adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

8.11.2016r. PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ I WARSZTATÓW W RAMACH PROJKETU PARTNERSKIEGO „DOBRY ZAWÓD – LEPSZE ŻYCIE”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

efs 2016

Powiat buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju – realizator projektu partnerskiego pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. podpisało umowę z realizatorem usług szkoleniowych Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce reprezentowanym przez Jerzego Wątrobę – Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Grzegorza Solarza - Członka Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach  W/w podmiot wyłoniony został przez Kancelarię Prawną zaangażowana do obsługi prawnej projektu w procedurze ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju realizuje projekt w partnerstwie z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w Gnojnie, Nowym Korczynie, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Tuczępach i Wiślicy. Projekt pn. „Dobry Zawód - Lepsze Życie” realizowany jest w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Drukuj

Trzeci Warsztat Na Terenie Powiatu Buskiego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

piasek wielki szkola 2016 02W dniu 07 listopada 2016 roku Zespół powołany Zarządzeniem  Nr 97/2016 Starosty Buskiego z dnia 28.10.2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju ocenił pozytywnie  wniosek złożony przez Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie  ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Siedzibą warsztatu będzie zaadoptowany po byłej Szkole Podstawowej budynek w Piasku Wielkim  na terenie gminy  Nowy Korczyn.

Drukuj

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOBRY ZAWÓD - LEPSZE ŻYCIE”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju informuje, że w związku z realizacją projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór do projektu.  W projekcie ścieżka wsparcia dla każdego uczestnika przewiduje następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • wielomodułowe kursy zawodowe,
 • dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

W 2017 roku proponujemy państwu następujące rodzaje kursów, na które przyjmujemy zgłoszenia:

 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami j. niemieckiego
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG + Ręczne przecinanie termiczne-plazmowe + Podstawy rysunku technicznego
 • Montażysta rusztowań budowlano – montażowych, metalowych + Technolog robót wykończeniowych + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci
 • Kucharz + organizacja przyjęć okolicznościowych + Kelner z elementami barmaństwa i baristyki + Obsługa kas fiskalnych
 • Florysta + Aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych
 • Krawcowa + Elementy przedsiębiorczości
 • Przedstawiciel handlowy + Kierowca samochodów osobowych kat B

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27, pok. nr 10, nr tel. /041/ 370 81 81.

Drukuj

„Świętokrzyski Piknik Country"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSC 0406„Świętokrzyski Piknik Country" - pod takim hasłem w dniach 20-21 października 2016 roku w Chmielnickim Centrum Kultury odbył się XIV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami spotkania było po raz kolejny Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy w Gnojnie wspólnie z Domem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gnojnie. Festiwal zorganizowany był pod honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa i Starosty Powiatu Buskiego Pana Jerzego Kolarza. Patronat medialny nad imprezą sprawowało Echo Dnia.

Drukuj

Wizyta Studyjna w Hiszpanii (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju - partnerem w projekcie ponadnarodowym)

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSC 0913Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju jednostka Samorządu Powiatu odpowiedzialna za realizację polityki społecznej w powiecie buskim została zaproszona do zawiązania partnerstwa w ramach projektu ponadnarodowego „Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, który pełni w projekcie rolę Lidera natomiast jednym z dwóch partnerów jest buski PCPR.

Drukuj

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Łukasz Drobek Opublikowano: .

loga1

W dniu 21.10.2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych organizowane przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Szkolenie odbyło się w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Program szkolenia składał się z III bloków tematycznych:

 • Skala zjawiska uzależnień na terenie Województwa Świętokrzyskiego – tematykę przedstawiła pani Olga Adamska z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;
 • Warsztat pt. „ „Wczesna Interwencja Uzależnień” – prowadzone przez p. Pawła Pociechę psychoterapeutę ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO”;
 • Konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r, poz. 224) – prezentował mł.asp. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem a przede wszystkim było bardzo ciekawe i dostarczyło przydatnych informacji rodzicom zastępczym, którzy na co dzień opiekują się dziećmi i młodzieżą.

P1290341.JPGP1290344.JPGP1290349.JPGP1290352.JPGP1290353.JPG

Drukuj

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

P1290330Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z przystąpieniem do Kampanii Społecznej pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz” prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek odbyły się dyżury informacyjno-konsultacyjne. Porad udzielali: kurator sądowy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, pracownik socjalny

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Pobierz Dokumenty

Ogłoszenie o zamówieniu usługi  PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  PDF
Załącznik nr 1 WORD / PDF
Załącznik nr 2 WORD / PDF
Załącznik nr 3 WORD / PDF
Załącznik nr 4 WORD / PDF
Załącznik nr 5 WORD / PDF
Załącznik nr 6 WORD / PDF
Załącznik nr 7 WORD / PDF
Załącznik nr 8 WORD / PDF
Załącznik nr 9 WORD / PDF

 

 

 

 

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

kondolencje