adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Nabór wniosków „Aktywny samorząd” 2020

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuje, iż od  1 marca 2020 roku ruszył nabór  wniosków  w ramach  programu "Aktywny samorząd"  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: Moduł I dnia 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II  dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020), dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum w pokoju nr 6, lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.
Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:
- w ramach Modułu II otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),- w ramach Modułu I uzyskanie dodatkowych 10 punktów   przy ocenie merytorycznej wniosku. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2020.

 

Drukuj

Szkoła dla Rodziców

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

 

szkola

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 07.01.2020 r. rozpoczęły się po raz kolejny warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wparcie finansowane jest  z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.    

Drukuj

Warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

warsztaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że W dniu 19.02.2020 odbyły się Warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju. Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w następujących terminach:

05.03.2020 r. (czwartek)      w godz. 14.00-17.00

06.03.2020 r. (piątek)          w godz. 15.00-17.00

09.03.2020 r. (poniedziałek)w godz. 13.00-15.30

12.03.2020 r. (czwartek)       w godz.   8.30-11.00

19.03.2020 r. (czwartek)       w godz.   9.00-12.00

20.03.2020 r. (piątek)            w godz. 15.30-17.30

27.03.2020 r. (piątek)           w godz. 10.00-12.00

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 7 lub 9).

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

telebim-ogl

  Informacja o wynikach     pobierz
Drukuj

Zbudujemy dziecięce marzenia w Pacanowie!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Wielkim sukcesem zakończyła się aukcja charytatywna „Budujemy dziecięce marzenia” na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie, która odbyła się w minioną sobotę.

Wydarzenie połączono z obchodami jubileuszu 800-lecia Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, które na co dzień prowadzi Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Ojca Gwidona w Pacanowie. Patronat Honorowy nad Jubileuszem objął Prezydent RP. Partnerem wydarzenia była Enea Elektrownia Połaniec, a Współorganizatorem – Europejskie Centrum Bajki.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Biskupa Antoniego Długosza, która odbyła się w Kaplicy Zakonnej Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Po Mszy Św. wszyscy udali się do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości.

Źródło: busko.com.pl

 

Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Ewa Bysiec Opublikowano: .

informacja 2020

  1. Informacja     pobierz
  2. Oświadczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej     pobierz
  3. Oświadczenie obowiazek alimentacyjny     pobierz
  4. Oświadczenie , że nie był skazany za umyślne przestępstwo     pobierz
  5. Oświaczenie o krzystaniu z pełni z praw publicznych     pobierz
  6. Kwestionariusz-osobowy-kandydata     pobierz
 

7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

            pobierz
Drukuj

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2020 roku.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .


Zarząd Funduszu przyjął dokument

pn.Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” w 2020 roku

Informacje dla wnioskodawców w module I 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW

(https://sow.pfron.org.pl/ ) już od dnia 1 marca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

Drukuj

Witamy nową rodzinę zastępczą zawodową

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

W dniu 24.01.2020r. nastąpiło podpisanie umowy z rodziną zastępczą zawodową w powiecie buskim. Dotychczasowo Państwo Halina i Krzysztof Janik ponad trzy lata pełnili funkcję rodziny zastępczej niezawodowej i bardzo dobrze wywiązywali się z powierzonych im zadań.

Dziękujemy za trud, jaki wkładacie Państwo w wychowanie dzieci oraz życzymy dalszych sukcesów w wypełnianiu obowiązków rodziców zastępczych.

1.jpg2.jpg

 

 

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

informacja 01a