adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przy współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Rodzina – Wspólna Troska” organizuje w dniach 11-13 marca br. Wielkanocną Zbiórkę Żywności, która na terenie naszego powiatu koordynowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy będą służyć radą oraz  informacją na temat zbiórki. Wszyscy chętni będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze. Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Buskiego.  

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, której celem będzie wsparcie niezamożnych rodzin z terenu powiatu buskiego.

bz2016

 

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

telefon zaufania

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

„Nowe projekty w drodze”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

efsPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w związku z ogłoszonymi pierwszymi konkursami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  złożyło dwa wnioski aplikacyjne o uzyskanie dofinansowania ze środków UE. W odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych złożone zostały projekty: