Drukuj

Informacja o zawieszeniu zajęć.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Elżbieta Kowal-Bonek Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju Lider Projektu ,,Dla Dobra Rodziny’’- RPSW. 09.02.01-26-0089/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1- Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem oraz zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze ( zajęcia w Centrum Dla Rodzin i Zakładzie Doskonalenia w Busku-Zdroju ) zostają zawieszone.