adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Uroczyste Obchody 20 – lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 25 listopada 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na czele z Dyrektorem Andrzejem Smulczyńskim Członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało  w Buskim Samorządowym Centrum Kultury obchody 20 – lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego.

Drukuj

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSC 3547Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w dniu 25 listopada 2019 r. obchodziło jubileusz z okazji 20-lecia swojej działalności. W tym dniu dokonano także oficjalnego otwarcia nowej siedziby Centrum wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Hostelem mieszczącej się przy ul. Boh. Warszawy 120 w Busku – Zdroju.   Podczas uroczystości dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez organizacje pożytku publicznego Powiatu Buskiego upamiętniającej działalność PCPR.

Drukuj

Dzień Pracownika Socjalnego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Najlepsze i najpiękniejsze życzenia
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
dzienpracownika

Drukuj

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku.

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
  • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. [ PDF ]
Drukuj

Szkolenie PRIDE zakończone - Witamy nowe rodziny zastępcze.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

DSCN1415Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przeprowadziło kolejną edycję szkolenia grupowego programem PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze, podstawą którego jest zdobycie konkretnych kompetencji potrzebnych, aby skutecznie wypełniać zadania związane z opieką zastępczą. Szkolenie realizowane było w ramach Projektu "Dla Dobra Rodziny" współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Jubileusz 20-lecia

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

pcpr 20lat

Drukuj

Szkolenie Dla Rodzin Zastępczych

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN1367W dniu 30.10.2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie rodzin zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.