adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Wakacje dla dzieci realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie” dobiegły końca!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9993Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zakończyły się Wakacje dla dzieci (otoczenia UP) realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas wakacji w okresie do 01.09.2017r. dzieci Uczestników Projektu wspólnie  z opiekunami spędzili czas wolny na grach i zabawach, wycieczkach i różnego rodzaju atrakcjach. Harmonogram wakacji był bogaty a dla dzieci zaskakujący.

Drukuj

Komunikat

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przyjmuje wnioski na semestr zimowy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 10 października 2017 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Drukuj

Z wizytą w Łańcucie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0014W dniu 1 września br. Starosta Buski p. Jerzy Kolarz wraz z Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach p. Piotrem Zeljaś  i Kierownikiem  Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Anetą Chwalik na zaproszenie Starosty Łańcuckiego p. Adama Mieczysława Krzysztoń odbyli wizytę w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego p. Robert Tendaj zapoznał nas z pracą ośrodka oraz z jego działalnością.

DSCN0015.JPGDSCN0016.JPGDSCN0018.JPGDSCN0026.JPGDSCN0031.JPGDSCN0038.JPGDSCN0044.JPGDSCN0046.JPGDSCN0049.JPGDSCN0050.JPGDSCN0052.JPGDSCN0014.JPG

Drukuj

Dożynki Parafialne w Świniarach.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

P1340798W dniu 27 sierpnia 2017 roku w Świniarach odbyły się Parafialne Dożynki w Świniarach, uczestniczyły w nich  przedstawiciele instytucji z powiatu buskiego w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Sławomira Grabca, który wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Buskiego, Panem Andrzejem Gądkiem członkiem parafii Świniary był Gospodarzem uroczystości. Po nabożeństwie barwny korowód przeszedł na plac przy Mini Markecie „Babiarz”, przy którym corocznie odbywają się dożynki Parafialne. Obecność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miała na celu promocję usług, jakie Centrum oferuje społeczności lokalnej i promocję idei rodzicielstwa zastępczego. Udzielano informacji z zakresu poradnictwa rodzinnego. Przedstawiono ofertę pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym powiatową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, a także programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcano również do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Poinformowano zainteresowanych o realizowanych projektach „Dobry Zawód - Lepsze Życie” oraz „Nowy Start – Nowe Życie” Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu buskiego oraz władz samorządowych

P1340683.JPGP1340689.JPGP1340798.JPGP1340849.JPGP1340866.JPGP1340893.JPGP1340974.JPGP1340996.JPGP1350020.JPGP1350123.JPGP1350176.JPG

 

 

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

inf efs 2017

Drukuj

Wizyty w rodzinach zastępczych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20623636 1488743491171281 402484826 oDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyńskim wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej - Justyną Ziębą wizytują rodziny zastępcze  z powiatu buskiego. Celem wizyt jest sprawdzenie sytuacji rodzin zastępczych, wysłuchanie potrzeb i problemów rodziców zastępczych. W trakcie rozmowy uczulono rodziców zastępczych do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w okresie wakacyjnym.

20622953_1488741617838135_1026724083_o.jpg20623636_1488743491171281_402484826_o.jpg20629960_1488741064504857_2128629329_o.jpg20629969_1488743994504564_57435941_o.jpg

Drukuj

WIZYTA STUDYJNA PCPR I MGOPS W BIELSKU - BIAŁEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

1W dniu 26.07.2017 roku przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na czele z Panem Andrzejem Smulczyńskim – Dyrektorem PCPR oraz przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju na czele z Panią Anną Kanią – Dyrektor MGOPS wzięli udział w wizycie studyjnej w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku Białej reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Maj. W spotkaniu wzięła również udział Pani Agnieszka Pysz – przedstawiciel PCPR w Bielsku – Białej. Celem wizyty było zdobycie wiedzy w zakresie możliwości utworzenia Centrum Asystentury Społecznej dla osób niepełnosprawnych i poszerzenia usług świadczonych na ich rzecz w powiecie buskim. Inspiracją do podjęcia tego typu działań przez przedstawicieli powiatu buskiego jest ogłoszony konkurs nabór wniosków aplikacyjnych na tego typu projekty w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas wizyty studyjnej poruszono również zagadnienia dotyczące roli asystenta osoby niepełnosprawnej oraz rozwiązywania problemów osób starszych i niepełnosprawnych poprzez usługi opiekuńczo-asystenckie.

3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg10.JPG11.JPG1.jpg2.jpg

 

Drukuj

Szkolenie „Po-moc - skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 DSCN9545

Dnia 11.07.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji działających w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia poprowadziła Pani Barbara Błaż-Kapusta psycholog kliniczny w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Szkolenie pt.: „Po-moc -  skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie” pozwoliło na pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy domowej oraz zasad postępowania w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy.
Następnie
Pani Ewa Mazur-Czarnecka - zastępca kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, przedstawiła główne cele interwencji kryzysowej oraz zapoznała uczestników szkolenia z „Projektem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”.Psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaprezentowali również Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju, zachęcili do korzystania z pomocy psychologicznej oraz prawnej, poinformowali o funkcjonowaniu telefonu zaufania Hostelu, o grupach wsparcia dla osób doznających przemocy oraz programie korekcyjno-edukacyjnym.Szkolenie „Po-moc -  skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie”

 

DSCN9567.JPGDSCN9566.JPGDSCN9564.JPGDSCN9556.JPGDSCN9552.JPGDSCN9545.JPG

Drukuj

SŁONECZNY EKSPRES DLA DZIECI

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

DSCN9526Wakacje zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju dla dzieci (otoczenia UP), realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, to niemała porcja wrażeń każdego dnia. Ze względu na odpowiednie warunki pogodowe oraz niezaspokojoną ciekawość dzieci trenerzy zorganizowali atrakcyjną przejażdżkę Słonecznym Ekspresem.

Drukuj

Komunikat

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że w dniu  30.08.2017 roku upływa  termin przyjmowania  wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w następujących formach  wsparcia:

Drukuj

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM DLA RODZIN

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Centrum dla Rodzin funkcjonujące w ramach projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 aktywnie działa i poszerz zakres działalności, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakie stawiają rodziny wraz z dziećmi, z którymi pracujemy. W drugą i czwartą środę miesiąca Opiekun CdR – pedagog Małgorzata Golonka, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu podczas gdy rodzice uczestniczą w Grupach Wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR. Dzieci wykonują prace manualne: rysują, malują, wycinają i rozwijają swoją wyobraźnię. Tematyka warsztatów dopasowana jest do wieku dzieci i aktywności. Dla najmłodszych pedagog przygotowuje i wyświetla bajki zgodne z tematyką zajęć. Aby dzieci czuły się swobodnie i chętnie podejmowały współpracę, zgłaszają swoje propozycje tematyczne.