adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Harmonogram pracy prawnika

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika będą świadczone miesiącu styczniu  w następujących terminach:

10.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

17.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

23.01.2020r. (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00

31.01.2020r. (piątek) w godz. 13.15 – 15.15

 

Zapraszamy Uczestników Projektu zakwalifikowanych przez wszystkich Partnerów Projektu do skorzystania z usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 81; 570 594 062 lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 8).