adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Warsztaty dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN5499W dniu 30.08.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało warsztaty dla wychowanków  rodzinnej pieczy zastępczej.  Spotkanie  prowadził Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju – Dorota Kowalczyk. Tematem przewodnim warsztatów było :

Drukuj

Dożynki Powiatowo – Gminne w Solcu - Zdroju

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN5385Dnia 28 sierpnia 2016 roku w Solcu - Zdroju odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki na Stadionie Sportowym, w których uczestniczyło również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Obchody rozpoczęły się o godzinie 14.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele św. Mikołaja w Solcu - Zdroju. Po mszy korowód dożynkowy – prowadzony przez bryczki i zaprzęgi z wieńcami - udał się na stadion sportowy, gdzie odśpiewano hymn i rotę.  Dożynkom przewodniczyli Starosta Buski, pan Jerzy Kolarz i Wójt Gminy Solec - Zdrój pan Adam Pałys.

Drukuj

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci” - 2016r.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego po raz kolejny zaprasza do zgłaszania kandydatów do plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Podczas tegorocznej edycji Plebiscytu, Statuetką „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie uhonorować tych, którzy swym dobrem, miłością wspierają i niosą pomoc tym, którzy znaleźli się na zakręcie swojego życia, stracili ,motywację i wiarę do zmian, a więc znajdują się w trudnej sytuacji, której własnym siłami nie są w stanie pokonać. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do dnia 6 września 2016 roku – decyduje data stempla pocztowego – w dwóch kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu statuetki oraz nagród i wyróżnień. Druk formularza zgłoszeniowego i Regulamin Plebiscytu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – www.sejmik.kielce.pl Kontakt telefoniczny – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w UMWŚ - 41 342 14 02

 

Pobierz PDF

Drukuj

10 Dożynki Parafialne w Świniarach

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN5313 W dniu 21 sierpnia 2016 roku w Świniarach odbyły się Parafialne Dożynki w Świniarach, uczestniczyło w nich wiele instytucji z powiatu buskiego w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Sławomira Grabca, który wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Buskiego, Panem Andrzejem Gądkiem członkiem parafii Świniary był Gospodarzem uroczystości. Po nabożeństwie barwny korowód przeszedł na plac przy Mini Markecie „Babiarz”, przy którym corocznie odbywają się dożynki Parafialne. Obecność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miała na celu promocję usług, jakie Centrum oferuje społeczności lokalnej, promocję idei rodzicielstwa zastępczego.

Drukuj

REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOBRY ZAWÓD – LEPSZE ŻYCIE” w ramach Osi 9

Łukasz Drobek Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna rekrutację do Projektu.  W ramach projektu zorganizowane zostanie:

  • poradnictwo psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe,
  • wielomodułowe kursy zawodowe,
  • dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

Proponujemy Państwu udział w następujących rodzajach kursów:

Drukuj

Od północy obowiązuje stopień alarmowy ALFA i BRAVO-CRP na terenie całego kraju

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Od 20 lipca od godz. 00:00 do 1 sierpnia do godz. 23:59 na terenie całego kraju obowiązuje pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Zarządzenie podpisała Prezes Rady Ministrów Beata Szydło.

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży 2016 wprowadzono stopień alarmowy "ALFA”, dlatego też administracja publiczna zobowiązana jest do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, że: w tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz podejrzane paczki czy samochody. O każdej sprawie należy natychmiast informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są też informacje o sytuacjach niestandardowych zauważonych w budynkach użyteczności publicznej.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Administracja została też zobligowana, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych oraz dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Drukuj

DODATKOWE ŚRODKI DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Towarzystwo ,,Nasz Dom” ogłosiło wyniki konkursu „Góra Grosza – Czas na remont 2016” skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej. W wyniku oceny merytorycznej pomoc finansową otrzymały dwie rodziny zastępcze niezawodowe z terenu powiatu buskiego. 21 czerwca zostały ogłoszone także wyniki konkursu ,,Wakacje letnie 2016” organizowanego przez Towarzystwo  Nasz Dom. Dofinansowanie do wypoczynku uzyskała zawodowa rodzina zastępcza z naszego terenu oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach.

Wyniki konkursów są dostępne pod linkami:

http://towarzystwonaszdom.pl/wakacje-letnie/
http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/

Drukuj

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ckumowaW dniu 30.06.2016 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Andrzej Smulczyński
w obecności Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Piotra Żołądka Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialnego za Europejski Fundusz Społeczny oraz kierownictwa Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego „Dobry Zawód – Lepsze Życie” dla powiatu buskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu ckumowa2Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt partnerski z sześcioma Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w: Gnojnie, Tuczępach, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Nowym Korczynie
i Wiślicy. Wartość projektu wynosi 1.749 446,40 zł. To pierwsze konkursowe projekty, jakie otrzymały pozytywną ocenę i dofinansowanie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. W ramach projektu będą zorganizowane wielomodułowe kursy zawodowe, a dla 38 osób zostaną zorganizowane 3-6 miesięczne staże zawodowe. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 27, pokój nr 10, nr tel. 041 370 81 81.