adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Szkolenie „Po-moc - skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 DSCN9545

Dnia 11.07.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji działających w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia poprowadziła Pani Barbara Błaż-Kapusta psycholog kliniczny w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Szkolenie pt.: „Po-moc -  skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie” pozwoliło na pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy domowej oraz zasad postępowania w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy.
Następnie
Pani Ewa Mazur-Czarnecka - zastępca kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, przedstawiła główne cele interwencji kryzysowej oraz zapoznała uczestników szkolenia z „Projektem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”.Psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zaprezentowali również Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju, zachęcili do korzystania z pomocy psychologicznej oraz prawnej, poinformowali o funkcjonowaniu telefonu zaufania Hostelu, o grupach wsparcia dla osób doznających przemocy oraz programie korekcyjno-edukacyjnym.Szkolenie „Po-moc -  skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie”

 

DSCN9567.JPGDSCN9566.JPGDSCN9564.JPGDSCN9556.JPGDSCN9552.JPGDSCN9545.JPG

Drukuj

SŁONECZNY EKSPRES DLA DZIECI

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

DSCN9526Wakacje zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju dla dzieci (otoczenia UP), realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, to niemała porcja wrażeń każdego dnia. Ze względu na odpowiednie warunki pogodowe oraz niezaspokojoną ciekawość dzieci trenerzy zorganizowali atrakcyjną przejażdżkę Słonecznym Ekspresem.

Drukuj

Komunikat

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że w dniu  30.08.2017 roku upływa  termin przyjmowania  wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w następujących formach  wsparcia:

Drukuj

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM DLA RODZIN

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Centrum dla Rodzin funkcjonujące w ramach projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 aktywnie działa i poszerz zakres działalności, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakie stawiają rodziny wraz z dziećmi, z którymi pracujemy. W drugą i czwartą środę miesiąca Opiekun CdR – pedagog Małgorzata Golonka, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu podczas gdy rodzice uczestniczą w Grupach Wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR. Dzieci wykonują prace manualne: rysują, malują, wycinają i rozwijają swoją wyobraźnię. Tematyka warsztatów dopasowana jest do wieku dzieci i aktywności. Dla najmłodszych pedagog przygotowuje i wyświetla bajki zgodne z tematyką zajęć. Aby dzieci czuły się swobodnie i chętnie podejmowały współpracę, zgłaszają swoje propozycje tematyczne.

Drukuj

Wakacje 2017 realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż 23.06.2017 roku rozpoczęły się Wakacje dla dzieci (otoczenia UP), realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”, w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Od 23.06.2017r. ruszyły Wakacje 2017 zorganizowane dla dzieci, których rodzice są nadal Uczestnikami Projektu, w okresie kiedy nie jest świadczony obowiązek szkolny

Drukuj

Szkolenie dla Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMGP7822W dniu 26 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum odbyło się szkolenie dla  (Dyrektorów jednostek wraz z księgowymi) pn.; „Omówienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 w tym min.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków ministerialnych w ramach komponentu centralnego”. Szkolenie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wspólnie   z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Podczas szkolenia zostały przedstawione możliwości aplikowania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów współfinasowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dedykowanych Instytucjom pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Podczas spotkania zostały omówione również sprawy bieżące jednostek.

IMGP7820.jpg20170626_103704_resized.jpgIMGP7821.jpgIMGP7822.jpgIMGP7823.jpgWP_20170626_10_14_28_Pro.jpgWP_20170626_10_15_12_Pro.jpgWP_20170626_10_15_20_Pro.jpgWP_20170626_10_59_11_Pro.jpgWP_20170626_10_59_22_Pro.jpgWP_20170626_10_59_37_Pro.jpgWP_20170626_10_59_58_Pro.jpgWP_20170626_11_00_00_Pro.jpgWP_20170626_11_00_03_Pro.jpgWP_20170626_11_01_14_Pro.jpg

Drukuj

Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach uprzejmie informuje, że ogłoszona została XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi" na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: Zdrowotnym, zawodowym lub Społecznym. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji Osób z niepełnosprawnościami, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu.

Pobierz dokumenty

Pismo

Regulamin

Zgłoszenie

Drukuj

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju powołany do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie świętokrzyskim

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aas11W dniu 21 czerwca 2017r. z rąk członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądek otrzymał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński akty powołania do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnejds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie świętokrzyskim. aas133Regionalna Komisja Egzaminacyjna w każdym z województw składa się z nie więcej niż 5 członków- specjalistów z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa, posiadających doświadczenie w kształceniu, doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających  w obszarze pomocy społecznej. Członków regionalnej komisji powołuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa. Do zadań Komisji należy przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej, nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej, prowadzenie rejestru wydanych dyplomów oraz opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jeszcze tego samego dnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się I posiedzenie Komisji.

 

Drukuj

Promocja Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN9389Psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu „Nowy Start-Nowe Życie” podczas odbywających się sesji rad miejskich i rad gminnych w powiecie buskim prezentowali działalność nowoutworzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Centrum dla Rodzin. Dotychczas wzięli udział w sesji Rady Gminy w Solcu-Zdroju (02.06.2017)  i Pacanowie (22.06.2017). Celem spotkań było dokładne zaprezentowanie zadań i form pomocy Ośrodka oraz obalenie mitów wiążących się z zawodem psychologa i osób korzystających z jego porad. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o:

  • możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych,
  • całodobowym telefonie zaufania, który został stworzony z myślą o osobach potrzebujących natychmiastowego wsparcia psychologa,
  • funkcjonowaniu Hostelu, dającym możliwość zapewnienia schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
  • Centrum dla Rodzin w ramach, którego można skorzystać z terapii logopedycznej, terapii biofeedback, warsztatów prowadzonych przez psychologa i pedagoga dla dzieci, szkoły dla rodziców oraz korepetycji dla dzieci i młodzieży.

Na spotkaniach zostały również rozdane ulotki zachęcające do skorzystania z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

DSCN9344.JPGDSCN9345.JPGDSCN9389.JPGDSCN9394.JPG

Drukuj

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

oik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w strukturze Centrum utworzono OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie. Powiększony został zespół pracowników, a także rozszerzony zakres usług. Ośrodek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która wskazuje jako zadanie własne powiatu zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 3 pkt 4). Jego utworzenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc prawną.

Uruchomiony został CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA

dla osób znajdujących się w kryzysie, pod którym można uzyskać pomoc psychologiczną:

506-186-518

Dysponujemy HOSTELEM z możliwością zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.Przypominamy również o możliwości udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET „Przyjdź PoMoc”, które odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca. Grupa Wsparcia została stworzona z myślą o osobach doświadczających przemocy. Zachęcamy także do wzięcia udziału w PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM, który jest skierowany do osób borykających się z problemem stosowania przemocy, mających trudności z radzeniem sobie ze złością, agresją.