adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik

20-lecie

ZIK-POMOC PRAWNA
Wolne miejsca w DPS
Nie zamykaj Oczu
Telefon Zaufania

Aktualności

Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

informacja 01a

Drukuj

Informacja

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

informacja 2019

Drukuj

Warsztaty wychowawcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

foto1,,Dnia 13.01.2020r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu ,,Dla Dobra Rodziny". Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 10.02.2020 r. o godz. 10:00 w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Następne warsztaty przewidywane są w każdy drugi poniedziałek miesiąca o tej samej porze. Spotkania prowadzi psycholog oraz pedagog. Celem spotkań jest psychoedukacja między innymi: w zakresie efektywnej komunikacji  z dzieckiem, omówienie wpływu grupy rówieśniczej, poznawanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, a także wymiana doświadczeń między matkami. Tematyka spotkań jest dostosowywana do potrzeb grupy."

 

Drukuj

Ogłoszenie

Łukasz Drobek Opublikowano: .

ogloszenie 17A012020

DSCN2488.JPGDSCN2489.JPGDSCN2490.JPGDSCN2491.JPGDSCN2492.JPG

 

Drukuj

Uwaga studenci.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuję, iż został ogłoszony nabór wniosków o rozliczenie umów w ramach programu „Aktywny Samorząd Moduł II –semestr zimowy 2019/2020.

Wnioski o rozliczenie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON),lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120,  28-100 Busko-Zdrój pok. Nr 6.

Do wniosku należy dostarczyć poniższe dokumenty:

1. Oświadczenie o poniesionych kosztach do umowy

2. Zaświadczenie o zaliczeniusemestru

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

informacja 2020

Drukuj

Kampania społeczna 4U!

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanię społeczną pod nazwą 4U!. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ponadto w ramach kampanii propagowany jest zalecany sposób zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego.

4j

Więcej informacji o akcji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem https://4u.tpcoe.gov.pl/

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone miesiącu styczniu  w następujących terminach:

10.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

17.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

23.01.2020r. (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00

31.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

Drukuj

Komunikat

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż z dniem  1 stycznia 2020 roku zmieniły się druki wniosków na następujące zadania  za zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioski można składać w siedzibie Centrum w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wnioski będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON).

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Link do materiałów na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 

Pobierz Wnioski na zaopatrzenie

 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2. Klauzula informacyjna

3. Oświadczenie

4. Oświadczenie

 

Pobierz Wnioski na turnus

1. Klauzula informacyjna

2. Oświadczenie opiekuna

3. Oświadczenie osobie niepełnosprawnej

4. Oświadczenie

5. Wniosek lekarski

6. Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2020

7. Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia