adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 informacja pcpr2020

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze– usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

SIWZ-001

Załączniki

  SIWZ     pobierz
  Załącznik nr 1 - Opsi przedmiotu zamówienia     pobierz
  Załącznik nr 2 - Oferta cenowa     pobierz
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy     pobierz
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie     pobierz
  Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa     pobierz
  Załącznik nr 6 - Wzór umowy     pobierz
  Załącznik nr 7 - Wykaz usług     pobierz
  Załącznik nr 8 - Wykaz osób     pobierz
  Załącznik nr 8a - Wykaz osób do punktacji     pobierz
Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

95321238 2933909486690079 2614129289204858880 n

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje iż zostało zakupionych 10 laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami (pakiet biurowy, myszka, torba) w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent wychodząc naprzeciw problemom jakie pojawiły się w ostatnim czasie pragnie w ten sposób pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin z powiatu buskiego będących uczestnikami projektu nie dysponuje w gospodarstwie wystarczającą ilością sprzętu komputerowego.

Uczestników Projektu „Dla Dobra Rodziny” zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu komputerowego zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po numerem telefonu: /041/ 370 81 87, /041/ 370 81 83.

Drukuj

informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska Opublikowano: .

Informacja-1

Załączniki

  Informacja.     pobierz
Drukuj

Informacja o Wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska Opublikowano: .

Informacja-1

Załączniki

  Informacja     pobierz