adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Nabór wniosków do programu Dobry Start

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od 1 sierpnia 2020r.  do 30 listopada 2020r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start". Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego. Wnioski będzie można pobierać od 01.08.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Boh. Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrój lub na stronie internetowej.

Pobierz Wniosek

Drukuj

Zmiana godzin pracy psychologów

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Logo-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje,
                                                że w dniach:                                          

29.07.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020r.
psycholodzy będą przyjmować interesantów tylko do godz. 15:30.

W pozostałe dni harmonogram przyjęć nie ulega zmianie.

Drukuj

Usługi prawnika w miesiącu sierpniu

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu sierpniu będą świadczone w następujących terminach:

 

                        06.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 15.00-18.00

                        20.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.00-13.00

                        21.08.2020 r. (piątek)          w godz. 15.00-18.00

                        26.08.2020 r. (środa)         w godz. 13.00-18.00

                        28.08.2020 r. (piątek)           w godz. 15.00-18.00

                       

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518

Drukuj

Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

Justyna Zięba Opublikowano: .

loga 10602

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z ogromną przyjemnością informuje, iż Powiat Buski a w jego imieniu Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak przy kontrasygnacie skarbnika Pana Artura Polniaka podpisali w dniu 23.07.2020r. z Wojewodą Świętokrzyskim panem Zbigniewem Koniuszem umowę na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten to dofinansowanie zakupu wyposażenia na zadania w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny). W ramach projektu zakupionych zostanie 76 laptopów oraz 5 sprzętów audiowizualnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w powiecie buskim. Utworzone zostaną także 3 miejsca kwarantanny oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. Powiat Buski  otrzymał dofinansowanie w wysokości 290 960,00 zł.

loga 0602

covidcovid 2Screenshot 2020-07-28 Wsparcie na walkę z epidemią1

 

 

Drukuj

Kondolencje

Łukasz Drobek Opublikowano: .

marta-mama

Drukuj

Wakacyjne półkolonie dla dzieci

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

Logo-efs

W dniu 15.07.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci Uczestników Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, które potrwają do dnia 11.08.2020 r.

Dzieci poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku, tj.: zajęcia sportowe, gry
i zabawy harcerskie, rajdy piesze, spacery, wycieczki będą mogły podnieść swoją sprawność fizyczną oraz kształtować nawyki prozdrowotne poprzez propagowanie czynnego i zdrowego stylu życia.

Uczestnicy półkolonii będą mogli rozwijać twórczą wyobraźnię i kreatywność poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach: plastycznych, kulinarnych czy muzycznych. Ponadto, organizator półkolonii zadbał o to, aby dzieci mogły poznać lokalne atrakcje turystyczne poprzez liczne wycieczki oraz wirtualną podróż po Ponidziu (kapsuła multimedialna), co niewątpliwie przyczyni się do bliższego zapoznania się z historią
i kulturą naszego regionu. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna dostosowana do wieku i zainteresowań dzieci, w tym: stawianie pierwszych kroków w świecie magii, etno warsztaty, zapoznanie się z techniką kropkowania obrazów, zajęcia z kodowania, zgadywanie i tworzenie haseł, szyfr komórkowy, plastyka ze słońcem itp.

Uwieńczeniem zajęć będzie bogata galeria zdjęć, z którą będzie można się zapoznać na stronie internetowej PCPR.

Realizator półkolonii w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi stosuje się do wymaganych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Kadra buskiego Centrum życzy dzieciom udanych wakacji, niezapomnianych wrażeń oraz wspaniałych przyjaźni !!!

Półkolonie zorganizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla matek

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

             Logo-efs

zdjęcie stronaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach:
Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 13.07.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które podjęły temat wpływu grupy rówieśniczej na rozwój, wychowanie i kształtowanie się tożsamości dziecka.

Warsztaty prowadzone są przez pedagoga oraz psychologa w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Kolejne warsztaty planowane są na termin 17.08.2020 r.

 

Drukuj

Centrum dla Rodzin

Łukasz Drobek Opublikowano: .

IMG 20200710 103401

Dnia 10.07.2020 r. dzieci uczęszczające do Centrum dla Rodzin na zaproszenie druhny i druha ZHP w Busku – Zdroju wzięły udział w atrakcjach organizowanych przez harcerzy. Dzieci miały możliwość wsiadania do samochodów policyjnych, a także zadawania nurtujących ich pytań funkcjonariuszom Policji. Ratownicy medyczni zaprezentowali sposób wykonywania resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz przeprowadzili instruktaż poprawnego bandażowania różnych części ciała. Harcerze zachęcali do wspólnej zabawy. Dzieci miały możliwość nauki nowych choreografii oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Centrum dla Rodzin mieści się w siedzibie ZHP przy ul. Leszka Marcińca 4 w Busku - Zdroju. Centrum działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych„ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zajęcia w Centrum dla Rodzin są B E Z P Ł A T N E!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (41) 234-56-86 lub (41) 234-56-81

IMG_20200710_102251.jpgIMG_20200710_103401.jpgIMG_20200710_113740.jpg

Drukuj

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

unnamedPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje o realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w roku szkolnym 2020/2021. Adresatami programu są podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami.

  1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentamiw wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
  2. Innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:
Drukuj

Powitanie nowej Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0090Dnia 03.07.2020r. odbyło się powitanie nowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pani Anety Chwalik. Uroczystego powitania dokonał Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz przy asyście odchodzącego na emeryturę Dyrektora PCPR Andrzeja Smulczyńskiego. Należy podkreślić, iż Pani Aneta Chwalik pracuje w PCPR od początku powołania tej jednostki. Dnia 06.07.2020r. nastąpiło uroczyste przywitanie nowej Pani Dyrektor Anety Chwalik przez pracowników PCPR. Wierzymy, że wspólna praca na rzecz drugiego człowieka będzie, jak najbardziej efektywna.

 

 

DSCN0103.JPGDSCN0090.JPGDSCN0181.JPG

Drukuj

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

DSCN0072Dnia 03 lipca br. odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Pana Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego. Pan Dyrektor pełnił tę funkcję od 2003r. Zakończenie zawodowej pracy, to niezwykle doniosła chwila w życiu każdego człowieka, pełna wzruszeń i podziękowań. Pan Dyrektor z wielkim wzruszeniem wysłuchał życzeń i podziękowań skierowanych do niego od Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza oraz od pracowników PCPR. Pan Dyrektor w kilku słowach podsumował działalność na rzecz drugiego człowieka. Wskazał na sukcesy ostatnich lat, dziękując za ogromne zaangażowanie przez te wszystkie wspólne lata pracy. Życzymy samych wspaniałych dni w życiu osobistym oraz czasu na realizację własnych marzeń i pasji. Dziękujemy za wieloletnią współpracę.

 

DSCN0072.JPGDSCN0069.JPGDSCN0077.JPGDSCN0081.JPGDSCN0053.JPGDSCN0066.JPG