adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

warsztaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że W dniu 19.02.2020 odbyły się Warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju. Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Drukuj

Usługi prawnika

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w następujących terminach:

05.03.2020 r. (czwartek)      w godz. 14.00-17.00

06.03.2020 r. (piątek)          w godz. 15.00-17.00

09.03.2020 r. (poniedziałek)w godz. 13.00-15.30

12.03.2020 r. (czwartek)       w godz.   8.30-11.00

19.03.2020 r. (czwartek)       w godz.   9.00-12.00

20.03.2020 r. (piątek)            w godz. 15.30-17.30

27.03.2020 r. (piątek)           w godz. 10.00-12.00

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 7 lub 9).

Drukuj

Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze realizowane w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”

Łukasz Drobek Opublikowano: .

https://www.pcpr.busko.pl/cms/images/4%20loga.png

IMG 20200108 154741W ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” RPSW.09.02.01-26-0089/18 odbywają się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych m.in. z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, matematyka, historia. Zajęcia organizowane są w siedzibie Partnera Projektu – Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju

Drukuj

CENTRUM DLA RODZIN

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

 

4 loga

 plakat CdR.mkPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu ,,Dla Dobra Rodziny’’ informuje, że trwają specjalistyczne, bezpłatne zajęcia dla rodzin prowadzone na I piętrze budynku Hufca ZHP przy ulicy Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju.Opiekunem Centrum jest pani Jadwiga Pasek-pedagog z wieloletnim doświadczeniem, która prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi codziennie od godziny 13 do 19. Są to między innymi zajęcia z bajkoterapii ,na których podczas czytania odpowiedniej lektury dzieciom porusza się nurtujące uczestników problemy. Poprzez zabawę mogą oni wyładować nagromadzone emocje. Na zajęciach kulinarnych przygotowywane są wspólnie kolorowe kanapki oraz proste dania, które wykonane samodzielnie przez dzieci smakują o wiele lepiej. Ponadto odbywają się także zajęcia plastyczne, na których dzieci tworzą prace, wykorzystując różne techniki, rozwijające wyobraźnię. Dzięki grom planszowym rozwijana jest zdrowa rywalizacja oraz zdolność logicznego myślenia. Odbywające się w Centrum Dla Rodzin zajęcia artystyczne: muzyczne, taneczne dają możliwość ekspresji i relaksu. Dzieci mogą skorzystać także z zajęć z logopedą, dzięki którym poprzez odpowiednie ćwiczenia aparatu artykulacyjnego w atmosferze zabawy można pozbyć się wad wymowy.

 

Drukuj

Warsztaty wychowawcze dla matek

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

4 loga

 

20200210 105659Dnia 10.02.2020 odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek prowadzone przez panią pedagog oraz psycholog PCPRu. Na spotkaniu podjęto temat przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży. Wyróżniono jej rodzaje oraz różnice międzypłciowe w zakresie występowania zjawiska. Przedyskutowano także etiologię, a także sposoby ochrony pozostałych dzieci w grupie.

Centrum Dla Rodzin działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Drukuj

Usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lutym w następujących terminach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

4 loga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lutym w następujących terminach:

13.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:30 – 12:30

20.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:30 – 12:30

27.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:3012:30

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90  lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 7 lub 9).

Drukuj

Półkolonie zorganizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci z Rodzin Zastępczych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” , współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. które potrwają do dnia 07.02.2020 r.