życia wybranych rodzin. Pozwoli ona odciążyć rodziny z zakupu dodatkowych przedmiotów, które są jednocześnie bardzo potrzebne do codziennego funkcjonowania.

W skład przekazanych wyprawek wchodzi: kołdra, poduszka, komplet pościeli, prześcieradło, ręczniki, komplet noży, komplet sztućców, komplet garnków i żelazko.

wyprawki 1

Drukuj

COVID-19

Łukasz Drobek Opublikowano: .