adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Jesteśmy dumni!

Łukasz Drobek Opublikowano: .


Jak tu nie być dumnym z uhonorowania pracowników Centrum odznaczeniami państwowymi. Na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Koleżanka Ania Syska i Kolega Łukasz Drobek zostali udekorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Gratulujemy!

Pracownicy PCPR
w Busku-Zdroju

 

RGP_1885.JPGRGP_1879.JPGRGP_1880.JPG

Drukuj

Dzień Pracownika Socjalnego

Łukasz Drobek Opublikowano: .

W dniu 17 listopada 2015r. Powiatowe Koło Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, któremu przewodniczy Pan Andrzej Smulczyński wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  zorganizowali w Sali Koncertowej Sanatorium „Marconi” w Busku – Zdroju  obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Jak co roku uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb społecznych odprawiona w Kościele Św. Anny w Parku Zdrojowym przez  Księdza Prałata Marka Podymę Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Brata Alberta w Busku– Zdroju oraz Księdza Kanonika Mariana Janika Proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Busku-Zdroju. Uroczystość odbyła się pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Andrzeja Gądka oraz Starosty Buskiego Jerzego Kolarza. Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego swoją obecnością zaszczycili nas: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Starosta Buski Jerzy Kolarz, V-ce Starosta Stanisław Klimczak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryk Radosz,  Radni Powiatu, Prezes zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Wojciech Legawiec, a także Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z Powiatu Buskiego. Podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego  zostały wręczone Odznaczenia Państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

Drukuj

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” po raz kolejny przyłącza się do Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zbiórka odbędzie się w dniach 04-06 grudnia 2015r W wybranych sklepach przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurować będą wolontariusze, którzy służą radą oraz informacją na temat zbiórki. Wszyscy chętni będą mogli pomóc, kupując choćby jeden dodatkowy produkt. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia np. konserwy mięsne, rybne, makaron, mąka, cukier, słodycze. Zbiórkę żywności przeprowadzą wolontariusze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego. Wykaz sklepów biorących udział w zbiórce podamy w późniejszym terminie. Zebrana żywność zostanie przekazana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zapraszamy do udziału w Zbiórce!!!

Drukuj

ECHO DNIA

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

17 listopada 2015

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku". "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych" .

 • Uchwała z załącznikiem [ PDF ]
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF
 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego [ PDF ]
 • Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) [ PDF ]
 • Karta zgłoszenia [ PDF ]
Drukuj

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

17 listopada 2015

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

 • Uchwała z załącznikiem [ PDF ]
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF
 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego [ PDF ]
 • Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) [ PDF ]
 • Karta zgłoszenia [ PDF ]
Drukuj

Wizyty w rodzinach zastępczych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP4654Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyński  wraz z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej - Justyną Zięba oraz Justyną Twardy wizytowali, jak co roku rodziny zastępcze z powiatu buskiego. Celem wizyt było sprawdzenie sytuacji rodzin zastępczych, określenie potrzeb i problemów z którymi borykają się rodzice zastępcze. Ponadto odwiedziny rodzin zastępczych były doskonałą okazją aby docenić trud i poświęcenie rodziców zastępczych jakie wkładają w wychowanie dzieci wziętych pod swoją opiekę.

 

IMGP4624.JPGIMGP4634.JPGIMGP4647.JPGIMGP4649.JPGIMGP4653.JPGIMGP4654.JPGIMGP4657.JPG

 

Drukuj

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach programu „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc” organizuje bezpłatne warsztaty wychowawcze dla rodziców - „Szkoła dla Rodziców” na terenie każdej z gmin powiatu buskiego. Osobą prowadzącą będzie specjalista w tym zakresie – pani Agnieszka Stoińska, pedagog, psychoterapeuta systemowej terapii rodzin, aktualnie pracująca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR w Kielcach. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie odbycia warsztatów.

Drukuj

Przerwij milczenie- zatrzymaj przemoc

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

P1290067Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w ramach programu „Przerwij milczenie- zatrzymaj przemoc” zorganizowało szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się 29.10.2015 r. w siedzibie Centrum. Udział w nim wzięło 16 członków zespołów interdyscyplinarnych ze wszystkich gmin z terenu powiatu buskiego. Szkolenie poprowadziły specjalistki pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Krakowa: Dominika Chylińska- pedagog-terapeuta oraz Agnieszka Ziółkowska- prawnik. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

 • Przemoc w rodzinie- źródła, charakterystyka zjawiska,
 • Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy; międzypokoleniowa transmisja przemocy
 • Procedura „Niebieskie Karty”

P1290060.JPGP1290065.JPGP1290067.JPGP1290070.JPG

Drukuj

„Dopalaczom - mówimy NIE”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

IMGP4616„Dopalaczom - mówimy NIE” pod takim hasłem  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju  zorganizowało w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych warsztaty poprowadzone przez psychologa Zespołu Interwencji Kryzysowej panią Dorotę Kurecką. Warsztaty obejmowały temat szkodliwego działania dopalaczy oraz możliwości radzenia sobie dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych. Spotkania odbyły się w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie w dniu 23 października 2015r. i w Winiarach w dniu 30 października 2015r.

 

IMGP4616.JPGIMGP4618.JPGIMGP4619.JPGP1290075.JPGP1290076.JPGP1290077.JPG