adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Szkolenie dla Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 19 maja 2016 roku w siedzibie Centrum odbyło się szkolenie dla  (Dyrektorów jednostek wraz z księgowymi) pn.; „Omówienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych  w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków ministerialnych w ramach komponentu centralnego”.Szkolenie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wspólnie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.Podczas szkolenia zostały przedstawione możliwości aplikowania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów współfinasowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dedykowanych Instytucjom pomocy społecznej.

DSCN2221a.JPGDSCN2272.JPGDSCN2278.JPGDSCN2283.JPGDSCN2286.JPGDSCN2289.JPGDSCN2300.JPG

Drukuj

Spotkanie z rodzinami zastępczymi

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Dnia 18.05.br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi z powiatu buskiego. W spotkaniu uczestniczyli   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Andrzej Smulczyński oraz pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej a przede wszystkim rodziny zastępcze. Poruszano następujące tematy:

  • Aktualizacja planu pomocy dziecku, które przebywa w pieczy zastępczej;
  • Dodatek wychowawczy 500 plus;
  • Przystąpienie rodzin zastępczych do Programu grantowego na remont i doposażenie „GÓRA GROSZA – CZAS NA REMONT realizowany przez Towarzystwo Nasz Dom.
  • Omówiono wszystkie bieżące sprawy rodzin zastępczych;

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja miedzy rodzinami zastępczymi, pracownikami Centrum, która potwierdziła zasadność organizowania tego typu spotkań.

DSCN2214.JPGDSCN2218.JPGDSCN2221.JPGDSCN2234.JPGDSCN2238.JPGDSCN2240.JPG

 

Drukuj

Wizyta Dyrektora PCPR w Augustowie w naszym powiecie.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Mieliśmy wielką przyjemność gościć w powiecie buskim dyrektora PCPR Zdzisława Wasilewskiego z Augustowa, który przebywając na kuracji znalazł czas na odwiedzenie naszych jednostek pomocy społecznej; Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Dom Pomocy Społecznej w Zborowie i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pacanowie. 
Wspólna wymiana doświadczeń zawsze pożyteczna. –DZIĘKUJEMY-

                                IMG 20160517 130935    IMG 20160517 112814

Drukuj

Seminarium Lokalne instytucji powiatu buskiego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN2122
W dniu 19 kwietnia 2016 roku
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się seminarium lokalne którego celem było wypracowanie wśród instytucji powiatu buskiego wspólnych rozwiązań w zakresie:

 

  • Postępowania interwencyjnego w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia względem dzieci z terenu powiatu buskiego.
  • Podejmowania efektywnych działań wobec osób stosujących przemoc
    w rodzinie.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju, kuratorzy Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich  w Busku-Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz  Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu buskiego.

Drukuj

Konferencje szkoleniowe Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 10-13.04.2016r. oraz 13-16.04.2016r.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN1071W dniach 10-13.04.2016r. oraz w dniach 13-16.04.2016r. odbyły się ogólnopolskie konferencje szkoleniowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ich organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju. W pierwszym terminie udział wzięli koordynatorzy, którzy dopiero zaczęli pracę na tym stanowisku, natomiast w drugim terminie uczestniczyli doświadczeni koordynatorzy aby wymienić się wzajemnie doświadczeniami. Prelekcje prowadzili członkowie Stowarzyszeniem