adres pcpr-1  pcpr godz  pcpr zik


Drukuj

Komunikat – zmienione wysokości przyznawania dofinansowań w 2014 roku

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż Uchwałą nr 830/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2014 zostały zmienione wysokości przyznawania dofinansowania w roku bieżącym. Ustalono następujące wysokości:

Drukuj

Komunikat likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – dobiega końca termin składania wniosków, rozpatrywanych w roku bieżącym.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina, iż w poniedziałek tj. 31.03.2014 roku, dobiega końca termin składania wniosków na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Wnioski, które wpłyną do PCPR po tym terminie będą rozpatrywane w roku przyszłym. Ponadto Centrum informuje, iż posiadamy zobowiązania w stosunku do 19 osób niepełnosprawnych, których wnioski Komisja Kwalifikacyjna w 2013 roku rozpatrzyła pozytywnie i umieściła na liście podstawowej i rezerwowej. W związku z posiadaniem niewystarczających środków finansowych w roku ubiegłym umowy z tymi osobami zawierane będą w pierwszej kolejności w roku bieżącym.

Drukuj

Komunikat – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż rozpoczęto wypłacanie wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Uchwałą nr XXXVI/372/2013 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku dokonano podziału środków finansowych PFRON na 2014 r. w/w uchwałą na to zadanie przewidziano 149 414, 00 zł. Aktualnie wypłacono 20 wniosków dzieci do 18 roku życia, które w roku bieżącym zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi na rok 2014 wypłacane są w pierwszej kolejności. W najbliższym czasie realizowane i wypłacane będą dalsze wnioski dorosłych wnioskodawców. Wypłaty dokonywane będą z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do PCPR do momentu wyczerpania się środków finansowych PFRON przewidzianych na ten rok. W związku z rekordową ilością wniosków, które wpłynęły w I kwartale 2014 roku, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość wszystkich wnioskodawców.

Drukuj

Komunikat – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż zostały rozpatrzone wnioski na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wszystkich niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów. Łącznie rozpatrzono pozytywnie 33 wnioski. W najbliższym czasie zostaną rozpatrzone pozostałe wnioski – osób dorosłych. Dofinansowanie przyznawane będzie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym według kolejności wpływu wniosków do PCPR, do momentu wyczerpania się środków finansowych PFRON przewidzianych na to zadanie. Przypominamy, że dofinansowanie do turnusu można ubiegać się co dwa lata.

Drukuj

Komunikat – zmiana obowiązujących druków wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuję, iż zostaną zmienione obowiązujące druki wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Aktualne wnioski obowiązywać będą od dnia 01.04.2014 roku i ukażą się w ciągu najbliższych 2 tygodni. W związku z tym iż druki aktualnie są w trakcie opracowywania prosimy wszystkich wnioskodawców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Drukuj

Komunikat - Program wyrównywania różnic między regionami II

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podjął decyzję o przystąpieniu Samorządu Województwa do realizacji kolejnej edycji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A.  Zgodnie z założeniami programu, samorząd województwa realizuje projekty dotyczące wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (obszar A).

Drukuj

Komunikat – bariery architektoniczne

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Justyna Wójcik Opublikowano: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniach 17 i 25. 09.2013r. dokonało pierwszych odbiorów prac remontowo -budowlanych mających na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu buskiego uczestnictwa w życiu społecznym  oraz umożliwienie normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Wszystkie umowy, które zawarto  zostały skontrolowane w trakcje realizacji, 5 z nich odebrano. Wszystkie zostały wykonane zgodnie z przedstawionym do wglądu Centrum kosztorysem oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła wykonania podjazdów i dojść do budynków mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, oraz dostosowaniu łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie Centrum dokonywać będzie kolejnych odbiorów.

      

Drukuj

Informacja PFRON

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .


Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2013r.
obowiązujące od dnia 01.09.2013 r. wynosi: 3 612,51 zł

Wspólne gospodarstwo domowe 50%
przeciętnego wynagrodzenia 1 806,26 zł

Osoba samotna 65%
przeciętnego wynagrodzenia  2 348,13 zł


Drukuj

Komunikat  likwidacja barier architektonicznych

Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: Agnieszka Milewska Opublikowano: .

 
bariery2013
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż jesteśmy w trakcie realizacji pierwszych umów zawartych z Wnioskodawcami na likwidację barier architektonicznych do chwili obecnej zostało zawartych 11 umów (w tym 5 umów z roku ubiegłego). Pracownicy Centrum w dniach 22.08.2013 oraz 05.09.2013 dokonali pierwszych kontroli prac remontowo-budowlanych na które udzielono dofinansowania.