adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Projekt partnerski pn. „Rodzina Wspólna Troska”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż dnia 31 marca 2020 roku zakończyła się realizacja projektu partnerskiego pn. „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektubyło zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług społecznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez realizację usług asystenckich, opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji asystentów Osób Niepełnosprawnych i opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia, zajęć psychoedukacyjnych dla 132 osób (99K i 33M) do 31.03.2020 r. na terenie powiatu buskiego.

Projekt skierowany był do następującej grupy docelowej:

- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci,

-osób zależnych (niesamodzielnych), osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną).

Pomimo zakończenia Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju świadczy instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych (dla 10 osób) i usług asystenckich (dla 10 osób).

Trwałość Projektu zostanie zapewniona m.in. przez realizację Projektu "Lepsze Oblicze Życia" w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 współfinansowanego
z RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach EFS, OŚ Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, w ramach którego 50 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi. Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną:

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;

- wsparcie psychologiczne;

- profesjonalną opiekę Doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;

- możliwość korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego – zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego;

- opiekę pracownika socjalnego.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /041/ 370 81 81.

 

 

Drukuj

Przemoc w rodzinie w dobie koronawirusa SARS-CoV-2

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik-przemocW dzisiejszym czasie większość społeczeństwa skupia swoją uwagę na walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Media co dzień pokazują sytuację panującą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Epidemia koronawirusa wzbudza u ludzi wiele silnych emocji. Często pojawia się lęk, złość, frustracja, smutek a także uczucie bezsilności i bezradności.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, w ramach podjętych działań związanych z ograniczeniemrozprzestrzeniania się możliwości zakażenia, zostały wdrożone środki zapobiegawcze. Między innymi ograniczenie wolności przemieszczania się i wprowadzenia dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny. Dla osób, które doznawały przemocy w rodzinie to bardzo trudna sytuacja. Wprowadzono obostrzenia w postaci zamknięcia szkół, części zakładów pracy. Zalecono nie wychodzenie z domu i pozostania w izolacji od społeczeństwa.

Co to jest przemoc?

Drukuj

Harmonogram dyżurów prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Lider Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2pomoc prawna będzie świadczona zdalnie– telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail, ewentualnie w razie potrzeby poprzez wideokonferencje.

Harmonogram dyżurów prawnika na miesiąc kwiecień 2020:

 • 2.04.2020 r. – w godzinach 11:00 – 13:00
 • 7.04.2020 r. – w godzinach 10:00 – 13:00
 • 8.04.2020 r. – w godzinach 15:00 – 17:00
 • 15.04.2020 r. – w godzinach 11:00 – 14:00
 • 16.04.2020 r. – w godzinach 15:00 – 18:00
 • 20.04.2020 r. – w godzinach 12:00 – 14:00
 • 23.04.2020 r. – w godzinach 15:00 – 16:00
 • 27.04.2020 r. – w godzinach 11:00 – 13:00.

W razie potrzeby istnieje możliwość udzielenia pomocy prawnej w innym uzgodnionym terminie.

Kontakt telefoniczny z prawnikiem pod numerem: 531 860 303.
Adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

plakat zaakceptowany

Drukuj

Koronawirus, a odczuwany lęk

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

koronawirusObecnie każdy z nas za sprawą koronowirusa zmaga się z niecodzienna a nawet ciężką sytuacja w jakiej się znalazł. Z jednej strony staramy się działać racjonalnie i też w taki sposób podchodzić do codziennego życia, ale drugiej u większości z nas może pojawić się w mniejszym lub większym stopniu lęk.

Lęk możemy określić jako nastrój, w którym dominuje odczucie silnego zagrożenia lub zatrważającej zmiany. Utrudnia nam on radzenie sobie z sytuacja. Lęk również odnosi się do niepokoju związanego z niewiadomą, poczucia braku kontroli, a w przypadku koronawirusa może odnosić się on również do całej sytuacji, która jest dla nas nowa.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

plakatoikPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Lider Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie Pandemii wybrane formy wsparcia, możliwe do realizowania, będą świadczone w formie zdalnej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia:

 • psychologicznego,
 • socjalnego,
 • prawnego,
 • koordynatorów rodzin zastępczych,
 • terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc

poprzez rozmowę telefoniczną, komunikator Skype lub wiadomości e-mail.

Zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 41 370 81 87, 41 234 56 90.

Drukuj

Projekt "Lepsze Oblicze Życia"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

 

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

plakat

Drukuj

Telefoniczna pomoc psychologa 24h na dobę dostępna od zaraz

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

telefon pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 istnieje możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego z psychologiem
(Telefon Zaufania)
pod numerem: 506 186 518. 

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska Opublikowano: .

informacja 2020-03