adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Ustawa o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy uchwalona przez Sejm. Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na natychmiastową, skuteczną pomoc.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

W czwartek 30 kwietnia 2020, Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową, w myśl której policja będzie miała możliwość natychmiastowego izolowania sprawcy przemocy od ofiary lub ofiar. Sprawca przemocy fizycznej dostanie zakaz zbliżania się do swoich ofiar. Funkcjonariusz policji, który podejmuję interwencję będzie miał za zadanie ocenić czy osoba stosująca przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli takie niebezpieczeństwo wystąpi, policjant wyda bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.Nakaz będzie obowiązywał 14 dni, jednak na wniosek ofiary ten czas może zostać przedłużony przez Sąd. Policja zostanie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli osoba stosująca przemoc złamie zakaz, policja będzie mogła zastosować środki przymusu.

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jednostka odpowiadająca za politykę społeczną w Powiecie Buskim, stawia na innowacyjność w podejściu do świadczonych usług społecznych, podejmując nowe wyzywania, korzystając z możliwości jakie daje perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Centrum od dnia 01.04.2020 r. realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach ww. projektu obejmie wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

  • 50 osób, które skorzystają z pomocy opiekuna osób niesamodzielnych,
  • 25 osób, które ukończą kurs opiekuna osób niesamodzielnych do świadczenia ww. usług.
Drukuj

Na trudny czas – niezbędni i potrzebni …

Łukasz Drobek Opublikowano: .

         W dzisiejszym czasie większość społeczeństwa skupia swoją uwagę na walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Media co dzień pokazują sytuację panującą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Epidemia koronawirusa wzbudza u ludzi wiele silnych emocji. Często pojawia się lęk, złość, frustracja, smutek, a także uczucie bezsilności i bezradności. Izolacja rodzin prowadzi do przemocy w rodzinie. W związku z zaistniałą sytuacją, w ramach podjętych działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się możliwości zakażenia, zostały wdrożone środki zapobiegawcze. Między innymi ograniczenie wolności przemieszczania się i wprowadzenia dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny. Obecnie każdy z nas za sprawą koronawirusa zmaga się z niecodzienną i jednocześnie trudną sytuacją  w jakiej się znalazł. Z jednej strony staramy się działać racjonalnie i też w taki sposób podchodzić do codziennego życia, ale z drugiej strony u większości z nas może pojawić się w mniejszym lub większym stopniu lęk.

Drukuj

Wspieramy naszych podopiecznych

Łukasz Drobek Opublikowano: .

4Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdrojuwychodząc naprzeciw problemom jakie pojawiły się w ostatnim czasie w związku z wykonywaniem nauki zdalnej pragnie pomóc osobom znajdującym się w tej trudnej sytuacji. Wiele rodzin z powiatu buskiego będących uczestnikami projektu nie dysponowało w gospodarstwie domowym wystarczającą ilością sprzętu komputerowego do sprawnej nauki zdalnej. W związku z tym Centrum zakupiło 10 laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami (pakiet biurowy, myszka, torba) w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze– usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

SIWZ-001

Załączniki

  SIWZ     pobierz
  Załącznik nr 1 - Opsi przedmiotu zamówienia     pobierz
  Załącznik nr 2 - Oferta cenowa     pobierz
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy     pobierz
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie     pobierz
  Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa     pobierz
  Załącznik nr 6 - Wzór umowy     pobierz
  Załącznik nr 7 - Wykaz usług     pobierz
  Załącznik nr 8 - Wykaz osób     pobierz
  Załącznik nr 8a - Wykaz osób do punktacji     pobierz
Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

95321238 2933909486690079 2614129289204858880 n

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje iż zostało zakupionych 10 laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami (pakiet biurowy, myszka, torba) w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent wychodząc naprzeciw problemom jakie pojawiły się w ostatnim czasie pragnie w ten sposób pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin z powiatu buskiego będących uczestnikami projektu nie dysponuje w gospodarstwie wystarczającą ilością sprzętu komputerowego.

Uczestników Projektu „Dla Dobra Rodziny” zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu komputerowego zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po numerem telefonu: /041/ 370 81 87, /041/ 370 81 83.

Drukuj

informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska Opublikowano: .

Informacja-1

Załączniki

  Informacja.     pobierz