adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

P1290330Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z przystąpieniem do Kampanii Społecznej pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz” prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek odbyły się dyżury informacyjno-konsultacyjne. Porad udzielali: kurator sądowy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, pracownik socjalny

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Pobierz Dokumenty

Ogłoszenie o zamówieniu usługi  PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  PDF
Załącznik nr 1 WORD / PDF
Załącznik nr 2 WORD / PDF
Załącznik nr 3 WORD / PDF
Załącznik nr 4 WORD / PDF
Załącznik nr 5 WORD / PDF
Załącznik nr 6 WORD / PDF
Załącznik nr 7 WORD / PDF
Załącznik nr 8 WORD / PDF
Załącznik nr 9 WORD / PDF

 

 

 

 

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

kondolencje

Drukuj

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z przystąpieniem do Kampanii Społecznej pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz” prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek pełnione będą dyżury informacyjno - konsultacyjne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratora sądowego. W czasie dyżurów udzielane będą wszechstronne informacje i specjalistyczne porady z zakresu rodzinnej opieki zastępczej W dniu 19 października (środa) w godzinach 15.00-17.00 – porady udzielają kurator sądowy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, pracownik socjalny. Natomiast dnia 20 października (czwartek) w godzinach 15.00-17.00 – dyżury pełnią, pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 

 

Drukuj

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą "Potrzebuję Rodziców od Zaraz"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje,  iż, jak co roku włącza się w akcję Wojewody  Świętokrzyskiego pod nazwą „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”,  której celem jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego takich jak rodziny zastępcze. Będzie to już X edycja akcji , a jej oficjalne rozpoczęcie nastąpiło dnia 8 października br. poprzez rozegranie w Daleszycach zawodów sportowych zorganizowanych przez Fundację Przystanek Dziecko im Alberta Schweitzera. Natomiast 15 października br. przewidziano spotkanie przedstawicieli  rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu naszego województwa w Kieleckim Parku Technologicznym przy ul. Olszewskiego 6. Tam też zostanie zorganizowany konkurs na mini przysmak pod hasłem „Zdrowo jemy i żyjemy”. W spotkaniu tym wezmą udział przedstawiciele z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach i Pacanowie oraz z rodzin zastępczych naszego powiatu. W związku z prowadzoną akcją zachęcamy Państwa do zainteresowania się tematyką rodzicielstwa zastępczego.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
al. Mickiewicza 27, 28 – 100 Busko – Zdrój.
Wszelkich informacji udzielamy także pod numerem tel. 41 – 370 – 81-85.

 

Drukuj

„RAZEM POKONAMY PRZEMOC”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

przemocPod takim tytułem dnia 6.10.2016 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się z szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprowadzone przez Panią Renatę Durdę, certyfikowaną specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i kierowniczkę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie. Szkolenie zorganizowane było przez Powiat Buski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Busku–Zdroju.

 

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!! 10 PAŹDZIERNIKA 2016 R. KOŃCZY SIĘ TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, żeprzyjmuje wnioski na semestr zimowy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 10 października 2016 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stępla pocztowego.

1 POBIERZ WNIOSEK

2 POBIERZ OŚWIADCZENIE

Drukuj

Trwa przekazywanie paczek żywnościowych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

https://www.pcpr.busko.pl/cms/cache/429x99__images_aktualnosci_2015_zz2015.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Podziel się posiłkiem”, która prowadzona byław sklepach na terenie Powiatu Buskiego w dniach 23-24 wrzesień 2016r. Przygotowano prawie 150 paczek żywnościowych, które przekazywane są rodzinom wielodzietnym oraz najbardziej potrzebującym z Powiatu Buskiego za pośrednictwem szkół, do których uczęszczają dzieci biorące udział w Zbiórce. Cieszymy się, że możemy pomóc tak dużej liczbie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.

14467138_1184053128306987_544518276_o.jpg14522134_1184052921640341_398711583_o.jpg14522141_1184053348306965_42463021_o.jpg14467132_1184052144973752_965029482_o.jpgzbiorka1.jpg

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że przyjmuje wnioski na semestr letni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 8 lub drogą pocztową na adres Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 10 października 2016 roku. W przypadku przesyłki liczy się data stępla pocztowego.

 

Drukuj

Spotkanie Pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki

Łukasz Drobek Opublikowano: .

14489589 1785623658370420 1946222315 oSpotkanie Pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie z Województwa Świętokrzyskiego i  Województwa Małopolskiego. W dniu 28.09.2016r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński wraz z pracownikami Anetą Chwalik, Danutą Sołtyk i Edytą Borek wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych zadań z zakresu polityki rodzinnej, pomocy społecznej oraz niepełnosprawności.   

Tematyka spotkania:

1.Kierunki działań w polityce rodzinnej – Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
2.Działaniua realizowane w obszarze pieczy zastępczej – Pani Dorota Gieraj Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS
3.Zagadnienia dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Superwizja pracy socjalnej – Pani Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS.
4. Działania realizowane w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – Pan Mirosław Przewoźnik Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS.

14489589_1785623658370420_1946222315_o.jpg14489615_1785623621703757_651017925_o.jpg14522488_1785623515037101_614040157_o.jpg14522510_1785623511703768_1712551723_o.jpg