Drukuj

Szkoła dla Rodziców

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień Opublikowano: .

 

szkola

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 07.01.2020 r. rozpoczęły się po raz kolejny warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Wparcie finansowane jest  z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.    

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” prowadzone są przez specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Dzięki warsztatom rodzice mogą polepszyć umiejętności porozumiewania się, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, dowiedzą się jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty pomiędzy sobą a dziećmi jak również konflikty pomiędzy rodzeństwem. Rodzice mogą podczas warsztatów wymienić się doświadczeniami odnośnie metod wychowawczych, jak również będą mogli przeanalizować własna postawę wychowawczą, taka refleksja to kroki ku głębszej relacji, dające poczucie wzajemnej bliskości      i zadowolenia.

Rodzice, którzy uczestniczą w warsztatach „Szkoła dla Rodziców” mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom swobodny, spokojny a przede wszystkim satysfakcjonujący udział w zajęciach.