Drukuj

Usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lutym w następujących terminach

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł Opublikowano: .

4 loga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi psychiatry będą świadczone w miesiącu lutym w następujących terminach:

13.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:30 – 12:30

20.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:30 – 12:30

27.02.2020r. (czwartek) w godz. 11:3012:30

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 370 81 90  lub zgłaszając się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pokój nr 7 lub 9).