adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

ECHO DNIA

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Drukuj

Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku"

Łukasz Drobek Opublikowano: .

17 listopada 2015

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku". "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych" .

 • Uchwała z załącznikiem [ PDF ]
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF
 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego [ PDF ]
 • Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) [ PDF ]
 • Karta zgłoszenia [ PDF ]
Drukuj

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

17 listopada 2015

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

 • Uchwała z załącznikiem [ PDF ]
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej [ PDF
 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego [ PDF ]
 • Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) [ PDF ]
 • Karta zgłoszenia [ PDF ]
Drukuj

Wizyty w rodzinach zastępczych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

IMGP4654Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyński  wraz z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej - Justyną Zięba oraz Justyną Twardy wizytowali, jak co roku rodziny zastępcze z powiatu buskiego. Celem wizyt było sprawdzenie sytuacji rodzin zastępczych, określenie potrzeb i problemów z którymi borykają się rodzice zastępcze. Ponadto odwiedziny rodzin zastępczych były doskonałą okazją aby docenić trud i poświęcenie rodziców zastępczych jakie wkładają w wychowanie dzieci wziętych pod swoją opiekę.

 

IMGP4624.JPGIMGP4634.JPGIMGP4647.JPGIMGP4649.JPGIMGP4653.JPGIMGP4654.JPGIMGP4657.JPG

 

Drukuj

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach programu „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc” organizuje bezpłatne warsztaty wychowawcze dla rodziców - „Szkoła dla Rodziców” na terenie każdej z gmin powiatu buskiego. Osobą prowadzącą będzie specjalista w tym zakresie – pani Agnieszka Stoińska, pedagog, psychoterapeuta systemowej terapii rodzin, aktualnie pracująca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR w Kielcach. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie odbycia warsztatów.

Drukuj

Przerwij milczenie- zatrzymaj przemoc

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

P1290067Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w ramach programu „Przerwij milczenie- zatrzymaj przemoc” zorganizowało szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się 29.10.2015 r. w siedzibie Centrum. Udział w nim wzięło 16 członków zespołów interdyscyplinarnych ze wszystkich gmin z terenu powiatu buskiego. Szkolenie poprowadziły specjalistki pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Krakowa: Dominika Chylińska- pedagog-terapeuta oraz Agnieszka Ziółkowska- prawnik. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

 • Przemoc w rodzinie- źródła, charakterystyka zjawiska,
 • Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy; międzypokoleniowa transmisja przemocy
 • Procedura „Niebieskie Karty”

P1290060.JPGP1290065.JPGP1290067.JPGP1290070.JPG

Drukuj

„Dopalaczom - mówimy NIE”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

IMGP4616„Dopalaczom - mówimy NIE” pod takim hasłem  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju  zorganizowało w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych warsztaty poprowadzone przez psychologa Zespołu Interwencji Kryzysowej panią Dorotę Kurecką. Warsztaty obejmowały temat szkodliwego działania dopalaczy oraz możliwości radzenia sobie dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych. Spotkania odbyły się w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie w dniu 23 października 2015r. i w Winiarach w dniu 30 października 2015r.

 

IMGP4616.JPGIMGP4618.JPGIMGP4619.JPGP1290075.JPGP1290076.JPGP1290077.JPG

 

Drukuj

Integracja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

integracja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję, iż ukazał się piąty w tym roku numer bezpłatnego magazynu dla niepełnosprawnych (nr 5/2015) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

 

 

 

 •  Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja zawodowa – na co przeznaczane są pieniądze z PFRON?” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
 • Informacje na temat nowo skonstruowanego mobilnego wózka dla dziecka „Aktywne dziecko” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
 • Artykuł Julity Kuczkowskiej dotyczący manifestacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością „Od opieki do złotej klatki” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
 • „Profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim w działaniach KRUS” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
 • Renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS) (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

Ponadto osoby zainteresowane mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu
w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój.

Drukuj

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

plakat pcpr-10

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

Drukuj

XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

Obraz 254Przeboje lat 70-tych. Pokój, miłość, muzyka” - pod takim hasłem w dniach 22-23 października 2015 roku w Chmielnickim Centrum Kultury odbył się  XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy w Gnojnie wspólnie z Domem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gnojnie. Festiwal zorganizowany był pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Buskiego Pana Jerzego Kolarza. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentowało się 20 zespołów artystycznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego województwa.