adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Jesteśmy Dla Was

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Busku-Zdrojuinformuje,iż

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

od 05.05.2020 r. wznawia swoją działalność.

Jednocześnie Centrum Informuje, iż w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym  mając na uwadze Nasza wspólne zdrowie i bezpieczeństwo prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem uzgodnieniaterminu zwrotu oraz wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

---------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 2 maja 2020 r. Poz. 792 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się,

 

Drukuj

Nowy program PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Łukasz Drobek Opublikowano: .

logopfronPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Drukuj

Centrum dla Rodzin

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym Polsce w dalszym ciągu nie możemy spotkać się z naszymi podopiecznym Centrum dla Rodzin. Z nadzieją czekamy na dzień, kiedy będziemy mogli ponownie otworzyć dla Was drzwi. Tymczasem, czas spędzony w domu, to dobry moment na zrobienie rzeczy, na które wcześniej nie mieliście czasu. Namawiamy więc do rysowania prac przedstawiających jak spędzacie czas w domu. Rysunkami będziecie mogli się pochwalić po powrocie na zajęcia do Centrum dla Rodzin, które funkcjonuje w ramach Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.    

 

Życzymy dużo uśmiechu!

 

Drukuj

Ustawa o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy uchwalona przez Sejm. Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na natychmiastową, skuteczną pomoc.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

W czwartek 30 kwietnia 2020, Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową, w myśl której policja będzie miała możliwość natychmiastowego izolowania sprawcy przemocy od ofiary lub ofiar. Sprawca przemocy fizycznej dostanie zakaz zbliżania się do swoich ofiar. Funkcjonariusz policji, który podejmuję interwencję będzie miał za zadanie ocenić czy osoba stosująca przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli takie niebezpieczeństwo wystąpi, policjant wyda bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.Nakaz będzie obowiązywał 14 dni, jednak na wniosek ofiary ten czas może zostać przedłużony przez Sąd. Policja zostanie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli osoba stosująca przemoc złamie zakaz, policja będzie mogła zastosować środki przymusu.

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jednostka odpowiadająca za politykę społeczną w Powiecie Buskim, stawia na innowacyjność w podejściu do świadczonych usług społecznych, podejmując nowe wyzywania, korzystając z możliwości jakie daje perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Centrum od dnia 01.04.2020 r. realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach ww. projektu obejmie wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

  • 50 osób, które skorzystają z pomocy opiekuna osób niesamodzielnych,
  • 25 osób, które ukończą kurs opiekuna osób niesamodzielnych do świadczenia ww. usług.
Drukuj

Na trudny czas – niezbędni i potrzebni …

Łukasz Drobek Opublikowano: .

         W dzisiejszym czasie większość społeczeństwa skupia swoją uwagę na walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Media co dzień pokazują sytuację panującą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Epidemia koronawirusa wzbudza u ludzi wiele silnych emocji. Często pojawia się lęk, złość, frustracja, smutek, a także uczucie bezsilności i bezradności. Izolacja rodzin prowadzi do przemocy w rodzinie. W związku z zaistniałą sytuacją, w ramach podjętych działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się możliwości zakażenia, zostały wdrożone środki zapobiegawcze. Między innymi ograniczenie wolności przemieszczania się i wprowadzenia dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny. Obecnie każdy z nas za sprawą koronawirusa zmaga się z niecodzienną i jednocześnie trudną sytuacją  w jakiej się znalazł. Z jednej strony staramy się działać racjonalnie i też w taki sposób podchodzić do codziennego życia, ale z drugiej strony u większości z nas może pojawić się w mniejszym lub większym stopniu lęk.

Drukuj

Wspieramy naszych podopiecznych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

4Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdrojuwychodząc naprzeciw problemom jakie pojawiły się w ostatnim czasie w związku z wykonywaniem nauki zdalnej pragnie pomóc osobom znajdującym się w tej trudnej sytuacji. Wiele rodzin z powiatu buskiego będących uczestnikami projektu nie dysponowało w gospodarstwie domowym wystarczającą ilością sprzętu komputerowego do sprawnej nauki zdalnej. W związku z tym Centrum zakupiło 10 laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami (pakiet biurowy, myszka, torba) w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”