adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

info-wyniki

Załączniki

  Informacja o wynikach.pdf     pobierz
Drukuj

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu będą świadczone w następujących terminach:

02.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

16.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

30.09.2020 r. (środa) w godz. 14.30-18.30

                   

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania
z nieodpłatnych usług usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90.

Drukuj

Wyjazd do Sabat Krajno Park Rozrywki I Miniatur

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

20200826 131738(0)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 26.08.2020 r. odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających na grupę dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8.00, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli do Krajna.

Drukuj

Harmonogram dyżurów psychiatry we wrześniu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że usługi psychiatry we wrześniu będą świadczone w następujących terminach:

02.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;

08.09.2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00;

16.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;

23.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00;

30.09.2020 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje

w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90.

Drukuj

Usługi prawnika w dniu 25.08.2020r.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w dniu 25.08.2020r. nie będą świadczone. Zamiennie został wyznaczony termin 26.08.2020r. w godzinach 13:00-18:00.

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla matek

Łukasz Drobek Opublikowano: .

20200817 143944-01Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 17.08.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które poprowadziła psycholog Dominika Anioł. Podjęły one temat rodzicielskich stereotypów. Panie obecne na warsztatach brały czynny udział w dyskusji dotyczącej fałszywych przekonań odnośnie wychowania dzieci.

Warsztaty prowadzone są w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci
w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Kolejne warsztaty planowane są na termin 14.09.2020 r. w godzinach 13:30-15:30.
Tematem będzie cyberprzemoc oraz sposoby radzenia sobie z problemami
związanymi z agresją w Internecie.

Drukuj

usługi prawnika w miesiącu wrześień

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu wrześniu będą świadczone w następujących terminach:

 

01.09.2020 r. (wtorek) w godz. 8:30-11:30

04.09.2020 r. (piątek) w godz. 10.30-13.30

 11.09.2020 r. (piątek) w godz. 15.30-18.30

18.09.2020 r. (piątek) w godz. 8.30-13:30

 24.09.2020 r. (czwartek) w godz. 15:30-18.30

30.09.2020 r. (środa) w godz. 13:00-17:00

                   

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania
z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

 

Drukuj

Nabór do projektu

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  informuje o trwającym naborze do projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

ulotka program

Poierz PDF

www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/