adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Milusińscy z Życzeniami Świątecznymi…

Justyna Zięba Opublikowano: .

Z życzeniami Bożonarodzeniowymi, jak co roku przyszły do Centrum dzieci z Placówki Opiekuńczo– Wychowawczej w Pacanowie oraz w Winiarach niosąc ze sobą radosną nowinę. Są to miłe, sympatyczne chwile kiedy nasi podopieczni składają nam życzenia, które z radością odwzajemniamy. Bardzo dbamy o to aby nasi milusińscy mieli, jak najlepsze warunki w naszych placówkach. Odwzajemniamy się także wręczając dzieciakom słodycze podczas składania zyczeń, jak również drobne upominki tak ,jak to miało miejsce na spotkaniu Wigilijnym w Placówce w Winiarach w ubiegły czwartek.

 

 

 

Drukuj

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROGRAM „PRZERWIJ MILCZENIE ZATRZYMAJ PRZEMOC”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

DSCN0161W dniu 16.12.2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podsumowująca Program  Osłonowy pn: „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc”, realizowany w okresie od sierpnia do grudnia br. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Konferencja była skierowana do wszystkich zajmujących się na co dzień zwalczaniem zjawiska przemocy, wzięło w niej udział 50 osób. Obecni byli przedstawiciele powiatu buskiego i gmin z terenu powiatu, przedstawiciele sądu, prokuratury, policji, ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, przedstawiciele szkół, a także służby zdrowia. Zebranie rozpoczął pan Andrzej Smulczyński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, witając wszystkich uczestników.

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Uchwała Nr 277/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Zarządu Powiatu  w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą; „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej.”

Pobierz Uchwałę

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Uchwała Nr 276/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Zarządu Powiatu  w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: : „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób  w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

Pobierz Uchwałę

Drukuj

Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. Ocena rodzin zastępczych.

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 11.12.2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka Przebywającego w Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ocenę Rodzin Zastępczych.  W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele, gminnych ośrodków pomocy społecznej, kurator sądowy, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego. Zebranie prowadził koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog i pracownik socjalny tut. Centrum. Na spotkaniu omówiono sytuację dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności. Ponadto oceniono rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu buskiego

ocena 2.JPGocena rodzin.JPG

Drukuj

Trwa przekazywanie paczek żywnościowych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

zbiorka1

paczki.JPGzdjęcie paczki.jpg

Drukuj

ZAPROSZENIE

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Świąteczna Zbiórka Żywności Zebrano 2489,80 kg żywności

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do Świątecznej Zbiórki Żywności, która prowadzona była w sklepach na terenie Powiatu Buskiego w dniach  04 - 06. 12. 2015r.  W akcji wzięło udział prawie 250 wolontariuszy  ze szkół powiatu buskiego.

Dzięki hojności mieszkańców powiatu buskiego zebrano 2489,80 kg    żywności, która w najbliższym czasie zostanie przekazana rodzinom wielodzietnym oraz najbardziej potrzebującym.  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sklepom za pomoc  w organizacji zbiórki:

Zbiórka prowadzona była w sklepach:

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2015 R.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W BUSKU-ZDROJU BĘDZIE NIECZYNNE.

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 03 listopada 2015 r. za dzień 26 grudnia 2015 r. wyznacza się dzień 24 grudnia 2015 r. jako dzień wolny od pracy.

Pobierz Zarządzenie Nr 25/15