adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Łukasz Drobek Opublikowano: .

wieliczka1Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w dniu 21 czerwca 2016r. odbyli wizytę służbową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Celem spotkania pracowników z dyrektorem Wielickiego Centrum było ustalenie zasad przekształcenia niezawodowej rodziny zastępczej w zawodową rodzinę zastępczą w, której przebywaj dzieci z Powiatu Buskiego.

Drukuj

VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne

Łukasz Drobek Opublikowano: .

1VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem w Solcu-Zdroju jak zwykle przy pięknej pogodzie. Stowarzyszenie Wielki Grosz i DPS Zborów przygotowali imprezę na medal. Wiele atrakcji. Pokaz rzemiosła garncarskiego, plecenie wianków, wróżby i wiersze świętojańskie. Wielka frajda dla osób niepełnosprawnych w powiecie i dla zaproszonych z innych regionów. Gospodarze Powiatu: Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu i Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Wójt Gminy Solec-Zdrój - Adam Pałys i Dyrektor PCPR -  Andrzej Smulczyński zaszczycili swą obecnością tę pięknie zorganizowaną imprezę.
Spotkanie trwa...
Miłej zabawy!

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

Drukuj

Rodzina 500 plus w pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Prawie 46 tys. wniosków o dodatek 500 zł złożyły rodziny zastępcze, opiekunowie w rodzinnych domach dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko do 18. r. ż. umieszczone w pieczy zastępczej. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe.

Drukuj

„500+” dla rodzin zastępczych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN3769Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, w związku z realizacją zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydało rodzinom zastępczym decyzje administracyjne przyznające dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 18 roku życia.
DSCN4947Dodatek otrzymało 18 rodzin zastępczych dla 26 dzieci. Symbolicznego wręczenia decyzji dokonał Starosta Buski Jerzy Kolarz wraz z dyrektorem Centrum Andrzejem Smulczyńskim podczas  Festynu Rodzinnego pn. „Nie Ma Jak Rodzina” w dniu 10.06.2016 r.

Drukuj

Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

f110 czerwca 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat Honorowy nad imprezą objął Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego Pan Andrzej Gądek oraz Starosta Buskif1 Pan Jerzy Kolarz, którzy również dokonali uroczystego otwarcia wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Panem Andrzej Smulczyńskim oraz Prezesem Uzdrowiska Busko – Zdrój S.A. Panem Wojciechem  Legawcem.

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMGP5304W dniu 03.06.2016r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Zebranie prowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i kierownik działu ds. pieczy tut. Centrum. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności. Podczas tego spotkania odbyło się także zebranie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z powiatu buskiego celem omówienia  realizacji planu pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej oraz wymiany informacji na temat pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

IMGP5304.jpgIMGP5313.jpgIMGP5314.jpg

Drukuj

Odkrywcza podróż - nowe spojrzenia

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w Szwajcarii była celem wizyty studyjnej dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa świętokrzyskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniach 30.05.-04.06.2016 r. W trakcie wizyty polska delegacja odwiedziła w Grenchen Kinder – und Jugendheim Bachtelen i Fundację Szchmelzi. Ernlenhof ośrodek wychowawczy dla trudnej młodzieży oraz Dom Dziecka w miejscowości Seltieberg. Wszystkie ośrodki działają w Kantonie Bazylea – teren. W delegacji brał udział Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku-Zdroju.  Szwajcarskie doświadczenia są imponujące i oparte na zlecaniu zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i młodzieżą wyspecjalizowanym organizacjom. Tamtejszy samorząd zleca (finansuje) i nadzoruje jakość wykonywanych zadań. Metody i standardy wynikają z przepisów i porozumień wewnątrz-federacyjnych i lokalnego prawa kantonalnego. Szwajcaria jest krajem zamożnym i na politykę społeczną przeznacza duże środki finansowe. Z informacji uzyskanych w trakcie pobytu można wywnioskować, iż duży problem nastręczają uchodźcy i system ich asymilacji i integracji społecznej, w tym również dzieci i młodzieży. Wyjazd zorganizował Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w ramach Projektu „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

DSCN2702.jpgDSCN2380.jpgDSCN2616.jpgDSCN2632.jpgDSCN2819.jpg

Drukuj

Jak co roku w Pacanowie!!!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMGP5442Corocznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wystawia stoisko na „Festiwalu Kultury Dziecięcej” w Pacanowie. W tym roku odbyło się to 5 czerwca, podczas festynu promujemy rodziny zastępcze, informujemy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz zachęcamy do udziału w naszym projekcie EFS. W tym roku gościliśmy na stoisku Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej od wielu lat jest symbolem święta wszystkich dzieci.

IMGP5377.JPGIMGP5379.JPGIMGP5383.JPGIMGP5402.JPGIMGP5405.JPGIMGP5407.JPGIMGP5335.JPGIMGP5338.JPGIMGP5339.JPGIMGP5341.JPGIMGP5343.JPGIMGP5351.JPGIMGP5353.JPGIMGP5358.JPGIMGP5362.JPGIMGP5371.JPGIMGP5442.JPG

Drukuj

K O M U N I K A T dotyczy realizacji programu Aktywny samorząd Obszar C zadanie 3 i zadanie 4

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach wprowadził zmiany w realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w następujący sposób:

pdf- W Obszarze C 3 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni (sporządzonych wyłącznie na formularzu Wzór 9 – C3_O)

pdf- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy  (sporządzonej wyłącznie na formularzu Wzór 11 – C3_K)

pdf-  W Obszarze C 4 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni (sporządzonych wyłącznie na formularzu  Wzór 10 – C4_O)

pdf- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy (sporządzonej wyłącznie na formularzu Wzór 12 – C4_K)

Dokumenty powinny być wypełnione w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzeć datą pieczęcią i podpisem wystawcy, co wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczenia udzielonej pomocy.

Drukuj

Integracja nr 2/2016

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję, iż ukazał się  bezpłatny magazyn dla niepełnosprawnych (nr 2/2016) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

- Wywiad z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, ministerem Krzysztofem Michałkiewiczem, który podąża w kierunku, aby powstało jak najwięcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy  (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

- Poradnik rodzica „Pewni swoich praw” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

-  Artykuł „Potęga tradycji” igrzyska paraolimpijskie (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

- Informator ZUS – elektroniczne zwolnienia lekarskie (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

 

 

-  Informator PEFON Program „Aktywny samorząd” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

 

 

 

 


Ponadto osoby zainteresowane w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27,
28-100 Busko – Zdrój mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu.