adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Informacja

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

plakatoikPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Lider Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanym w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie Pandemii wybrane formy wsparcia, możliwe do realizowania, będą świadczone w formie zdalnej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia:

  • psychologicznego,
  • socjalnego,
  • prawnego,
  • koordynatorów rodzin zastępczych,
  • terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc

poprzez rozmowę telefoniczną, komunikator Skype lub wiadomości e-mail.

Zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 41 370 81 87, 41 234 56 90.