adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Letnie półkolonie dobiegły końca

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W letnich półkoloniach zorganizowanych w dniach od 15.07.2020 r. do 11.08.2020 r. uczestniczyło 30 dzieci (UP „Dla Dobra Rodziny”) w dwóch przedziałach wiekowych: (1) 5-12 lat i (2) 13-18 lat. Centrum Kształcenia Zawodowego, jako realizator zadania, mając na celu zapewnienie dzieciom wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń w programie półkolonii przewidział m.in.: gry i zabawy sportowe, rajdy piesze, spacery, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina oraz harcerskie gry i zabawy zespołowe. Dużą atrakcją półkolonii były wirtualne podróże po Ponidziu przy wykorzystaniu kapsuły multimedialnej, zajęcia z kodowania i tworzenia haseł, warsztaty wykonywania latawców, zagadki i łamigłówki, poznawanie świata dźwięków czy zajęcia plastyczne ze słońcem. Półkolonie stanowiły również okazję do propagowania czynnego i zdrowego stylu życia oraz do kształtowania nawyków prozdrowotnych u dzieci poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców. Niewątpliwie półkolonie były dla dzieci wspaniałą alternatywą spędzania wolnego czasu w okresie wakacji. Był to czas zawierania nowych przyjaźni, poznawania ciekawych miejsc, poszerzania horyzontów własnych zainteresowań czy zdobywania nowego hobby. Ponadto dzieci miały możliwość rozwijania twórczej wyobraźni i kreatywności poprzez udział warsztatach tematycznych: plastycznych, muzycznych, tanecznych czy kulinarnych. Zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich procedur mających na uwadze bezpieczeństwo uczestników półkolonii w czasie trwania epidemii koronawirusa. Mamy nadzieję, że czas spędzony na półkoloniach dostarczył dzieciom samych cudownych i niezapomnianych wrażeń!

Półkolonie zostały zorganizowane w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

wdniu 13.08.2020 roku nie będą świadczone.

 

Drukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

loga 10602

Zakup i dostawa wyposażenia miejsca izolacji/kwarantanny w ramach projektu pn.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

loga 0602

Załączniki

  Zaproszenie     pobierz
  Oferta.doc     pobierz
  Załącznik nr 1     pobierz
  Informacja dla Wykonawców Nr. 1     pobierz
Drukuj

Centrum dla Rodzin

Magdalena Kowalska Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje,
iż Centrum dla Rodzin w dniach 07.08, 10.08 oraz 11.08.2020 r. będzie nieczynne.
Centrum funkcjonuje w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy od środy w godzinach 7:30-13:30.

Drukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA :

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

  Zaproszenie     pobierz
  Oferta.pdf     pobierz
  Załącznik nr 1     pobierz
  Informacja dla Wykonawców Nr. 1     pobierz
Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

siwz-2020

Załączniki

  SIWZ  - pobierz PDF    
  Załącznik nr 1  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 2  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 3  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 4  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 5  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Załącznik nr 6  - pobierz PDF  - pobierz Word  
  Ogłoszenie.pdf  - pobierz PDF    
  Informacja dla Wykonawców nr 1  - pobierz PDF    
  Załącznik nr 6 - modyfikacja z dnia 06.08.2020 - pobierz PDF  - pobierz Word