adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

KOMUNIKAT!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje,  iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.)

 

cov1

 

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

 

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!! - Nabór wniosków „Aktywny samorząd” Moduł II

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2020 roku w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 17 września 2020 roku. Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 upływa 10 października 2020 r.  Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz w siedzibie Centrum  lub drogą pocztową na adres ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego. Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

- otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Tel.: /41/ 234 56 88

 

Klauzula informacyjna
  Oświadczenia
  Oświadczenie dla zatrudnionych wnioskodawców
  Wniosek AS MII (P)
  Zaświadczenie od pracodawcy
  Zaświadczenie ze szkoły
  Załączniki Moduł II
Drukuj

Szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

2W dniu 15 września 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Szkolenie przeprowadzili wykładowcy z Fundacji Bonum Humanum - Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku - dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko, socjolog Agnieszka Taper i prezesa Fundacji Leszek Roszczenko.

Drukuj

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska Opublikowano: .

DSCN0398W dniu 11 września 2020r. odbyły się Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali Konferencyjnej.

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

tyg pon

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia

14.09.2020 r. o godzinie 14:00

odbędą się warsztaty wychowawcze dla matek, które zostaną poprowadzone przez psycholog oraz pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju.

Podejmą one temat cyberprzemocy oraz sposobów radzenia sobie
z problemami
związanymi z agresją w Internecie. Warsztaty prowadzone są raz na miesiąc w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

ZAPRASZAMY!

Drukuj

Godziny pracy Centrum dla Rodzin

Magdalena Kowalska Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuję, Centrum dla Rodzin działające w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 od 07.09.2020 r. będzie czynne w godzinach popołudniowych tj.14:00-20:00.

ZAPRASZAMY!
Korzystanie z Centrum dla Rodzin jest
B E Z P Ł A T N E!
Więcej informacji można uzyskać pod nr (41) 234 56 86 lub (41) 234 56 81

 

Drukuj

Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Treningu Mediacji Rodzinnych”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20200827 173626W dniach 26 – 28 sierpnia 2020r. odbyły się Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Trening Mediacji Rodzinnych” w Ośrodku Wypoczynkowym Połoniny  w Bukowcu. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalik Opublikowano: .

informacja gms

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

info-wyniki

Załączniki

  Informacja o wynikach.pdf     pobierz