adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w dniu 19.08.2015r. dokonali kolejnych odbiorów prac remontowo-budowlanych dotyczących likwidacji barier architektonicznych, na które udzielono dofinansowania. Odbiory dotyczyły dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

bariery1

Drukuj

Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2015 roku.

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazał do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Więcej informacji

 

Drukuj

Andrzej choruje na Polineuropatię ruchowo – czuciową typ I (HMSN1)

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: PCPR Opublikowano: .

Andrzejowi potrzebna pomóc w sfinansowaniu: turnusu rehabilitacyjnego i stałej specjalistycznej rehabilitacji oraz lekarstw łagodzących przebieg choroby.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w W-wie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

wpisując dopisek: 13/AB/Polineuropatia

Urodziłem się 26.02.1965 r w Krakowie. Choruję od dziecka jest to choroba rzadka, genetyczna na którą nie ma żadnego leku - Polineuropatia ruchowo – czuciowa typ I ( HMSN1 ), nasilenie nastąpiło w 26 roku życia. Postępujący niedowład kończyn dolnych i górnych, zaniki mięśni, mieliny, puszczanie nóg w kolanach, zachwiania równowagi to główne objawy mojej choroby które powodują znaczne ograniczenia ruchów i samodzielnego funkcjonowania.
Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

logopfronPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1835 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Treść zmian znajdujących się w w/w Rozporządzeniu znajduje się w załączeniu.

 pdf
Pobierz

Drukuj

Odbyło się 3 spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

IMGP7432Dnia 03.11.2014 r. odbyło się 3 spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Społeczna Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2014 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

IMGP7427.JPGIMGP7428.JPGIMGP7429.JPGIMGP7432.JPG

Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

logopcprminiPracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w dniach 25.09.2014 oraz 02.10.2014  r. dokonali kolejnych kontroli umów oraz odbiorów prac remontowo-budowlanych dotyczących likwidacji barier architektonicznych, na które udzielono dofinansowania. Odbiory dotyczyły: wyrównania podłoża i wykonania podłóg w domu mieszkalnym w pokoju osoby niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczenia na łazienkę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej, oraz wyrównania podłoża schodów i wykonania bariery zabezpieczającej ułatwiającej osobie schodzenie po schodach.

 

Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż jest w trakcie realizacji pierwszych umów zawartych z Wnioskodawcami na likwidację barier architektonicznych. Do chwili obecnej zostało zawartych 15 umów (w tym 14 umów z Wnioskodawcami, których wnioski w roku ubiegłym zostały rozpatrzone pozytywnie i umieszczone na liście rezerwowej, oraz jedna umowa z osobom niepełnosprawną umieszczoną na liście podstawowej w roku bieżącym). Pracownicy Centrum w dniu 19.08.2014 r. dokonali pierwszych kontroli oraz dwóch odbiorów prac remontowo-budowlanych na które udzielono dofinansowania. Pierwsze odbiory dotyczyły: wyrównania podłoża i wykonania podłóg w domu mieszkalnym w pokoju osoby niepełnosprawnej, oraz wykonania podjazdu do budynku mieszkalnego osoby niepełnosprawnej.

Drukuj

Informacja

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Wójcik Opublikowano: .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuję iż ukazał się nowy numer bezpłatnego magazynu dla niepełnosprawnych (nr 2/2014) „Integracja”, w którym znaleźć można wiele informacji oraz opinii dotyczących spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi między innymi:

 


- rozmowę z Prezesem PFRON Panią Teresą Hernik o przyszłości Funduszu (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł „Nowa karta parkingowa” – bądź na bieżąco – kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób można starać się o nowy dokument (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł dotyczący karty parkingowej „Koniec i początek” – zmiany w prawie komentowane burzliwie m.in. przez internautów (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)


- artykuł po protestach rodziców dzieci niepełnosprawnych „Cdn.” – rodzice i opiekunowie czekają na efekty tzw. okrągłego stołu - (treść artykułu znaleźć można w zakładce Niepełnosprawni – hiperłącze)

 

Ponadto osoby zainteresowane w siedzibie Centrum, Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko – Zdrój mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz magazynu.

Drukuj

Komunikat – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz sprzęt rehabilitacyjny

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż wyczerpały się środki finansowe przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014 roku. Aktualnie do Centrum wpłynęło 337 wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w tym 36 wniosków niepełnosprawnych dzieci, na łączną kwotę  373 974,00 zł  oraz 18 wniosków na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę  44 365,00 zł. Potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu buskiego znacznie przekraczają możliwości finansowe jakimi dysponuje Samorząd Powiatowy, który na to zadanie w 2014 r. otrzymał 149 414,00 zł z środków PFRON.

Drukuj

Komunikat – likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Wpisany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuję o zakończeniu kwalifikacji wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złożonych od 01.04.2013 do 31.03.2014 r. W dniach 10-11.06.2014 r. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła łącznie 154 wnioski, w tym: 88 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 28 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz 38 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

Drukuj

Komunikat – podział środków finansowych PFRON

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż Uchwałą nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, zostały podzielone środki finansowe na rehabilitację społeczną i zawodową w 2014 roku. W/w uchwałą zostały podzielone środki w następujący sposób: