adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

telefon zaufania

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

„Nowe projekty w drodze”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

efsPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że w związku z ogłoszonymi pierwszymi konkursami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  złożyło dwa wnioski aplikacyjne o uzyskanie dofinansowania ze środków UE. W odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych złożone zostały projekty:

Drukuj

Podziękowania za życzenia bożonarodzeniowe

Łukasz Drobek Opublikowano: .

AA5Jak co roku z okazji  Świąt Bożego Narodzenia do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wpłynęły liczne kartki świąteczne z życzeniami. Otrzymaliśmy również piękne stroiki bożonarodzeniowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom za pamięć i okazaną życzliwość.

Andrzej Smulczyński
Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju
wraz z pracownikami