adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

15 listopada 2017

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

 

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2018 roku.

 

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
  • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Karta zgłoszenia [ PDF ]
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) [ PDF ]

 

Drukuj

Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

15 listopada 2017

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

 

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2018 roku.

  • Uchwała z załącznikiem [ PDF]
  • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF ]
  • Karta zgłoszenia [ PDF ]
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) [ PDF ]
Drukuj

Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz kolejny przyłącza się do Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 01-03 grudzień 2017r. w całej Polsce będziemy zbierać żywność w ramach Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności.

logaazbiorkaW wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą oraz informacją na temat zbiórki. Wszyscy chętni będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze.  Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego.

 

 

Drukuj

-PROJEKT „NOWY START-NOWE ŻYCIE”- HIPOTERAPIA DLA DZICI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, realizator projektu „Nowy Start-Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że zajęcia specjalistyczne skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych (dla I gr. dzieci) dobiegają końca. Zajęcia z hipoterapii to nie tylko forma rekreacyjna spędzania czasu z koniem ale przede wszystkim rehabilitacja wieloprofilowa, która ma pozytywny wpływ na stan psycho-fizyczny dziecka. Koń w hipoterapii odgrywa rolę współterapeuty i zapewnia nowe, niespotykane możliwości nie występujące w innych metodach terapeutycznych. Efektywność specjalistycznego wsparcia zależy od systematycznej pracy oraz możliwości współterapeuty –konia, który koryguje postawę ciała, zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach, pobudza zmysły, uaktywnia, uczy i relaksuje, zwiększa możliwości lokomocyjne, przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia oraz zmniejsza spastyczność mięśni. Zajęcia z hipoterapii to przede wszystkim nowe pozytywne, emocje towarzyszące dzieciom, uśmiech na twarzach i radość z obcowania ze zwierzęciem pozytywnie zapisują się w pamięci najmłodszych.

20171105_141741.jpg20171105_141746.jpg20171105_141817.jpg20171105_141845.jpg20171104_143620.jpg20171104_143631.jpg20171104_160949.jpg

Drukuj

PCPR w Busku-Zdroju wytypowany do projektu dotyczącego pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

loga-111 

DSCN9557Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju został  wytypowany do udziału w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" jako powiat poprawiający reprezentatywność grupy  powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej wskazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma przyczynić się do zmian w systemie pieczy zastępczej – tak by, zgodnie  z zapisami prawa, do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji, mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej.

W dniach 9-10 listopad br. w siedzibie Centrum w powyższej sprawie odbyły się spotkania przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, rodzin zastępczych, kuratorów sądu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedstawicieli Starostwa Powiatowego z terenu powiatu buskiego.

W pierwszym dniu zostały przeprowadzone wywiady indywidulane z Dyrektorem Centrum p. Andrzejem Smulczyńskim dotyczące następującej tematyki: „Polityki Powiatu wobec rodzin”, „Polityka Powiatu w obszarze pieczy zastępczej – Tworzenie  i realizowanie Powiatowych Programów Rozwoju Pieczy Zastępczej (PPRZPZ0)”, „Dziecko w Pieczy Zastępczej” oraz „Działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i przekształcania placówek”. Wywiady zostały przeprowadzone również z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu buskiego.

W drugi dzień odbyło się szkolenie/ spotkanie dotyczące wspólnego wypracowania rekomendacji w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Stworzone w projekcie narzędzie badawcze pozwoli na dokonanie oceny przebiegu  i kosztów wdrażania zmian w systemie w samorządach, dzięki czemu opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje do  procesu deinstytucjonalizacji.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej  (tzw. deinstytucjonalizacja).  Realizatorom projektu zależy, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się    w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczenie strat związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

DSCN9532.JPGDSCN9541.JPGDSCN9543.JPGDSCN9548.JPGDSCN9557.JPGDSCN9566.JPGDSCN9567.JPGDSCN9570.JPGDSCN9575.JPGDSCN9578.JPGDSCN9579.JPGDSCN9531.JPG

 

Drukuj

Festyn pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9458Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –Zdroju w dniu 4 listopada 2017 roku uczestniczyło w festynie pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny" zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Głównym celem festynu było propagowanie właściwych postaw oraz zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Obecność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miała na celu promocję usług, jakie Centrum oferuje społeczności lokalnej m.in.: promocję idei rodzicielstwa zastępczego, jak również Kartę Praw Rodziny która ma na celu codzienną troskę wszystkich władz, instytucji i osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane dobro rodziny. Przedstawiono ofertę pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym powiatową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, a także programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcano do skorzystania  z bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W festynie uczestniczyły przedstawiciele instytucji z powiatu buskiego: Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju, Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Zakład Metalowo-Kotlarski "SAS", Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku - Zdroju, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu buskiego.

DSCN9479.JPGDSCN9481.JPGDSCN9484.JPGDSCN9489.JPGDSCN9504.JPGDSCN9507.JPGDSCN9465.JPGDSCN9457.JPGDSCN9447.JPGDSCN9460.JPGDSCN9461.JPG

 

Drukuj

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Broninie.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9435W dniu 03 listopada 2017 odbyło się uroczyste przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie. Na spotkaniu obecny był Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach Pan Andrzej Michalski, Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyński oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Broninie Pan Wiesław Waga. Samochód  zakupiony został  w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D – Likwidacja barier transportowych. Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 119 900,00 złotych, z czego 66 510,00 zł zostało dofinansowane    ze środków PFRON, a 53 390,00 zł ze środków Powiatu. Samochód będzie służył do przewozu niepełnosprawnych dzieci  i młodzieży na zajęcia szkolne .

DSCN9439.JPGDSCN9435.JPGDSCN9440.JPGDSCN9442.JPGDSCN9446.JPG

 

Drukuj

Warsztaty profilaktyczne Teatr KURTYNA z Krakowa dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju informuje, iż w ramach realizowanego Projektu pod nazwą: „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych odbyły się w dniu 25.10.br. Warsztaty Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków.. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali koncertowej w godzinach 16.00-18.00. Spektakle skierowane były do dwóch grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zobaczyły bajkę profilaktyczną "TU RZĄDZI KOT", natomiast starsza grupa wiekowa klas szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „LABIRYNT”.Obydwa spektakle przeprowadzili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA. Po zakończeniu spektaklu ze starszą grupą wiekową wychowanków została przeprowadzona pogadanka.

DSCN9273.JPGDSCN9287.JPGDSCN9299.JPGDSCN93071.JPGDSCN9307.JPGDSCN9309.JPGDSCN9334.JPGDSCN9348.JPGDSCN9359.JPGDSCN9387.JPGDSCN9391.JPGDSCN9414.JPG

Drukuj

WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9261Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że dnia 04.10.2017 r. rozpoczęły się warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wsparcie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.