adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

20-lecie

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Konferencja pn. „Zawsze z Rodziną”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

slajd1

W dniu 24.09.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zorganizowało Konferencję pn. „Zawsze z Rodziną”. Spotkanie miało na celu prezentację działań podjętych w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” realizowanego w latach 2019-2020, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1.– Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Drukuj

Siedziba PCPR bez barier

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

71344812 2352774211631567 6263512947067191296 nNowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju mieszcząca się przy ulicy Bohaterów Warszawy 120 jest bez barier architektonicznych. Osoby niepełnosprawne ze znacznymi trudnościami w poruszaniu się, w tym na wózkach inwalidzkich mają łatwy dostęp do siedziby. Cieszymy się z możliwości lepszej obsługi osób niepełnosprawnych. Zapraszamy !

Drukuj

UWAGA STUDENCI !!!

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .


aktywny-samorzad Nabór wniosków „Aktywny samorząd” 2019 Moduł II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2019 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 23 września 2019 roku. Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 upływa 10 października 2019 r. Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres   ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego Wnioski będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Pobierz dokumenty

Klauzula informacyjna

Oświadczenia

 Oświadczenie dla zatrudnionych wnioskodawców

Oświadczenie o wysokości dochodów

Wniosek AS MII (P)

Zaświadczenie od pracodawcy

Zaświadczenie ze szkoły

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

wyniki

Drukuj

Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Trening Mediacji Rodzinnych i Integracji Emocjonalnej”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

W dniach 29 – 31 sierpnia 2019r. odbyły się Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z zakresu „Treningu Mediacji Rodzinnych i Integracji Emocjonalnej”w Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Zdrój. Uczestniczyły w nim rodziny zastępcze z powiatu buskiego. Trzydniowy wyjazd był okazją dla rodziców zastępczych do podniesienia swoich umiejętności wychowawczych i samorozwoju podczas warsztatów z psychologiem. Nabyli wiedzę z zakresu wyrażania swoich emocji, dostrzegania sygnałów u swoich podopiecznych mogących świadczyć o ukrytych problemach, wspierania ich w rozwoju własnej emocjonalności. Uczestnicy warsztatów szkoleniowych mogli ponadto zdobyć doświadczenie w zakresie mediacji w rodzinach, sposobów prowadzenia konstruktywnej rozmowy z partnerami i podopiecznymi. Równocześnie dzieci i młodzież miały prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze przez opiekunów.