Drukuj

CENTRUM DLA RODZIN

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

 

4 loga

 plakat CdR.mkPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach projektu ,,Dla Dobra Rodziny’’ informuje, że trwają specjalistyczne, bezpłatne zajęcia dla rodzin prowadzone na I piętrze budynku Hufca ZHP przy ulicy Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju.Opiekunem Centrum jest pani Jadwiga Pasek-pedagog z wieloletnim doświadczeniem, która prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi codziennie od godziny 13 do 19. Są to między innymi zajęcia z bajkoterapii ,na których podczas czytania odpowiedniej lektury dzieciom porusza się nurtujące uczestników problemy. Poprzez zabawę mogą oni wyładować nagromadzone emocje. Na zajęciach kulinarnych przygotowywane są wspólnie kolorowe kanapki oraz proste dania, które wykonane samodzielnie przez dzieci smakują o wiele lepiej. Ponadto odbywają się także zajęcia plastyczne, na których dzieci tworzą prace, wykorzystując różne techniki, rozwijające wyobraźnię. Dzięki grom planszowym rozwijana jest zdrowa rywalizacja oraz zdolność logicznego myślenia. Odbywające się w Centrum Dla Rodzin zajęcia artystyczne: muzyczne, taneczne dają możliwość ekspresji i relaksu. Dzieci mogą skorzystać także z zajęć z logopedą, dzięki którym poprzez odpowiednie ćwiczenia aparatu artykulacyjnego w atmosferze zabawy można pozbyć się wad wymowy.

 

 Prowadzona w Centrum Dla Rodzin terapia biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Zwiększa ona możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia także efektywność pracy oraz ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia. Poprawia także samopoczucie, zwiększa odporność na stres i wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Dzięki prowadzonym warsztatom mediacji rówieśniczej dzieci zyskują możliwość samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, co w konsekwencji zwiększa poczucie kontroli oraz pozwala ‚,zachować twarz'’ w oczach rówieśników. Dzięki warsztatom uczą się samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny i konsekwencji w działaniu, ćwiczą także umiejętności, które będą mogli wykorzystać później w rozwiązywaniu codziennych problemów w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

 Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach mają możliwość rozmowy z pedagogiem i opracowania wspólnie metod wychowawczych.

Ponadto we współpracy z psychologiem odbywają się cyklicznie ,,Warsztaty wychowawcze dla matek’’. Przewidywane są one w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 10.00. Kierowane są one dla matek wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Celem spotkań jest psychoedukacja m.in: w zakresie efektywnej komunikacji z dzieckiem, omówienie wpływu grupy rówieśniczej, poznanie sposobów radzenia sobie z zachowaniem agresywnym, a także wymianę doświadczeń między matkami. Tematyka spotkań dostosowana jest do potrzeb grupy. Zajęcia prowadzone w Centrum Dla Rodzin cieszą się powodzeniem co potwierdza zasadność organizowania tego typu form wsparcia.

Centrum Dla Rodzin działa w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.