adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Jak co roku w Pacanowie!!!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMGP5442Corocznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wystawia stoisko na „Festiwalu Kultury Dziecięcej” w Pacanowie. W tym roku odbyło się to 5 czerwca, podczas festynu promujemy rodziny zastępcze, informujemy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz zachęcamy do udziału w naszym projekcie EFS. W tym roku gościliśmy na stoisku Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej od wielu lat jest symbolem święta wszystkich dzieci.

IMGP5377.JPGIMGP5379.JPGIMGP5383.JPGIMGP5402.JPGIMGP5405.JPGIMGP5407.JPGIMGP5335.JPGIMGP5338.JPGIMGP5339.JPGIMGP5341.JPGIMGP5343.JPGIMGP5351.JPGIMGP5353.JPGIMGP5358.JPGIMGP5362.JPGIMGP5371.JPGIMGP5442.JPG

Drukuj

K O M U N I K A T dotyczy realizacji programu Aktywny samorząd Obszar C zadanie 3 i zadanie 4

Łukasz Drobek Opublikowano: .

aktywny-samorzad

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach wprowadził zmiany w realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w następujący sposób:

pdf- W Obszarze C 3 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni (sporządzonych wyłącznie na formularzu Wzór 9 – C3_O)

pdf- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy  (sporządzonej wyłącznie na formularzu Wzór 11 – C3_K)

pdf-  W Obszarze C 4 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni (sporządzonych wyłącznie na formularzu  Wzór 10 – C4_O)

pdf- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy (sporządzonej wyłącznie na formularzu Wzór 12 – C4_K)

Dokumenty powinny być wypełnione w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzeć datą pieczęcią i podpisem wystawcy, co wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczenia udzielonej pomocy.

Drukuj

Integracja nr 2/2016

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję, iż ukazał się  bezpłatny magazyn dla niepełnosprawnych (nr 2/2016) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

- Wywiad z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, ministerem Krzysztofem Michałkiewiczem, który podąża w kierunku, aby powstało jak najwięcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy  (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

- Poradnik rodzica „Pewni swoich praw” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

-  Artykuł „Potęga tradycji” igrzyska paraolimpijskie (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

- Informator ZUS – elektroniczne zwolnienia lekarskie (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

 

 

-  Informator PEFON Program „Aktywny samorząd” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

 

 

 

 


Ponadto osoby zainteresowane w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27,
28-100 Busko – Zdrój mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu.

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Szkolenie dla Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 19 maja 2016 roku w siedzibie Centrum odbyło się szkolenie dla  (Dyrektorów jednostek wraz z księgowymi) pn.; „Omówienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych  w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków ministerialnych w ramach komponentu centralnego”.Szkolenie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wspólnie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.Podczas szkolenia zostały przedstawione możliwości aplikowania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów współfinasowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dedykowanych Instytucjom pomocy społecznej.

DSCN2221a.JPGDSCN2272.JPGDSCN2278.JPGDSCN2283.JPGDSCN2286.JPGDSCN2289.JPGDSCN2300.JPG

Drukuj

Spotkanie z rodzinami zastępczymi

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Dnia 18.05.br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi z powiatu buskiego. W spotkaniu uczestniczyli   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Andrzej Smulczyński oraz pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej a przede wszystkim rodziny zastępcze. Poruszano następujące tematy:

  • Aktualizacja planu pomocy dziecku, które przebywa w pieczy zastępczej;
  • Dodatek wychowawczy 500 plus;
  • Przystąpienie rodzin zastępczych do Programu grantowego na remont i doposażenie „GÓRA GROSZA – CZAS NA REMONT realizowany przez Towarzystwo Nasz Dom.
  • Omówiono wszystkie bieżące sprawy rodzin zastępczych;

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja miedzy rodzinami zastępczymi, pracownikami Centrum, która potwierdziła zasadność organizowania tego typu spotkań.

DSCN2214.JPGDSCN2218.JPGDSCN2221.JPGDSCN2234.JPGDSCN2238.JPGDSCN2240.JPG

 

Drukuj

Wizyta Dyrektora PCPR w Augustowie w naszym powiecie.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Mieliśmy wielką przyjemność gościć w powiecie buskim dyrektora PCPR Zdzisława Wasilewskiego z Augustowa, który przebywając na kuracji znalazł czas na odwiedzenie naszych jednostek pomocy społecznej; Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Dom Pomocy Społecznej w Zborowie i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pacanowie. 
Wspólna wymiana doświadczeń zawsze pożyteczna. –DZIĘKUJEMY-

                                IMG 20160517 130935    IMG 20160517 112814