adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

 

 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy jest to forma, wspólnych spotkań dla osób w podobnej sytuacji życiowej. Osoby, które doznają przemocy, potrzebują wsparcia oraz zrozumienia. Grupa ma charakter cykliczny oraz otwarty, więc mogą do niej dołączyć kolejne osoby będące na różnych etapach zmagania się ze zjawiskiem przemocy. Zajęcia odbywają się w każdą drugą oraz czwartą środę miesiąca o godzinie 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ul. Bohaterów Warszawy 120.

 

Wparcie finansowane jest z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.    

 

            

Głównym celem warsztatów jest podjęcie działań w kierunku powstrzymania występowania przemocy w rodzinie poprzez podniesienie świadomości osób doznających przemocy w rodzinie m.in. podniesienie poczucia własnej wartości, radzenie sobie z bezradnością, uświadomienie posiadanych zasobów i budowanie poczucia własnej wartości oraz zwiększenie świadomości odnośnie przysługujących im praw. W trudnych sytuacjach ważne jest poczucie , że nie jesteśmy sami. Uczestnicy mogą liczyć na zrozumienie i uzyskać wsparcie, bez krytyki, bez oceniania z zachowaniem tajemnicy.

 

Rodzice, którzy uczestniczą w Grupie wsparcia dla osób doznających przemocy mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom swobodny, spokojny a przede wszystkim satysfakcjonujący udział w zajęciach.

 

Drukuj

Półkolonie dla 30 dzieci

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

foto2W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci z Rodzin Zastępczych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” , współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. które potrwają do dnia 07.02.2020 r.

Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnie spędzić ferie poprzez zajęcia plastyczne, wycieczki autokarowe do Krakowa i Pacanowa, wycieczki piesze. Dzieci wezmą udział w zajęciach kulturalnych z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby organizowanych przez Galerię Zielona. Półkolonie zostaną rozmaicone poprzez wyjścia do kina, na film, oraz do Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju na zajęcia inspirowane porą roku. Okazją do wesołej zabawy będą także organizowane   konkursy, zabawy ruchowe z chustą animacyjną i bal karnawałowy.

Drukuj

Warsztaty wychowawcze

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

foto1,,Dnia 13.01.2020r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu ,,Dla Dobra Rodziny". Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 10.02.2020 r. o godz. 10:00 w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Następne warsztaty przewidywane są w każdy drugi poniedziałek miesiąca o tej samej porze. Spotkania prowadzi psycholog oraz pedagog. Celem spotkań jest psychoedukacja między innymi: w zakresie efektywnej komunikacji  z dzieckiem, omówienie wpływu grupy rówieśniczej, poznawanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, a także wymiana doświadczeń między matkami. Tematyka spotkań jest dostosowywana do potrzeb grupy."

 

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

informacja 2020

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone miesiącu styczniu  w następujących terminach:

10.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

17.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

23.01.2020r. (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00

31.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

Drukuj

Bajkowe „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem

Łukasz Drobek Opublikowano: .

6Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało w dniu 04.12.2019r.  Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 27 Rodzin Zastępczych (gospodarstw domowych) oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wsparcie zostałozrealizowane w ramach Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych