adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przyjmuje wnioski na semestr letni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 marca 2017 roku.W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

 

Pobierz Wniosek

 

Drukuj

Piękna rocznica

Łukasz Drobek Opublikowano: .

as112W sobotnie popołudnie 25 lutego 2017r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju – Andrzej Smulczyński wraz z pracownikami Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystości z okazji  25 - lecia prowadzenia Domu Dziecka, a później Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie im. bł. Ojca Gwidona z Montpellier. Z tej okazji uroczystą Mszę Świętą odprawił Ksiądz Biskup Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski. W uroczystości wzięła udział Wojewoda Świętokrzyski  – Agata Wojtyszek oraz liczni zaproszeni goście. Dzieci z Placówki przygotowały wzruszające przedstawienie o życiu bł. Ojca Gwidona z Montpellier, patrona Placówko Opiekuńczo – Wychowawczej. Słów uznania, podziękowań i gratulacji - nie było końca. Pracownicy Centrum Również przyłączyli się do życzeń a Dyrektor Andrzej Smulczyński dedykował wiersz pt. „Piękne miejsce”. Mamy nadzieję, że tak, jak dotychczas Placówka będzie dobrze realizowała stawiane jej zadania. Miłą wiadomością dla wszystkich była informacja, iż Placówka w Pacanowie planuje rozbudowę poprzez powstanie nowego obiektu, który również będzie służył dzieciom.

DSCN8091.JPGDSCN8153.JPGDSCN8132.JPGDSCN8162.JPG

Drukuj

Drugi Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem pn. „Nowy Start – Nowe Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

DSCN8037W dniu 23 lutego 2017roku w Agencji Fundacja Rozwoju Lokalnego w Starachowicach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wśród Beneficjentów znalazł się także Powiat Buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako jedyna jednostka realizująca już drugi projekt w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem RPO WŚ na lata 2014-2020. W imieniu Powiatu Buskiego / Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju natomiast Instytucję Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020 reprezentował Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz kierownictwo Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor oraz Pani Małgorzata Muzoł – Z-ca Dyrektora. Wartość projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju pn. „Nowy Start – Nowe Życie” wynosi 883 160,25 zł. Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 592 osób 406 kobiet i 186 mężczyzn zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2018 r. na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny (grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin). Utworzenie i działalność OIK będzie wsparciem dla osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w szczególności poprzez: prowadzenie interdyscyplinarnych programów pracy z rodzinami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, udzielania poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie czasowego schronienia i prowadzenie działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania występowaniu sytuacji kryzysowych. Szkolenia i warsztaty przyczynią się do wsparcia systemu pieczy zastępczej oraz umożliwią przezwyciężenie trudności opiekuńczo-wychowawczych. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup docelowych. W ramach działalności Centrum dla Rodzin świadczone będzie m.in. poradnictwo specjalistyczne dla dzieci uczestników projektu, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz treningi biofeeback. Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych.

Wszystkie zainteresowane osoby skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 27 pok. nr 10, tel. /041/ 370 81 81.

 

DSCN8017..jpgDSCN8032..jpgDSCN8037.jpgDSCN8056.jpgDSCN8057...jpg

Drukuj

Ogłoszenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ogloszenie-pcpr

Drukuj

Kominikat

Łukasz Drobek Opublikowano: .

170224090302 0001-1

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że od dnia  27.02.2017 r. przyjmuje wnioski na semestr letni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 30 marca 2017 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Pobierz wniosek

Drukuj

Spotkanie informacyjne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 20 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach , odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach dla Dyrektorów oraz pracowników zajmujących się   realizacją programów „ Aktywny Samorząd „ oraz „ Wyrównywania różnic między regionami III”. Na spotkaniu obecny był Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Pan Andrzej Michalski, oraz pracownicy Pani Katarzyna Siek oraz Pan Wiesław Kolasa. Celem spotkania było omówienie raportu końcowego ogólnopolskiego badania pn.: „Badanie realizacji przez samorządy powiatowe zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych”, proponowanych zmian dotyczących Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozstrzygniecie wątpliwości podczas realizacji ww. programów, oraz wymiana strategicznych informacji istotnych dla prawidłowej ich realizacji.

Drukuj

BIAŁA SOBOTA w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 zoz pcpr

W dniu 18 lutego 2017 roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz   z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zorganizowało Białą Sobotę  w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Winiarach i Pacanowie. Badania przeprowadzili: dr n. med. Janusz Maria Dobrowolski -  ortopeda, lek.med. Krzysztof Brudek – pediatra, Pani Beata Walkiewicz Jarosz - psycholog, jak również Pani Jolanta Wójtowicz- pielęgniarka. Badaniami zostało objętych 53 wychowanków placówek. Celem badań było uzyskanie oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży a także ustalenie potrzeb opieki profilaktycznej, leczniczej   i rehabilitacyjnej. Ogólny stan zdrowia dzieci został oceniony przez lekarzy jako dobry.

 

DSCN7740.JPGDSCN7696.JPGDSCN7776.JPGDSCN7779.JPGDSCN7788.JPGDSCN7690.JPG

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację „Białej Soboty”  i pomoc w tak ważnej
dla Nas inicjatywie, a w szczególności
Dyrektorowi ZOZ w Busku-Zdroju Panu Grzegorzowi Lasakowi.

 

Drukuj

Ferie zimowe 30.01.2017 r. - 10.02.2017r. realizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód-Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, informuje iż ferie zimowe zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie” dobiegły końca. Od 30.01.2017r. do 10.02.2017r., podczas ferii w godzinach od 8.00-16.00 zapewniona była opieka dzieciom i młodzieży w wieku od 6 lat do 18 lat. Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży umożliwiło rodzicom uczestniczącym w kursach zawodowych na swobodne przyswajanie wiedzy.

Drukuj

Informacja „Aktywny Samorząd” 2017 rok

Łukasz Drobek Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, że 2017r. będzie kontynuował realizację  pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” W roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia: