Drukuj

Bajkowe „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem

Łukasz Drobek Opublikowano: .

6Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało w dniu 04.12.2019r.  Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 27 Rodzin Zastępczych (gospodarstw domowych) oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wsparcie zostałozrealizowane w ramach Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Spotkanie rodzin z psychologiem i animatorami pozwoliło na lepszą integrację grupy rodzin zastępczych oraz rodzin będących w kryzysie.

Ta forma wsparcia dla rodzin była realizowana w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie co sprzyjało stworzeniu bajkowej scenerii i nastroju do spotkania z Mikołajem, Śnieżynkami ii Elfami.

W klimat spotkania wprowadziło uczestników przedstawienie teatralne pt. „Dziadek do orzechów”, które spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zostały przygotowane trzy stanowiska warsztatowe – Pracownie Świętego Mikołaja, prowadzone przez animatorów – elfów. Jednym z nich były warsztaty lukrowania pierników - ozdabiania ich według własnego pomysłu kolorowymi koralikami i innymi ozdobami z lukru. Były także warsztaty wykonywania ozdób na choinkę (aniołki z papierowych serwetek), a także warsztat malowania lizaków w kształtach świątecznych – wykonanych z jadalnych surowców. Oprócz warsztatów manualnych odbywały się równocześnie konkursy z nagrodami z wiedzy o Św. Mikołaju, zabawy oraz taniec z animatorami w tematyce świątecznej. Dźwięk piosenek , sceneria wprowadzały rodziny w klimat zbliżających Świąt. Był Bal ze Śnieżynkami, pojawiły się efekty specjalne takie jak bańki, dym, światła i balony. Wielką radość szczególnie wśród najmłodszych wywołało spotkanie ze Świętym Mikołajem, który obdarował dzieci paczkami świątecznymi. Dla wszystkich uczestników był przygotowany słodki poczęstunek.

Udział całych rodzin w warsztatach manualnych pozwolił na wykazanie się przez nich wielką kreatywnością   i wyobraźnią. Sprzyjało to wzmocnieniu wzajemnych więzi rodzinnych oraz wpłynęło na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Warsztaty stały się formą aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. Sprzyjały także swobodnym rozmowom dzieci z rówieśnikami, dorosłymi , lepszej integracji i otwarciu w grupie. Wszystko działo się pod czujnym okiem psychologa. Po zakończonej uroczystości uśmiech i zadowolenie nie schodził z twarzy dzieci, co świadczy o potrzebie organizowania takich spotkań.

[000176].jpg[000177].jpg[000205].jpg[000209].jpg[000218].jpg[000249].jpg[000257].jpg[000282].jpg[000341].jpg[000365].jpg[000383].jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.