adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Dokumenty do pobrania - PFRON

Łukasz Drobek Opublikowano: .

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji - (PDF 179KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Wniosek na dofinasowanie ze środków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rechabilitacyjny
   Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się - (PDF 420KB)
Wniosek o dofinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier technicznych
  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 

 

 Wnioski na zaopatrzenie

 

  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   Klauzula informacyjna
   Oświadczenie
   Oświadczenie
 

 

Pobierz Wnioski na turnus

 

   Klauzula informacyjna
   Oświadczenie opiekuna
   Oświadczenie osobie niepełnosprawnej
 Oświadczenie
 Wniosek lekarski
 Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2020
 Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia
   

 

Dokumenty PCPR

  Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dnia  4 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym - (PDF 372KB)
 Uchwała  NR XXVI/275/2013 Rady Powiatu w Busku -Zdroju  z dnia 5 kwietnia 2013r r. W sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - (PDF 1,4MB)
Uchwała NR 560/2013 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 4 kwietnia 2013r. W sprawie  wysokości dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnice w 2013 roku - (PDF 662KB)
Zarządzenie NR 5A / 2013 - W sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinasowania na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (PDF 7,9MB)

Uchwała nr. XVIII/163/2012 RADY POWIATU w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2012 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - (PDF 1,7MB)
Zarządzenie nr. 12/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinasowania na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - (PDF 339KB)
Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 12/2011 Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju z dnia 4 kwietnia 2011r. - (PDF 3,7MB)
Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Nr. 12/2011 Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju z dnia 4 kwietnia 2011r. - (PDF 3,4MB)
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 - (PDF 1,8MB)
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2007 – 2011 pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ SZANS" - (PDF 17,5MB”
Poradnik Dla Osób Niepełnosprawnych Wydanie III - 2011r.. - (PDF uszkodzony)