adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Półkolonie dla 30 dzieci

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

foto2W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci z Rodzin Zastępczych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” , współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. które potrwają do dnia 07.02.2020 r.

Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnie spędzić ferie poprzez zajęcia plastyczne, wycieczki autokarowe do Krakowa i Pacanowa, wycieczki piesze. Dzieci wezmą udział w zajęciach kulturalnych z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby organizowanych przez Galerię Zielona. Półkolonie zostaną rozmaicone poprzez wyjścia do kina, na film, oraz do Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju na zajęcia inspirowane porą roku. Okazją do wesołej zabawy będą także organizowane   konkursy, zabawy ruchowe z chustą animacyjną i bal karnawałowy.

Drukuj

Warsztaty wychowawcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

foto1,,Dnia 13.01.2020r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu ,,Dla Dobra Rodziny". Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 10.02.2020 r. o godz. 10:00 w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Następne warsztaty przewidywane są w każdy drugi poniedziałek miesiąca o tej samej porze. Spotkania prowadzi psycholog oraz pedagog. Celem spotkań jest psychoedukacja między innymi: w zakresie efektywnej komunikacji  z dzieckiem, omówienie wpływu grupy rówieśniczej, poznawanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, a także wymiana doświadczeń między matkami. Tematyka spotkań jest dostosowywana do potrzeb grupy."

 

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

informacja 2020

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone miesiącu styczniu  w następujących terminach:

10.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

17.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

23.01.2020r. (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00

31.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

Drukuj

Bajkowe „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem

Łukasz Drobek Opublikowano: .

6Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało w dniu 04.12.2019r.  Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 27 Rodzin Zastępczych (gospodarstw domowych) oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wsparcie zostałozrealizowane w ramach Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych