adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pn. „Rodzina wspólną troską”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Bernadetta Pisarczyk Opublikowano: .

P1270977Zespół Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pn. „Rodzina wspólną troską” prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla uczniów szkół z terenu powiatu buskiego. Tematy spotkań dostosowane są do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez pedagogów szkolnych, a ich celem jest zwrócenie uwagi na współczesne zagrożenia oraz problemy występujące wśród młodzieży.  Prowadzone są również spotkania z rodzicami dzieci podczas wywiadówek szkolnych. Na spotkaniach poruszana jest tematyka efektywnych sposobów wychowawczych, trudności komunikacji między rodzicem a dzieckiem, a także przemocy w rodzinie.

Drukuj

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.  

 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj. Interesujące nas zniżki można wyszukać też na interaktywnej mapie

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 źródło:  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Drukuj

APEL

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba Opublikowano: .

Drukuj

Podpisanie umów na realizację usług szkoleniowych i warsztatów oraz usługi rehabilitacyjnej wraz z aktywizacją zdrowotną w ramach Projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Leszek Zelek Opublikowano: .

IMGP9690Powiat buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju – realizator projektu systemowego pn. „Nowy Zawód – Nowy Start” informuje, że w dniu 7 maja 2015 r. podpisało umowę z realizatorem usług szkoleniowych i warsztatów:


Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

reprezentowanym przez Grzegorza Solarza Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju

 oraz z realizatorem usługi rehabilitacyjnej wraz z aktywizacją zdrowotną:

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

reprezentowanym przez Wojciecha Legawca Prezesa
„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A

 

 W/w podmioty wyłonione zostały w procedurze przetargu nieograniczonego.

IMGP9690.JPGIMGP9694.JPGIMGP9696.JPGIMGP9706.JPGIMGP9714.JPGIMGP9718.JPG

Drukuj

Kwalifikacja rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Powiatu Buskiego do II etapu pilotażu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Anna Sztuk Opublikowano: .

 „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”W dniu 05.05.2015 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach II etapu ogólnopolskiego projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało na celu wybór komisji rekrutacyjnej spośród obecnych członków MGI oraz zaproszonych gości, członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę. Podczas spotkania przedstawiona i wnikliwie przeanalizowana została sytuacja rodzin wielodzietnych z terenu Powiatu Buskiego wytypowanych do realizacji II etapu pilotażu „Schematom STOP!”.

Drukuj

Bezpłatne porady Radcy prawnego oraz Psychologa

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Dorota Sobiegraj Opublikowano: .

logopcprminiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologa dla uczestników projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum w Busku-Zdroju w celu umówienia daty spotkania. 

Zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
Informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 41 370 81 81

Drukuj

Wycieczka do Paryża

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: PCPR Busko-Zdrój Opublikowano: .

 

W majowy weekend wybraliśmy się z rodzinami na wycieczkę do Paryża.
Było deszczowo, ale wspaniale!!!
Integracyjno – turystycznie!
Au revoir, Paryż!

Na Placu Vendôme

Drukuj

Pierwsze spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach realizacji II etapu pilotażu „Schematom STOP!”

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Autor: Wioleta Nieznalska Opublikowano: .

IMGP9571-1Dnia 27 kwietnia 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie Członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach realizacji II etapu projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.