adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Centrum dla Rodzin

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMG 20200710 103401

Dnia 10.07.2020 r. dzieci uczęszczające do Centrum dla Rodzin na zaproszenie druhny i druha ZHP w Busku – Zdroju wzięły udział w atrakcjach organizowanych przez harcerzy. Dzieci miały możliwość wsiadania do samochodów policyjnych, a także zadawania nurtujących ich pytań funkcjonariuszom Policji. Ratownicy medyczni zaprezentowali sposób wykonywania resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz przeprowadzili instruktaż poprawnego bandażowania różnych części ciała. Harcerze zachęcali do wspólnej zabawy. Dzieci miały możliwość nauki nowych choreografii oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Centrum dla Rodzin mieści się w siedzibie ZHP przy ul. Leszka Marcińca 4 w Busku - Zdroju. Centrum działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych„ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zajęcia w Centrum dla Rodzin są B E Z P Ł A T N E!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (41) 234-56-86 lub (41) 234-56-81

IMG_20200710_102251.jpgIMG_20200710_103401.jpgIMG_20200710_113740.jpg

Drukuj

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

unnamedPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje o realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021. Adresatami programu są podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami.

 1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentamiw wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
 2. Innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:
Drukuj

Powitanie nowej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0090Dnia 03.07.2020r. odbyło się powitanie nowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pani Anety Chwalik. Uroczystego powitania dokonał Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz przy asyście odchodzącego na emeryturę Dyrektora PCPR Andrzeja Smulczyńskiego. Należy podkreślić, iż Pani Aneta Chwalik pracuje w PCPR od początku powołania tej jednostki. Dnia 06.07.2020r. nastąpiło uroczyste przywitanie nowej Pani Dyrektor Anety Chwalik przez pracowników PCPR. Wierzymy, że wspólna praca na rzecz drugiego człowieka będzie, jak najbardziej efektywna.

 

 

DSCN0103.JPGDSCN0090.JPGDSCN0181.JPG

Drukuj

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0072Dnia 03 lipca br. odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Pana Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego. Pan Dyrektor pełnił tę funkcję od 2003r. Zakończenie zawodowej pracy, to niezwykle doniosła chwila w życiu każdego człowieka, pełna wzruszeń i podziękowań. Pan Dyrektor z wielkim wzruszeniem wysłuchał życzeń i podziękowań skierowanych do niego od Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza oraz od pracowników PCPR. Pan Dyrektor w kilku słowach podsumował działalność na rzecz drugiego człowieka. Wskazał na sukcesy ostatnich lat, dziękując za ogromne zaangażowanie przez te wszystkie wspólne lata pracy. Życzymy samych wspaniałych dni w życiu osobistym oraz czasu na realizację własnych marzeń i pasji. Dziękujemy za wieloletnią współpracę.

 

DSCN0072.JPGDSCN0069.JPGDSCN0077.JPGDSCN0081.JPGDSCN0053.JPGDSCN0066.JPG

Drukuj

Usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lipcu w następujących terminach

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że usługi psychiatry w miesiącu lipcu będą świadczone w następujących terminach:

 • 1.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;
 • 21.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;
 • 22.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;
 • 28.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;
 • 29.07.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania

z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w

Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90.

Drukuj

informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Info-PCPR

Załączniki

  informacja o wynikach     pobierz
Drukuj

Centrum dla Rodzin

Łukasz Drobek Opublikowano: .

  

centrum 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że „Centrum dla Rodzin” w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” (HUFIEC ZHP w Busku – Zdroju ul. Leszka Marcińca 4) w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2020r.będzie czynne w godzinach od 7.30 do 13.30.

Drukuj

Usługi prawnika w miesiącu lipcu

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu lipcu będą świadczone w następujących terminach:

 

10.07.2020 r. (piątek)  w godz. 15.00-18.00

15.07.2020 r. (środa) w godz. 14.30-17.30

 16.07.2020 r. (czwartek)w godz. 14.30-17.30

23.07.2020 r. (czwartek)w godz. 12.30-16.30

 24.07.2020 r. (piątek)w godz.   8.00-11.00

31.07.2020 r. (piątek)w godz.   8.00-12.00

                   

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania
z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

 

 

Drukuj

Warsztaty wychowawcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20200622 144112Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 22.06.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które podjęły temat wzmacniania talentów
i możliwości dziecka. Omówiono sposób organizowania wolnego czasu oraz urozmaicania aktywności. Ponadto, dyskutowano na temat negatywnego obrazu siebie oraz sposobów zachęcania dziecka do rozwijania swoich umiejętności.

Następne warsztaty wychowawcze dla matek odbędą się w następujących terminach:

 • 13.07.2020 r. o godzinie 13:30
 • 17.08.2020 r. o godzinie 13:30
 • 14.09.2020 r. o godzinie 13:30.

Podjemą one tematy takie jak: wpływ grupy rówieśniczej na rozwój, wychowanie
i kształtowanie się tożsamości dziecka; rodzicielskie stereotypy – w pułapce przekonań; cyberprzemoc – sposoby radzenia sobie z problemami związami z agresją w Internecie.

Prowadzone są one przez pedagog oraz psycholog w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Drukuj

Środki ochrony osobistej dla rodzin zastępczych zawodowych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z dalszymi obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przekazało środki ochrony osobistej rodzinom zastępczym zawodowym z naszego powiatu, uczestnikom Projektu "Dla Dobra Rodziny".

 

Wsparcie finasowane było z Projektu pod nazwą: ”Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

104308891_294554825283386_4574411342265802637_n.jpg104432158_301218304229539_3637695041217472730_n.jpg

Drukuj

Zajęcia z hipoterapii

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, odbywają się zajęcia z hipoterapii skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej mające na celu wspomaganie ich rozwoju psychofizycznego.

 Nasi podopieczni mogą korzystać z bezpłatnych zajęć z hipoterapii w ośrodku rekreacyjno-hipoterapeutycznym jazdy konnej „MUSTANG”.

 Hipoterapia to oddziaływanie, którego celem jest przywracanie zdrowia i sprawności poprzez kontakt z koniem. Hipoterapia znajduje swoje zastosowanie również w terapii dzieci zdrowych, które boją się nowych sytuacji, w tym również zwierząt. W trakcie zajęć z końmi mają szansę przełamać i przezwyciężyć swój lęk, przekonując się, że kontakt ze zwierzęciem może być przyjemny. Koń, a przede wszystkim jego ruch ma korzystny wpływ na układ mięśniowy, sensoryczny oraz szkieletowy. Hipoterapia to także interwencja o charakterze psychologicznym i pedagogicznym. W tym ujęciu stawiamy na rozwijanie koncentracji uwagi, zdolności uczenia się i komunikacji.

 Uczestnicy Projektu są objęci hipoterapią w formie:

 • terapia kontaktem z koniem, podczas której dziecko uczy się przebywania z koniem, dbania o jego higienę - poznaje świat koński wieloma zmysłami;
 • fizjoterapia na koniu, podczas której dziecko bawi się z koniem i ćwiczy na jego grzbiecie;
 • psychopedagogiczna jazda konna, podczas której dziecko uczy się jak wygląda świat;
 • woltyżerka terapeutyczna dla odważnych, czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie wierzchowca.

 

part000001.jpegpart000001_3.jpegpart000001_4.jpegpart000001_2.jpeg