adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Usługi prawnika - w miesiącu listopadzie i grudniu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika - wmiesiącu listopadzie będą świadczone w następujących terminach:

 

                        12.11.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.00-15.00

                        19.11.2020 r. (czwartek)     w godz. 08.00-16.00

                        26.11.2020 r. (czwartek) w godz. 09.00-14.00

                        27.11.2020 r. (piątek)            w godz. 08.00-11.00

                        30.11.2020 r. (poniedziałek)w godz. 08.00-12.00

                       

 

               - w miesiącu grudniu będą świadczone w następujących terminach:    

 

                        04.12.2020 r. (piątek)            w godz. 15:30-18:30

                        11.12.2020 r. (piątek)            w godz. 15:30-18:30

                        15.12.2020 r. (wtorek)           w godz. 08:00-16:00
                        17.12.2020 (czwartek)          w godz.  08:00-16:00

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Drukuj

informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Gawron Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 roku, dotyczącym zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid-19, praca Centrum dla Rodzin działającym w ramach Projektu Dla Dobra Rodziny zostaje zawieszona do 29 listopada bieżącego roku. O ewentualnych zmianach będą Państwo informowani.

Drukuj

KOMUNIKAT! „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w związku z trwającą sytuacją epidemiczną Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 16 listopada 2020 r.Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejsprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych lub ośrodków rewalidacyjno-funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowiciez wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wnioski można składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW)lub w przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, pod numerem telefonu 41 234 56 88.

 

Pobierz

Wniosek PPZM3 Moduł III (P)

Klauzula - Moduł III

Drukuj

Zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w okresie epidemii

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem COVID-19, w trosce o życie i zdrowie petentów i pracowników wprowadzone zostaje ograniczenie polegające na wykonywaniu zadań przez pracowników Urzędu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

  Zasady obowiązują do odwołania.

 • Podstawową formą kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w tym okresie będzie kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub portal ePUAP /pcprbusko/SkrytkaESP,
 • W wyjątkowych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem Urzędu po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu spotkania. Obsługa odbywa się w takim przypadku przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności,
 • wejście do PCPR jest możliwe tylko i wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos  lub przyłbicy,
 • po wejściu do budynku należy bezwzględnie zdezynfekować ręce,
 • należy zachować bezpieczną odległość.
 • petenci będą musieli poddać się zdalnemu pomiarowi temperatury.
 • Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać do Urzędu elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym w korytarzu Urzędu.

 SEKRETARIAT 
41-234-56-86 /  Fax. 41-234-56- 99

ZESPÓŁ FINANSOWY, ADMINISTRACJI I KADR
41-234-56-84

ZESPÓŁ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
ORAZ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
41-234-56-85 / 41-234-56-83

ZESPÓŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
I OBSŁUGI PROGRAMÓW PFRON
41-234-56-88

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
41-234-56-87 / 41-234-56-90

ZESPÓŁ PROJEKTOWY I REALIZACYJNY
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
41-234-56-81

 Mając na względzie zdrowie wszystkich prosimy

o zastosowanie się do zaleceń w dbałości o nasze wspólne zdrowie.

 

Drukuj

Zmiana godzin funkcjonowania Centrum dla Rodzin

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Anna Gawron Opublikowano: .

Logo-efs

Centrum dla Rodzin działające w ramach Projektu "Dla Dobra Rodziny" współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6- 9 lat (od 0- III klasy Szkoły Podstawowej). W ramach organizowanych zajęć prowadzimy między innymi warsztaty terapeutyczne takie jak zmysłoterapia, logorytmika czy mindfulness, ukierunkowane na poprawę koncentracji, usprawnienie pracy rąk, relaksację oraz uczące współpracy z innymi. Podczas warsztatów kulinarnych dzieci mogą wdrożyć się w tajniki gotowania czerpiąc przyjemność z samodzielnego przygotowania przekąsek. Proponujemy także zajęcia ruchowe takie jak taniec, joga dla dzieci, mini turnieje czy gry zespołowe. Informujemy również, że od poniedziałku 9.11.2020 zmieniają się godziny pracy Centrum dla Rodzin. Będzie ono czynne w godzinach 13.00 - 19.00.

cdr

Drukuj

Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Buskiego na lata 2021– 2030

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

foto 02Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju prowadzi prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Buskiego na lata 2021– 2030. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest kluczowym i podstawowym dokumentem strategicznym pomocy społecznej. Stanowi narzędzie wspierające długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali powiatu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i wprowadzone obostrzenia w dniu 23.10.2020r. odbyły się on-line warsztatyz przedstawicielami jednostek pomocy społecznej, rynku pracy, kultury, sportu, edukacji, prawa, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, organizacji pozarządowych.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

 1. Prezentacja diagnozy społeczno-ekonomicznej powiatu buskiego.
 2. Analiza sytuacji społecznej w powiecie poprzez pryzmat wiedzy i doświadczeń uczestników spotkania. Mapowanie problemów społecznych w powiecie w poszczególnych obszarach życia społecznego.
 3. Wyznaczenie celów i planowanie zadań do realizacji.
 4. Opracowanie mierników.

Dziękujemy za kreatywną pracę i atmosferę sprzyjającą merytorycznej wymianie i dyskusji, która na pewno przyniesie wypracowanie, jak najlepszego dokumentu strategicznego.

foto_01.jpegfoto_02.jpeg

 

Drukuj

Jesteśmy Dla Was

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, istnieje możliwość uzyskania wsparcia:

 • psychologicznego,
 • socjalnego,
 • prawnego,
 • terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc.

Aktualna sytuacja spowodowana koronawirusem jest dla każdego z nas w pewnym stopniu trudna. Codziennie bijemy się z wieloma myślami, które wywołują lęk. Ważne, jest, aby w takiej sytuacji nie pozostać samemu i móc z kimś porozmawiać, dlatego zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu: (41) 234 56 87, (41) 234 56 90.

PLAKAT

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

4 loga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Projektu
„Dla Dobra Rodziny”
współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


- Grupa wsparcia dla młodzieży
- Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy
- Warsztaty wychowawcze dla matek
- Szkoła dla Rodziców

zostają zawieszone ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
O ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem:

 (41) 234 56 87
(41) 234 56 90

Drukuj

Usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu listopadzie i grudniu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu listopadzie i grudniu, będą świadczone w następujących terminach:

06.11.2020 r. (piątek) w godz. 16:30-19:00

20.11.2020 r. (piątek) w godz. 16:30-19:00

27.11.2020 r. (piątek) w godz. 13:30-19:00

04.12.2020 r. (piątek) w godz. 16:30-19:00

09.12.2020 r. (środa) w godz.14:30-19:00

11.12.2020r. (piątek) w godz. 13.30-18.00

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90;

 

Drukuj

informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

2020-03-03

Drukuj

Informacja Centrum dla Rodzin

Magdalena Kowalska Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, iż Centrum dla Rodzin działające w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 26.10.2020 r. do 28.10.2020 r. będzie nieczynne.