adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

 

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Tygodnik PONIDZIA

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

Drukuj

Bank Drugiej Ręki

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

IMGP8685 IMGP8683Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju od kilku lat prowadzi działalność w zakresie przekazywania osobom potrzebującym używanych sprzętów (mebli, ubrań, sprzętów RTV i AGD) przekazanych przez osoby indywidualne, sklepy, sanatoria, banki. W chwili obecnej PCPR w Busku-Zdroju dysponuje pralką automatyczną, którą chce przekazać osobie potrzebującej, w trudnej sytuacji bytowej, niepełnosprawnej, lub rodzinie wielodzietnej. Stan sprzętu – dobry. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami PCPR pod numerem telefonu: 41 370 81 88, lub w siedzibie Centrum al. Mickiewicza 27, pokój nr 8.

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Aneta Chwalik Opublikowano: .

Drukuj

STARTUJEMY PO RAZ KOLEJNY W 2015 ROKU …

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

  • ulotka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, że podpisało aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”. W związku z powyższym Centrum zamierza kontynuować w roku 2015  realizację Projektu Systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach projektu do składania deklaracji uczestnictwa.
 
Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
Informacje można również uzyskać
telefonicznie pod nr tel. 41 370 81 81

 
 
Drukuj

Zakończenie pilotażowej części projektu "Schematom STOP!..."

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

W dniu 24 stycznia w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie odbyło się uroczyste zakończenie pracy z 10 rodzinami wielodzietnymi z powiatu buskiego objętymi wsparciem w ramach pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. W  spotkaniu  uczestniczyło  wielu  gości,  m.in.  Dariusz  Kapusta, Dyrektor  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Andrzej Gądek Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Lider pilotażu) oraz członkowie PZKW  i członkowie MGI,  a także 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w pilotażu. W opinii Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich osób zaangażowanych w realizację pilotażu na terenie powiatu buskiego wypracowano istotne rozwiązania w zakresie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy, które będą stanowić istotny wkład na etapie opracowywania rekomendacji dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Drukuj

Zakończenie projektu dla Rodzin Wielodzietnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .DSC 6823Dobiega końca  pilotaż „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Głównym celem pilotażu było utworzenie  skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej przez powiat buski.W celu zrealizowania pilotażu powołano  dwa zespoły interdyscyplinarne: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę i Mobilną Grupę Interdyscyplinarną. W skład Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej wchodziło 2 pracowników socjalnych, 2 pedagogów  i jeden doradca ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej pełnili funkcję opiekunów rodzin.

Drukuj

To jest już koniec „Schematom STOP!....”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Doktór Opublikowano: .

Zespół realizujący pilotaż „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż”, którego głównym celem było wypracowanie współpracy na rzecz rodzin wielodzietnych w powiecie buskim informuje,  że w  dniu 24 stycznia 2015 roku o godzinie 11.00 w Europejskim  Centrum  Bajki  Imienia  Koziołka  Matołka  w  Pacanowie odbędzie się oficjalne zakończenie pracy z  Rodzinami wielodzietnymi  z powiatu buskiego uczestniczącymi w pilotażu. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film  z realizacji pilotażu, natomiast dzieci czekają różne ciekawe atrakcje m.in. zwiedzanie bajkowej wystawy oraz prezenty, które będą wręczały postacie bajkowe.

Drukuj

Warsztaty dotyczące otwarcia działalności gospodarczej realizowane w ramach projektu "Schematom STOP!

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Lemańczyk Opublikowano: .

P1270782Dnia 21 stycznia rozpoczęły się warsztaty dotyczące otwarcia działalności gospodarczej realizowane w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". W warsztatach uczestniczą dorośli członkowie rodzin wielodzietnych biorących udział w Pilotażu, którzy zadeklarowali chęć podniesienia swojej wiedzy w tej tematyce. Zajęcia odbywają się w Centrum dla Rodzin, prowadzi je specjalista, wieloletni praktyk Pan Jacek Gąsowski Prezes Spółdzielni Socjalnej "Ares". Podstawową tematyką zajęć jest zakładanie działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy europejskich, elementy prawa i przedsiębiorczości oraz funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Mamy nadzieję, że wiedza uzyskana przez uczestników warsztatów przyczyni się do zrozumienia zasad spółdzielczości a w dalszej perspektywie założenia własnej działalności gospodarczej.

IMGP9151.JPGIMGP9195.JPGP1270782.JPGP1270783.JPGP1270784.JPG