Drukuj

Półkolonie zorganizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęły się półkolonie dla 30. dzieci z Rodzin Zastępczych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” , współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. które potrwają do dnia 07.02.2020 r.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnie spędzić ferie poprzez zajęcia plastyczne, wycieczki autokarowe do Krakowa i Pacanowa, wycieczki piesze. Dzieci wezmą udział w zajęciach kulturalnych z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby organizowanych przez Galerię Zielona. Półkolonie zostaną rozmaicone poprzez wyjścia do kina, na film, oraz do Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju na zajęcia inspirowane porą roku. Okazją do wesołej zabawy będą także organizowane   konkursy, zabawy ruchowe z chustą animacyjną i bal karnawałowy.

Dzieci poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku, tj.: gry i zabawy sportowe, spacery, wycieczki będą mogły podnieść swoją sprawność fizyczną, uczyć się zdrowej rywalizacji, rozwijać zdolność nawiązywania kontaktów społecznych oraz kształtować nawyki prozdrowotne poprzez propagowanie czynnego i zdrowego stylu życia.

Półkolonie zorganizowane są w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

IMG_20200203_112801.jpgIMG_20200203_112826.jpgIMG_20200205_113001.jpgIMG_20200205_112300.jpgIMG_20200205_140558.jpgIMG_20200205_140725.jpgIMG_20200205_144350.jpgIMG_20200206_093927.jpgIMG_20200206_101205.jpg20200129_140021.jpg20200206_095505.jpgIMG_20200131_110901.jpgIMG_20200131_111233.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.