adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Konferencja „Biała Wstążka”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

 

4 loga

[000034]W dniu 03.12.2019 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyła się konferencja „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy. Konferencja zorganizowana była w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” - 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Wszystkim uczestnikom na wstępie została przypięta biała wstążka, która symbolizowała zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczne spotkanie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problem przemocy wobec dzieci. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Pan Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Drukuj

Wyniki konkursu plastycznego pn. - „Życzliwość”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

 

4 loga

DSC 4136Dnia 3 grudnia 2019 r. podczas Konferencji „Biała Wstążka” w Busku – Zdroju zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pn. - „Życzliwość”. Spośród 45 nadesłanych przez dzieci z powiatu buskiego prac wybrano:

 

I miejsce:

13-letnia Uczennica Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich Uczestnik - otrzymała rodzinny bilet wstępu dla 4 osób do PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA W ZATORZE

Dwa II miejsca:

8-letni Uczeń Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie – otrzymuje rodzinny bilet wstępu dla 4 osób do STREFY BASENÓW MINERALNYCH W SOLCU-ZDROJU

8-letni Uczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - otrzymuje rodzinny bilet wstępu dla 4 osób do STREFY BASENÓW MINERALNYCH W SOLCU-ZDROJU

 

Wyróżnienia:

7-letni Uczestnik warsztatów z pedagogiem w Centrum Dla Rodzin

8-letnia Uczennica Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie

- każdy z wyróżnionych otrzymuje 4 biletu wstępu do DZIECIĘCEJ KRAINY QUADÓW


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju serdecznie gratuluje zwycięzcom konkursu plastycznego i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

 

Drukuj

Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska Opublikowano: .

 

IMG 20191123 124032W ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” RPSW.09.02.01-26-0089/18 współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odbywają się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze indywidualne i grupowe dla 30 dzieci (1000 godz.) z niżej wymienionych przedmiotów m.in.:

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu grudniu w następujących terminach:

06.12.2019r. (piątek) w godz. 8.15 – 10.15

12.12.2019r. (czwartek) w godz. 8.15 – 10.15

17.12.2019r. (wtorek) w godz. 13.30 – 15.30

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu grudniu w następujących terminach:

06.12.2019r. (piątek) w godz. 8.15 – 10.15

12.12.2019r. (czwartek) w godz. 8.15 – 10.15

17.12.2019r. (wtorek) w godz. 13.30 – 15.30

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania zusług prawnika, któryprzyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120 , 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81 ; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

Drukuj

Informacja o wynikach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

informacja o wynikach 11 29

Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone w miesiącu listopadzie w następujących terminach:

08.11.2019r. (piątek) w godz. 8.30 – 10.30

15.11.2019r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

19.11.2019r. (wtorek) w godz. 13.30 – 15.30

29.11.2019r. (piątek) w godz. 8.30 – 9.30

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).

Drukuj

Informacja o wynikach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek Opublikowano: .

informacja o wynikach