adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Instytucjonalna piecza zastępcza

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Aneta Chwalik Opublikowano: .

 

 

     Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 292, poz. 1720)

 

Rozróżniamy placówki typu:

    • interwencyjnego
    • rodzinnego
    • socjalizacyjnego

Placówka opiekuńczo – wychowawcza może też łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej.Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.Na terenie powiatu buskiego działają dwie placówki.
Są to placówki typu socjalizacyjnego
.
                                        

Średnio miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych  na terenie powiatu Buskiego w roku 2020
  
 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze
-POWIAT BUSKI- 
 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 
  z dnia 24 stycznia 2020 roku  poz. 447, 448
 POW w Winiarach  5 372,93 zł
 POW w Pacanowie  4 507,00 zł