Drukuj

Konferencja „Biała Wstążka”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma Opublikowano: .

 

4 loga

[000034]W dniu 03.12.2019 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyła się konferencja „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy. Konferencja zorganizowana była w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” - 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Wszystkim uczestnikom na wstępie została przypięta biała wstążka, która symbolizowała zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczne spotkanie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problem przemocy wobec dzieci. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Pan Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

 

 Na początku Konferencji Pani Urszula Surma - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przedstawiła działania podejmowane przez OIK, zwracając szczególną uwagę na wielość podejmowanych inicjatyw.  Kolejnym punktem programu Konferencji były wystąpienia Pani Agnieszki Stoińskiej – terapeuty MOPR w Kielcach oraz Pani Magdaleny Tkacz –terapeuty pracującego z osobami stosującymi przemoc w rodzinie/ terapeuty uzależnień pracującej w Świętokrzyskim Centrum Psychitrii w Morawicy. Panie przybliżyły problematykę przemocy wobec dzieci. Podczas Konferencji ogłoszono wyniki konkursu pn.: „Życzliwość”, w którym brały udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu buskiego. Następnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów OIK w konkursie pt.: „Człowiek, który mi pomógł”. Ankietowani wybierali osoby, które odznaczały się szczególną wrażliwością społeczną, troską w pomaganiu osobom potrzebującym oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Wyróżnieni zostali:

 

  • Pani Marzena Dybka - pracownik socjalny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z Buska-Zdroju,
  • Pani Anna Majsak – pedagog z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach,
  •  Pani Marta Jankowska – sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

 

Głos zabrali również przedstawiciele instytucji z powiatu buskiego: Pani Małgorzata Krzysztofik-Starościak – pedagog z  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Pani Justyna Konopka – aspirant z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz Pani Marzena Dybka - pracownik socjalny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z Buska-Zdroju. Prelegenci omówili trudności, jakie napotykają w pracy w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz najbardziej efektywne sposoby współpracy między instytucjami. Ponadto poruszyli problematykę zachowań przemocowych jakich dopuszczają się osoby dorosłe względem dzieci oraz przemocy rówieśniczej. Całe spotkanie poprowadziła psycholog Pani Wioletta Romanowska.

DSC_4166.jpg[000034].jpg[000067].jpg[000069].jpg[000079].jpg[000088].jpg[000104].jpg[000117].jpgDSC_4122.jpgDSC_4137.jpgDSC_4142.jpgDSC_4156.jpgDSC_4162.jpg

 

 

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.