adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Przerwij milczenie- zatrzymaj przemoc

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Dorota Kurecka Opublikowano: .

P1290067Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w ramach programu „Przerwij milczenie- zatrzymaj przemoc” zorganizowało szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się 29.10.2015 r. w siedzibie Centrum. Udział w nim wzięło 16 członków zespołów interdyscyplinarnych ze wszystkich gmin z terenu powiatu buskiego. Szkolenie poprowadziły specjalistki pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Krakowa: Dominika Chylińska- pedagog-terapeuta oraz Agnieszka Ziółkowska- prawnik. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

  • Przemoc w rodzinie- źródła, charakterystyka zjawiska,
  • Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy; międzypokoleniowa transmisja przemocy
  • Procedura „Niebieskie Karty”

P1290060.JPGP1290065.JPGP1290067.JPGP1290070.JPG

Drukuj

„Dopalaczom - mówimy NIE”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik Opublikowano: .

IMGP4616„Dopalaczom - mówimy NIE” pod takim hasłem  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju  zorganizowało w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych warsztaty poprowadzone przez psychologa Zespołu Interwencji Kryzysowej panią Dorotę Kurecką. Warsztaty obejmowały temat szkodliwego działania dopalaczy oraz możliwości radzenia sobie dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych. Spotkania odbyły się w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie w dniu 23 października 2015r. i w Winiarach w dniu 30 października 2015r.

 

IMGP4616.JPGIMGP4618.JPGIMGP4619.JPGP1290075.JPGP1290076.JPGP1290077.JPG

 

Drukuj

Integracja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

integracja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję, iż ukazał się piąty w tym roku numer bezpłatnego magazynu dla niepełnosprawnych (nr 5/2015) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

 

 

 

  •  Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja zawodowa – na co przeznaczane są pieniądze z PFRON?” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
  • Informacje na temat nowo skonstruowanego mobilnego wózka dla dziecka „Aktywne dziecko” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
  • Artykuł Julity Kuczkowskiej dotyczący manifestacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością „Od opieki do złotej klatki” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
  • „Profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim w działaniach KRUS” (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);
  • Renty z tytułu niezdolności do pracy (ZUS) (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze);

Ponadto osoby zainteresowane mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu
w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój.

Drukuj

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

plakat pcpr-10

Drukuj

Tygodnik Ponidzia

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

Drukuj

XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

Obraz 254Przeboje lat 70-tych. Pokój, miłość, muzyka” - pod takim hasłem w dniach 22-23 października 2015 roku w Chmielnickim Centrum Kultury odbył się  XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy w Gnojnie wspólnie z Domem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gnojnie. Festiwal zorganizowany był pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Buskiego Pana Jerzego Kolarza. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentowało się 20 zespołów artystycznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego województwa.

Drukuj

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

info 10Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w związku z przystąpieniem do Kampanii Społecznej pod nazwą „Potrzebuję rodziców od zaraz” prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Bożentynę Pałkę – Korubę pełnione będą dyżury informacyjno - konsultacyjne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratora sądowego oraz radcy prawnego. W czasie dyżurów udzielane będą wszechstronne informacje i specjalistyczne porady z zakresu rodzinnej opieki zastępczej

W dniu 20 października (wtorek) w godzinach 15.00-17.00
– porady udzielają kurator sądowy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, pracownik socjalny.

Natomiast dnia 21 października (środa) w godzinach 15.00-17.00
– dyżury pełnią radca prawny, pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

 

Drukuj

Zakończenie II etapu projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

P1290028Dnia 16.10.2015r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Swoją obecnością zaszczycili: Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak oraz Członek Zarządu Powiatu Buskiego Krzysztof Gajek. Powiat Buski jako jeden z 20 powiatów w Polsce podjął się realizacji projektu „Schematom STOP!”, który  współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Drukuj

Honorowe Odznaki za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla Jerzego Kolarza i Andrzeja Smulczyńskiego

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

IMGP424216 października 2015 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Łodzi Starosta Buski Jerzy Kolarz i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Andrzej Smulczyński otrzymali Honorowe Odznaki za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Spotkanie samorządowców z całego kraju zorganizowano z okazji 25-lecia działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Zgromadziło ono liczne grono zasłużonych samorządowców reprezentujących szeroki wachlarz zadań publicznych wykonywanych przez samorząd. Odznakę z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego otrzymało 50 samorządowców z całego kraju. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustanowiona w czerwcu 2015 r., jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.

IMGP4229-1.JPGIMGP4232.JPGIMGP4242.JPG

Więcej informacji:Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Drukuj

Dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie wygrały konkurs na mini przysmak w ramach kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

kampoania3Dnia 9.10. 2015r. ruszyła kolejna edycja kampanii „Potrzebuję rodziców od zaraz”. Celem akcji Wojewody Świętokrzyskiego, realizowanej od 9 lat, jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrowanie środowiska rodziców zastępczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Uroczyste rozpoczęcie akcji odbyło się na  Wzgórzu Zamkowym w Kielcach, podczas którego dzieci z rodzin zastępczych wysłały „do nieba” swoje marzenia  i plany - w górę poleciało kilkadziesiąt kolorowych baloników z zapisanymi karteczkami. Stałym już elementem spotkania był  konkurs na mini przysmak, posiłek samodzielnie przygotowany przez dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Drukuj

Buskie „niepokonane”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor:TP Opublikowano: .

Rozpoczął się kurs samoobrony dla kobiet. Policjanci z pomocą Prokuratury Rejonowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, w ramach kampanii społecznej „Niepokonane” rozpoczęli warsztaty dla kobiet.

Policyjni instruktorzy technik interwencji, będą uczyć uczestniczki skutecznych sposobów obrony przed atakiem sprawców.

Kurs samoobrony odbywa się w ramach kampanii społecznej „Niepokonane”. Celem przedsięwzięcia jest motywowanie kobiet do troski o własne bezpieczeństwo. W trakcie pięciotygodniowego kursu, panie uczestniczyć będą w zajęciach praktycznych z zakresu samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

kurs_samoobrony001.jpg

Już wczoraj podczas zajęć inauguracyjnych, kursantki spotkały się z Panią Jolantą Pielechowicz – Prokuratorem z Prokuratury Rejonowej w Busku – Zdroju oraz Panią Bernadettą Pisarczyk – psychologiem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Obie prelegentki opowiedziały, jakiej pomocy ze strony podmiotów które reprezentują, mogą spodziewać się pokrzywdzone kobiety. Od przyszłego tygodnia rozpoczną się zajęcia praktyczne, które prowadzić będą policyjni instruktorzy.  


Szkolenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie przychylność Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju. Organizatorzy serdecznie dziękują za udostępnienie sali do ćwiczeń.

Opr. TP
Źródło: www.busko-zdroj.swietokrzyska.policja.gov.pl, http://busko.com.pl