adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

tyg pon

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia

14.09.2020 r. o godzinie 14:00

odbędą się warsztaty wychowawcze dla matek, które zostaną poprowadzone przez psycholog oraz pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju.

Podejmą one temat cyberprzemocy oraz sposobów radzenia sobie
z problemami
związanymi z agresją w Internecie. Warsztaty prowadzone są raz na miesiąc w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

ZAPRASZAMY!

Drukuj

Godziny pracy Centrum dla Rodzin

Magdalena Kowalik Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, Centrum dla Rodzin działające w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 od 07.09.2020 r. będzie czynne w godzinach popołudniowych tj.14:00-20:00.

ZAPRASZAMY!
Korzystanie z Centrum dla Rodzin jest
B E Z P Ł A T N E!
Więcej informacji można uzyskać pod nr (41) 234 56 86 lub (41) 234 56 81

 

Drukuj

Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Treningu Mediacji Rodzinnych”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20200827 173626W dniach 26 – 28 sierpnia 2020r. odbyły się Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Trening Mediacji Rodzinnych” w Ośrodku Wypoczynkowym Połoniny  w Bukowcu. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalik Opublikowano: .

informacja gms

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

info-wyniki

Załączniki

  Informacja o wynikach.pdf     pobierz
Drukuj

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu będą świadczone w następujących terminach:

02.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

16.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

30.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

                   

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania
z nieodpłatnych usług usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90.

Drukuj

Wyjazd do Sabat Krajno Park Rozrywki I Miniatur

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

20200826 131738(0)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 26.08.2020 r. odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających na grupę dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8.00, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli do Krajna.

Drukuj

Harmonogram dyżurów psychiatry we wrześniu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że usługi psychiatry we wrześniu będą świadczone w następujących terminach:

02.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;

08.09.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;

16.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;

23.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;

30.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje

w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90.