adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

CENTRUM DLA RODZIN

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

 

4 loga

 plakat CdR.mkPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu ,,Dla Dobra Rodziny’’ informuje, że trwają specjalistyczne, bezpłatne zajęcia dla rodzin prowadzone na I piętrze budynku Hufca ZHP przy ulicy Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju.Opiekunem Centrum jest pani Jadwiga Pasek-pedagog z wieloletnim doświadczeniem, która prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi codziennie od godziny 13 do 19. Są to między innymi zajęcia z bajkoterapii ,na których podczas czytania odpowiedniej lektury dzieciom porusza się nurtujące uczestników problemy. Poprzez zabawę mogą oni wyładować nagromadzone emocje. Na zajęciach kulinarnych przygotowywane są wspólnie kolorowe kanapki oraz proste dania, które wykonane samodzielnie przez dzieci smakują o wiele lepiej. Ponadto odbywają się także zajęcia plastyczne, na których dzieci tworzą prace, wykorzystując różne techniki, rozwijające wyobraźnię. Dzięki grom planszowym rozwijana jest zdrowa rywalizacja oraz zdolność logicznego myślenia. Odbywające się w Centrum Dla Rodzin zajęcia artystyczne: muzyczne, taneczne dają możliwość ekspresji i relaksu. Dzieci mogą skorzystać także z zajęć z logopedą, dzięki którym poprzez odpowiednie ćwiczenia aparatu artykulacyjnego w atmosferze zabawy można pozbyć się wad wymowy.

 

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla matek

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

4 loga

 

20200210 105659Dnia 10.02.2020 odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek prowadzone przez panią pedagog oraz psycholog PCPRu. Na spotkaniu podjęto temat przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży. Wyróżniono jej rodzaje oraz różnice międzypłciowe w zakresie występowania zjawiska. Przedyskutowano także etiologię, a także sposoby ochrony pozostałych dzieci w grupie.

Centrum Dla Rodzin działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Drukuj

Usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lutym w następujących terminach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

4 loga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lutym w następujących terminach:

13.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:30 – 12:30

20.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:30 – 12:30

27.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:3012:30

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90  lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 7 lub 9).

Drukuj

Półkolonie zorganizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci z Rodzin Zastępczych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” , współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. które potrwają do dnia 07.02.2020 r.

Drukuj

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

 

 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy jest to forma, wspólnych spotkań dla osób w podobnej sytuacji życiowej. Osoby, które doznają przemocy, potrzebują wsparcia oraz zrozumienia. Grupa ma charakter cykliczny oraz otwarty, więc mogą do niej dołączyć kolejne osoby będące na różnych etapach zmagania się ze zjawiskiem przemocy. Zajęcia odbywają się w każdą drugą oraz czwartą środę miesiąca o godzinie 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ul. Bohaterów Warszawy 120.

 

Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.    

 

            

Głównym celem warsztatów jest podjęcie działań w kierunku powstrzymania występowania przemocy w rodzinie poprzez podniesienie świadomości osób doznających przemocy w rodzinie m.in. podniesienie poczucia własnej wartości, radzenie sobie z bezradnością, uświadomienie posiadanych zasobów i budowanie poczucia własnej wartości oraz zwiększenie świadomości odnośnie przysługujących im praw. W trudnych sytuacjach ważne jest poczucie , że nie jesteśmy sami. Uczestnicy mogą liczyć na zrozumienie i uzyskać wsparcie, bez krytyki, bez oceniania z zachowaniem tajemnicy.

 

Rodzice, którzy uczestniczą w Grupie wsparcia dla osób doznających przemocy mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom swobodny, spokojny a przede wszystkim satysfakcjonujący udział w zajęciach.

 

Drukuj

Półkolonie dla 30 dzieci

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

foto2W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci z Rodzin Zastępczych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” , współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. które potrwają do dnia 07.02.2020 r.

Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnie spędzić ferie poprzez zajęcia plastyczne, wycieczki autokarowe do Krakowa i Pacanowa, wycieczki piesze. Dzieci wezmą udział w zajęciach kulturalnych z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby organizowanych przez Galerię Zielona. Półkolonie zostaną rozmaicone poprzez wyjścia do kina, na film, oraz do Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju na zajęcia inspirowane porą roku. Okazją do wesołej zabawy będą także organizowane   konkursy, zabawy ruchowe z chustą animacyjną i bal karnawałowy.

Drukuj

Warsztaty wychowawcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

foto1,,Dnia 13.01.2020r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu ,,Dla Dobra Rodziny". Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 10.02.2020 r. o godz. 10:00 w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Następne warsztaty przewidywane są w każdy drugi poniedziałek miesiąca o tej samej porze. Spotkania prowadzi psycholog oraz pedagog. Celem spotkań jest psychoedukacja między innymi: w zakresie efektywnej komunikacji  z dzieckiem, omówienie wpływu grupy rówieśniczej, poznawanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, a także wymiana doświadczeń między matkami. Tematyka spotkań jest dostosowywana do potrzeb grupy."

 

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

informacja 2020