adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Ogłoszenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ogloszenie 17A012020

DSCN2488.JPGDSCN2489.JPGDSCN2490.JPGDSCN2491.JPGDSCN2492.JPG

 

Drukuj

Uwaga studenci.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuję, iż został ogłoszony nabór wniosków o rozliczenie umów w ramach programu „Aktywny Samorząd Moduł II –semestr zimowy 2019/2020.

Wnioski o rozliczenie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON),lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120,  28-100 Busko-Zdrój pok. Nr 6.

Do wniosku należy dostarczyć poniższe dokumenty:

1. Oświadczenie o poniesionych kosztach do umowy

2. Zaświadczenie o zaliczeniusemestru

Drukuj

Kampania społeczna 4U!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanię społeczną pod nazwą 4U!. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ponadto w ramach kampanii propagowany jest zalecany sposób zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego.

4j

Więcej informacji o akcji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem https://4u.tpcoe.gov.pl/

Drukuj

Komunikat

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż z dniem  1 stycznia 2020 roku zmieniły się druki wniosków na następujące zadania  za zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wnioski będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON).

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Link do materiałów na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 

Pobierz Wnioski na zaopatrzenie

 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2. Klauzula informacyjna

3. Oświadczenie

4. Oświadczenie

 

Pobierz Wnioski na turnus

1. Klauzula informacyjna

2. Oświadczenie opiekuna

3. Oświadczenie osobie niepełnosprawnej

4. Oświadczenie

5. Wniosek lekarski

6. Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2020

7. Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia

Drukuj

Projekt Lepsze Oblicze Życia

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny oraz jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, a także kadry specjalistycznej (psychologa, pracownika socjalnego, doradca ds. ON).

Celem głównym Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszeniem kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) do 31.03.2022 r. na terenie powiatu buskiego.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

plakatoikPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Lider Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie Pandemii wybrane formy wsparcia, możliwe do realizowania, będą świadczone w formie zdalnej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia:

  • psychologicznego,
  • socjalnego,
  • prawnego,
  • koordynatorów rodzin zastępczych,
  • terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc

poprzez rozmowę telefoniczną, komunikator Skype lub wiadomości e-mail.

Zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 41 370 81 87, 41 234 56 90.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

plakat

Drukuj

Projekt "Lepsze Oblicze Życia"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

 

Drukuj

Informacja o zawieszeniu zajęć.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju Lider Projektu ,,Dla Dobra Rodziny’’- RPSW. 09.02.01-26-0089/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1- Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem oraz zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze ( zajęcia w Centrum Dla Rodzin i Zakładzie Doskonalenia w Busku-Zdroju ) zostają zawieszone.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju informuje,
że dnia 05.03.2020 roku Centrum dla Rodzin znajdujące się w budynku Domu Harcerza ZHP na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. będzie czynne do godziny szesnastej.